Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0341301 - ÚACH 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Ettler, V. - Mihaljevič, M. - Matura, M. - Skalková, M. - Šebek, O. - Bezdička, Petr
  Temporal variation of trace elements in waters polluted by municipal solid waste landfill leachate.
  Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. Roč. 80, č. 3 (2008), s. 274-279. ISSN 0007-4861
  Grant CEP: GA AV ČR KJB3111402
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: trace elements * landfill leachate * temporal variation
  Kód oboru RIV: DD - Geochemie
  Impakt faktor: 0.609, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184325
   
 2. 2.
  0040401 - ÚACH 2007 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Ettler, V. - Matura, M. - Mihaljevič, M. - Bezdička, Petr
  Metal speciation and attenuation in stream waters and sediments contaminated by landfill leachate.
  [Specifikace kovů a zředění ve vodě potoka a sedimentech kontaminovaných skládkou odpadků.]
  Environmental Geology. Roč. 49, č. 4 (2006), s. 610-619. ISSN 0943-0105
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB3111402; GA MŠk(CZ) LN00A028
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: metals * water * sediment
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 0.610, rok: 2006
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0134128
   
 3. 3.
  0039301 - ÚACH 2007 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Ettler, V. - Zelená, O. - Mihaljevič, M. - Šebek, O. - Strnad, L. - Coufal, P. - Bezdička, Petr
  Removal of trace elements from landfill leachate by calcite precipitation.
  [Vyjmutí stopových prvků ze skládky odpadků výluhem vápencem.]
  Journal of geochemical exploration. Roč. 88, 1-3 (2006), s. 28-31. ISSN 0375-6742
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB3111402
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: landfill leachate * calcite * scavenging
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 0.922, rok: 2006
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0133427