Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0108179 - UACH-T 20043065 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kovanda, F. - Dobešová, J. - Rojka, T. - Grygar, Tomáš
  Mixed oxides prepared by thermal decomposition of Co and Mn containing layered double hydroxides.
  [Smíšené oxidy připravené tepelným rozkladem vrstevnatých hydroxidů obsahujících Co a Mn.]
  SSC 2004. Praha: UACH AV ČR, 2004, s. 99. ISBN 80-239-2480-X.
  [Solid State Chemistry /6./. Praha (CZ), 13.09.2004-17.09.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA106/02/0523; GA ČR GA104/04/2116
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4032918
  Klíčová slova: metal oxides
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0015317
   
   
 2. 2.
  0097873 - ÚACH 2008 RIV PT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Káfuňková, Eva - Lang, Kamil - Rojka, T. - Kovanda, F.
  Photofunctional materials based on intercalated layered double hydroxides.
  [Fotofunkční materiály založené na LDH - interkalátech.]
  Euroclay 2007. Aveiro: Universidade de Aveiro, 2007, s. 104. ISBN 978-972-789-236-5.
  [Euroclay 2007. Aveiro (PT), 22.07.2007-27.07.2007]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA203/06/1244; GA AV ČR KAN100500651
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: layered double hydroxides
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0156919
   
   
 3. 3.
  0097870 - ÚACH 2008 RIV PT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kovanda, F. - Káfuňková, Eva - Rojka, T. - Lang, Kamil
  Mg-Al layered double hydroxides intercalated with porphyrins and their photochemical properties.
  [Mg-Al LDH interkalované porfyriny a jejich fotochemické vlastnosti.]
  Euroclay 2007. Aveiro: Universidade de Aveiro, 2007, s. 94. ISBN 978-972-789-236-5.
  [Euroclay 2007. Aveiro (PT), 22.07.2007-27.07.2007]
  Grant CEP: GA AV ČR KAN100500651; GA ČR(CZ) GA203/06/1244
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: layered double hydroxide
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0156916
   
   
 4. 4.
  0091269 - UCHP-M 20070173 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mikulová, Zuzana - Kovanda, F. - Rojka, T. - Klempa, Jan - Jirátová, Květa
  Modification of Ni-Mg-Mn and Co-Mn-Al Mixed Oxide Catalysts for Total VOC Oxidation.
  [Modifikace Ni-Mg-Mn a Co-Mn-Al směsných xididů pro úplnou oxidaci VOC.]
  Programme, Abstracts, Notes. Prague: J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry AS CR, 2007, s. 45.
  [Czech-Italian Workshop on Catalysis and Zeolites /2./. Třešť (CZ), 20.06.2007-24.06.2007]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/07/1400; GA ČR(CZ) GD203/03/H140
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: voc oxidation * catalytic filter * emissions
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0151901
   
   
 5. 5.
  0055277 - UCHP-M 20060266 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pacultová, K. - Obalová, L. - Kovanda, F. - Jirátová, Květa - Balabánová, Jana - Lacný, Z. - Rojka, T.
  Catalytic Decomposition of N2O over Ni-Al Catalysts Prepared from Hydrotalcite-like Compounds: Effect of Precursor Crystallinity.
  [Katalytický rozklad N2O na Ni-Al katalyzátorech připravených ze sloučenin typu hydrotalcitu: Vliv krystalinity prekursoru.]
  Proceedings. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2006 - (Štefuca, V.; Markoš, J.), s. 287. ISBN 80-227-2409-2.
  [International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering /33./. Tatranské Matliare (SK), 22.05.2006-26.05.2006]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/05/0366
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: nitrous oxide * catalytic decomposition * mixed oxide catalysts
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0143077
   
   
 6. 6.
  0055272 - UCHP-M 20060262 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mikulová, Zuzana - Čuba, Pavel - Balabánová, Jana - Rojka, T. - Kovanda, F. - Jirátová, Květa
  Calcined Layered Double Hydroxides as Catalysts for Total Oxidation of VOC: Effect of Precursor Crystallinity.
  [Kalcinované Ni-Al hydrotalcity jako katalyzátory pro totalní oxidaci VOC; vliv hydrotermálního zpracování prekurzorů.]
  Proceedings. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2006 - (Štefuca, V.; Markoš, J.), s. 254. ISBN 80-227-2409-2.
  [International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering /33./. Tatranské Matliare (SK), 22.05.2006-26.05.2006]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/04/2116; GA ČR(CZ) GD203/03/H140
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: VOC oxidation * LDH * hydrothermal treatment
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0143073
   
   
 7. 7.
  0055188 - UCHP-M 20060195 RIV HU eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mikulová, Zuzana - Čuba, Pavel - Balabánová, Jana - Rojka, T. - Kovanda, F. - Jirátová, Květa
  Effect of LDHs Crystallinity on Catalyst Properties and Activity in Total Oxidation of VOC.
  [Vliv LDH Krystalinity na vlastnosti a aktivitu katalyzátorů pro totální oxidaci VOC.]
  Proceedings.. Szeged: Hungarian Zeolite Association, 2006 - (Pálinkó, I.), s. 102-107. ISBN 963-06-0138-9.
  [Pannonian International Catalysis Symposium /8./. Szeged (HU), 03.07.2006-07.07.2006]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/04/2116
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: LDHs crystallinity * VOC oxidation
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0143004
   
   
 8. 8.
  0055177 - UCHP-M 20060188 RIV HU eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pacultová, K. - Obalová, L. - Rojka, T. - Jirátová, Květa - Balabánová, Jana - Lacný, Z. - Kovanda, F.
  Influence of the Crystallinity of Ni-Al Layered Double Hydroxide Precursors on the Activity of Related Mixed Oxides in N2O Decomposition.
  [Vliv krystalinity Ni-Al LDH prekursorů na aktivitu odpovídajících směsných oxidů v rozkladu N2O.]
  Proceedings.. Szeged: Hungarian Zeolite Association, 2006 - (Pálinkó, I.), s. 220-226. ISBN 963-06-0138-9.
  [Pannonian International Catalysis Symposium /8./. Szeged (HU), 04.07.2006-08.07.2006]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/05/0366
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: Ni-Al LDH precursor crystallinity * N2O decomposition
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0142996
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.