Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0323573 - ÚACH 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kovanda, F. - Rojka, T. - Bezdička, Petr - Jirátová, Květa - Obalová, L. - Pacultová, K. - Bastl, Zdeněk - Grygar, Tomáš
  Effect of hydrothermal treatment on properties of Ni-Al layered double hydroxides and related mixed oxides.
  [Vliv hydrotermálního zpracování na vlastnosti Ni-Al LDH a příslušných směsných oxidů.]
  Journal of Solid State Chemistry. Roč. 182, č. 1 (2009), s. 27-36. ISSN 0022-4596. E-ISSN 1095-726X
  Grant CEP: GA ČR GA104/07/1400
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502; CEZ:AV0Z40720504; CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: layered double hydroxides * hydrotalcite-like compounds * thermal decomposition
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 2.340, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005170
   
   
 2. 2.
  0320646 - ÚACH 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Kovanda, F. - Káfuňková, Eva - Rojka, T. - Lang, Kamil
  Intercalation of porphyrins into Mg-Al hydrotalcite.
  [Interkalace porfyrinů do Mg-Al hydrotalcitu.]
  Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. Roč. 15, č. 1 (2008), s. 28-32. ISSN 1211-5894
  Grant CEP: GA AV ČR KAN100500651; GA ČR(CZ) GA203/06/1244
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: Mg-Al hydrotalcite * layered double hydroxide * porphyrin
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169457
   
   
 3. 3.
  0100763 - UACH-T 20043010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Grygar, Tomáš - Rojka, T. - Bezdička, Petr - Večerníková, Eva - Kovanda, F.
  Voltammetric and X-ray diffraction analysis of the early stages of the thermal crystallization of mixed Cu,Mn oxides.
  [Voltametrická a rtg difrakční analýza raných stadií tepelné krystalizace smíšených oxidů Cu a Mn.]
  Journal of Solid State Electrochemistry. Roč. 8, č. 4 (2004), s. 252-259. ISSN 1432-8488. E-ISSN 1433-0768
  Grant CEP: GA MŠk LN00A028
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4032918
  Klíčová slova: amorphous phases * Cu,Mn oxides * hydrotalcite
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 0.984, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008253
   
   
 4. 4.
  0091281 - UCHP-M 20070180 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Mikulová, Zuzana - Čuba, Pavel - Balabánová, Jana - Rojka, T. - Kovanda, F. - Jirátová, Květa
  Calcined Ni-Al Layered Double Hydroxide as Catalyst for Total Oxidation of VOC: Effect of Precursor Crystallinity.
  [Kalcinované Ni-Al sloučeniny vrstevnatých hydroxidů jako katalyzátory pro totální oxidaci VOC.]
  Chemical Papers. Roč. 61, 2 (2007) , s. 103-109. ISSN 0366-6352.
  [International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering /33./. Matliare, 26.05.2006-30.05.2006]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/04/2116; GA ČR(CZ) GD203/03/H140
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: layered double hydroxide * mixed oxide * hydrothermal treatment
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 0.367, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004309
   
   
 5. 5.
  0040047 - ÚACH 2007 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kovanda, F. - Rojka, T. - Dobešová, J. - Machovič, V. - Bezdička, Petr - Obalová, L. - Jirátová, Květa - Grygar, Tomáš
  Mixed oxides obtained from Co and Mn containing layered double hydroxides: Preparation, characterization, and catalytic properties.
  [Směsné oxidy z hydrotalcitů obsahujících Co a Mn: příprava, charakterizace a katalytické vlastnosti.]
  Journal of Solid State Chemistry. Roč. 179, č. 3 (2006), s. 812-823. ISSN 0022-4596. E-ISSN 1095-726X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/04/2116; GA ČR(CZ) GA106/05/0366
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502; CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: layered double hydroxides * hydrotalcite-like compounds * thermal decomposition
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 2.107, rok: 2006
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0003585
   
   
 6. 6.
  0030043 - ÚACH 2006 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kovanda, F. - Grygar, Tomáš - Dorničák, V. - Rojka, T. - Bezdička, Petr - Jirátová, Květa
  Thermal behaviour of Cu-Mg-Mn and Ni-Mg-Mn layered double hydroxides and characterization of formed oxides.
  [Teplotní chování Cu-Mg-Mn a Ni-Mg-Mn dvojvstvě a charakterizace tvořeného kysličníku.]
  Applied Clay Science. Roč. 28, 1-4 (2005), s. 121-136. ISSN 0169-1317. E-ISSN 1872-9053
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: Cu-Mg-Mn basic carbonates * Ni-Mg-Mn hydrotalcite
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 1.324, rok: 2005
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0119820
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.