Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0103112 - FGU-C 20040098 RIV BE eng J - Článek v odborném periodiku
  Kubínová, Lucie
  Current and future possibilities of confocal and two-photon microscopy.
  [Možnosti konfokální a dvoufotonové mikroskopie dnes a zítra.]
  European Microscopy Society. Yearbook 2004. - (2004), s. 72-77. ISSN 1609-1191.
  [Multinational Congress on Microscopy /6./. Pula, 01.06.2003-05.06.2003]
  Grant CEP: GA ČR GA304/01/0257; GA AV ČR KJB6011309; GA AV ČR KJB5039302
  Grant ostatní: SI-CZ(CZ) KONTAKT 001/2001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922
  Klíčová slova: confocal microscopy * image analysis * stereology
  Kód oboru RIV: EA - Morfologické obory a cytologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010444
   
   
 2. 2.
  0102529 - FGU-C 20040052 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Kubínová, Lucie - Janáček, Jiří - Karen, Petr - Radochová, Barbora - Difato, Francesco - Krekule, Ivan
  Confocal stereology and image analysis: methods for estimating geometrical characteristics of cells and tissues from three-dimensional confocal images.
  [Stereologie a analýza obrazu v konfokální mikroskopii: metody pro odhad geometrických charakteristik buněk a tkání s využitím trojrozměrných konfokálních obrazů.]
  Physiological Research. Roč. 53, Suppl.1 (2004), s. S47-S55. ISSN 0862-8408. E-ISSN 1802-9973
  Grant CEP: GA ČR GA304/01/0257; GA ČR GA310/02/1470; GA AV ČR KJB6011309; GA AV ČR KJB5039302
  Grant ostatní: SI - CZ(CZ) KONTAKT 001/2001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922
  Klíčová slova: confocal microscopy * image analysis * stereology
  Kód oboru RIV: EA - Morfologické obory a cytologie
  Impakt faktor: 1.140, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009877
   
   
 3. 3.
  0049753 - FGÚ 2007 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Čapek, Martin - Janáček, Jiří - Kubínová, Lucie
  Methods for compensation of the light attenuation with depth of images captured by a confocal microscope.
  [Metody kompenzace útlumu jasu s hloubkou obrazů získaných konfokálním mikroskopem.]
  Microscopy Research and Technique. Roč. 69, č. 8 (2006), s. 624-635. ISSN 1059-910X. E-ISSN 1097-0029
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06063; GA AV ČR(CZ) IAA100110502; GA AV ČR(CZ) IAA600110507; GA AV ČR(CZ) IAA500200510; GA AV ČR(CZ) KJB6011309; GA ČR(CZ) GA304/05/0153
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: image enhancement * confocal microscopy * histogram warping
  Kód oboru RIV: JC - Počítačový hardware a software
  Impakt faktor: 1.680, rok: 2006
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0140053
   
   
 4. 4.
  0024571 - FGÚ 2006 RIV SI eng J - Článek v odborném periodiku
  Radochová, Barbora - Janáček, Jiří - Schwarzerová, K. - Demjénová, E. - Tomori, Z. - Karen, Petr - Kubínová, Lucie
  Analysis of endoplasmic reticulum of tobacco cells using confocal microscopy.
  [Analýza endoplazmatického retikula v tabákových buňkách pomocí konfokální mikroskopie.]
  Image Analysis and Stereology. Roč. 24, č. 11 (2005), s. 181-185. ISSN 1580-3139
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB6011309
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: confocal microscopy * endoplasmic reticulum * image analysis
  Kód oboru RIV: EA - Morfologické obory a cytologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0115100