Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0334823 - UFA-U 2010 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kyselý, Jan - Kříž, B.
  Do changes in air quality contribute to declines in heat-related mortality?
  [Přispívají změny kvality vzduchu k poklesům úmrtnosti související s horkem?]
  Proceedings of the paper presented at the 7th international conference on Air quality – Science and Application. Hertfordshire: University of Hertfordshire, 2009 - (Francis, X.; Khaiwal, R.; Chemel, C.; Newbold, J.; Incecik, S.; Kahya, C.; Sokhi, R.), - ISBN 978-1-905313-64-8.
  [International Conference on Air Quality - Science and Application /7./. Istambul (TR), 24.03.2009-27.03.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA205/07/1254
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: heat-related mortality * temporal changes * air pollution * Czech Republic
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179451
   
 2. 2.
  0318607 - UFA-U 2009 RIV JP eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kyselý, Jan - Pokorná, Lucie - Kynčl, J. - Kříž, B.
  Effects of cold spells on mortality in a mid-latitudinal region.
  [Vlivy studených vln na úmrtnost v oblasti ve středních zeměpisných šířkách.]
  Proceedings of 18th International Congress of Biometeorology - ICB2008. Tokyo: International Society of Biometeorology (ISB), 2008, -. ISBN N.
  [International Congress of Biometeorology /18./. Tokyo (JP), 22.09.2008-26.09.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA205/07/1254
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: mortality * biometeorology * winter * cold spell * central Europe
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167976
   
 3. 3.
  0176501 - UFA-U 20033548 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kyselý, Jan - Huth, Radan - Kříž, B.
  Dopady stresu z horka na úmrtnost v ČR: srovnání synoptického a tradičního přístupu.
  [Impacts of heat stress on mortality in the Czech Republic: comparison of synoptic and "traditional" approaches.]
  Bioklimatologické pracovné dni. Funkcia energetickej a vodnej bilancie v bioklimatických systémoch. Nitra: Slovenská polnohospodarska univerzita, 2003 - (Šiška, B.; Igaz, D.; Mucha, M.), s. - ISBN 80-8069-244-0.
  [Bioklimatologické pracovné dni. Funkcia energetickej a vodnej bilancie v bioklimatických systémoch. Račková dolina (SK), 02.09.2003-04.09.2003]
  Grant CEP: GA ČR GP205/01/D040
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3042911
  Klíčová slova: mortality * heat stress * air masses * cluster analysis * Czech Republic
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0073477
   
 4. 4.
  0176395 - UFA-U 20020204 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kyselý, Jan - Huth, Radan - Kříž, B.
  Úmrtnost spojená se stresem z horka v ČR - první výsledky.
  [The heat-stress-related mortality in the Czech Republic: first results.]
  Bioklima - prostředí - hospodářství. Brno: Česká bioklimatologická společnost, 2002 - (Rožnovský, J.), s. 512-524. ISBN 80-85813-99-8.
  [14. Česko-Slovenská bioklimatologická konference. Lednice na Moravě (CZ), 02.09.2002-04.09.2002]
  Grant CEP: GA ČR GP205/01/D040
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3042911
  Klíčová slova: mortality * heat stress * heat wave
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0073371
   
 5. 5.
  0089596 - UFA-U 2008 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kyselý, Jan - Pokorná, Lucie - Kynčl, J. - Kříž, B. - Nemešová, Ivana
  Relationships between human mortality and short-term variability of meteorological variables.
  [Vztahy mezi lidskou úmrtností a krátkodobou proměnlivostí meteorologických proměnných.]
  Bioclimatology and natural hazards. Proceedings. Zvolen: Technical University, 2007 - (Střelcová, K.; Škvarenina, J.; Blaženec, M.), --- ISBN 978-80-228-1760-8.
  [Bioclimatology and natural hazards. International scientific conference. Zvolen - Polana nad Detvou (SK), 17.09.2007-20.09.2007]
  Grant CEP: GA ČR GA205/07/1254
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: biometeorology * human mortality * short-term variability * extreme events * Czech Republic
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0150758