Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0320991 - FGÚ 2009 CZ cze A - Abstrakt
  Filová, Elena
  Adheze a růst lidských kostních buněk linie MG 63 na polyamidových kompositech s nanohydroxyapatitem.
  [Adhesion and growth of human osteoblast-like MG 63 cells on polyamide composites with nanohydroxyapatite.]
  Biomateriály a jejich povrchy. Herbertov: -, 2008. s. 2-2.
  [Biomateriály a jejich povrchy. 11.09.2008-13.09.2008, Herbertov]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA5011301
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: spr2 * MG 63 cells * polyamide composites * nanohydroxyapatite
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169694
   
   
 2. 2.
  0314787 - FGÚ 2009 NL eng A - Abstrakt
  Filová, Elena - Bullett, N. A. - Bačáková, Lucie - Grausová, Ľubica - Haycock, J. W. - Shard, A.
  Mesenchymal cells and entothelial cells on micropatterned surfaces prepared by plasma polymerisation.
  [Mezenchymální kmenové buňky a endothelové buňky na mikrostrukturovaných površích připravených plasmovou polymerizací.]
  8th World Biomaterials Congress. Amsterdam: Marathon International, 2008. ---.
  [World Biomaterials Congress /8./. 28.05.2008-01.06.2008, Amsterdam]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA5011301
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: spo2 * mesenchymal stem cells * microdomains * plasma polymerization
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165181
   
   
 3. 3.
  0314784 - FGÚ 2009 NL eng A - Abstrakt
  Chlupáč, Jaroslav - Filová, Elena - Riedel, Tomáš - Brynda, Eduard - Remy-Zolghadri, M. - Bareille, R. - Fernandez, P. - Daculsi, R. - Bordenave, L. - Bačáková, Lucie
  Endothelial cells seeded and sheared on extracellular matrix proteins-coated vascular prostheses.
  [Endotelové buňky vystavené steared stresu na cévních protézách potažených proteiny extracelulární matrix.]
  8th World Biomaterials Congress. Amsterdam: Marathon International, 2008. ---.
  [World Biomaterials Congress /8./. 28.05.2008-01.06.2008, Amsterdam]
  Grant CEP: GA MŠMT(CZ) 1M0510; GA AV ČR(CZ) IAA5011301; GA AV ČR(CZ) IAA4050202; GA AV ČR(CZ) 1QS500110564
  Grant ostatní: GA AV ČR(CZ) IAA400500507
  Program: IA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: spo2 * endothelial cells * stear stress * extracellular matrix prostheses
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165179
   
   
 4. 4.
  0305119 - FGÚ 2008 CZ eng A - Abstrakt
  Pařízek, Martin - Kasálková, N. - Bačáková, Lucie - Lisá, Věra - Švorčík, V. - Kolářová, K.
  Vascular smooth muscle cells on Plasma-modified Low- and High density polyethylene for potential tissue engineering.
  [Růst cévních hladkých svalových buněk na plasmou modifikovanem polyethylenu s vysokou a nizkou hustotou potencionálně vhodném pro tkáňové inženýrství.]
  Physiological Research. Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 56, č. 3 (2007), 27P-27P. ISSN 0862-8408. E-ISSN 1802-9973.
  [Fyziologické dny /83./. 06.02.2007-08.02.2007, Brno]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KAN400480701; GA AV ČR(CZ) IAA5011301
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: cpr1 * vascular smooth muscle cells * polyethylene * plasma
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158512
   
   
 5. 5.
  0098762 - FGÚ 2008 DE eng A - Abstrakt
  Pařízek, Martin - Kasálková, N. - Bačáková, Lucie - Lisá, Věra - Švorčík, V. - Kolářová, K.
  Vascular Smooth Muscle Cells on Plasma-Modified Low- and High Density Polyethylene for Potential Tissue.
  [Hladké svalové buňky na plasmou modifikovaném polyethylenu s vysokou a nízkou hustotou potencionálně využitelném v tkáňovém inženýrství.]
  EUROMAT 2007. Nürnberg, 2007.
  [EUROMAT 2007. 10.09.2007-13.09.2007, Nürnberg]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KAN400480701; GA AV ČR(CZ) IAA5011301
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: spo2 * cell * plasma * polyethylene
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  http://www.euromat2007.fems.org
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0157585
   
   
 6. 6.
  0098738 - FGÚ 2008 CZ eng A - Abstrakt
  Bačáková, Lucie - Filová, Elena - Grausová, Ľubica - Chlupáč, Jaroslav - Pařízek, Martin - Blazewicz, S. - Brynda, Eduard - Biederman, H. - Kromka, Alexander - Rypáček, František - Švorčík, V. - Vacík, Jiří
  New roles of artificial materials in tissue engineering.
  [Nové role umělých materiálů v tkáňovém inženýrství.]
  Vacuum and Plasma Surface Engineering. Liberec: Technická univerzita, 2007 - (Tůmová, Š.). s. 66-67. ISBN 978-80-7372-266-1.
  [Vacuum and Plasma Surface Engineering. 24.10.2007-26.10.2007, Liberec-Hejnice]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA204/06/0225; GA ČR(CZ) GA101/06/0226; GA AV ČR(CZ) IAA5011301; GA AV ČR(CZ) KAN400480701; GA AV ČR(CZ) KAN101120701; GA AV ČR(CZ) 1QS500110564
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922; CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: spr2 * synthetic polymers * carbon * metals
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0157567
   
   
 7. 7.
  0098616 - FGÚ 2008 CZ eng A - Abstrakt
  Bačáková, Lucie - Filová, Elena - Chlupáč, Jaroslav - Pařízek, Martin - Brynda, Eduard - Švorčík, V. - Heitz, J. - Bordenave, L.
  Adhesion and growth of endothelial cells on artificial materials for construction of vascular replacements.
  [Adhese a růst endotelových buněk na umělých materiálech pro konstrukci cévních náhrad.]
  Physiological Research. Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 56, č. 3 (2007), 3P-3P. ISSN 0862-8408. E-ISSN 1802-9973.
  [Fyziologické dny /83./. 06.02.2007-08.02.2007, Brno]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA5011301; GA AV ČR(CZ) IAA4050202; GA AV ČR(CZ) 1QS500110564
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: cpr1 * tissue engineering * bioartificial vascular graft * extracelular matrix
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0157479
   
   
 8. 8.
  0091918 - FGÚ 2008 RO eng A - Abstrakt
  Filová, Elena - Bačáková, Lucie - Bullett, N. A. - Haycock, J. W. - Shard, A.
  Regionally selective adhesion and growth of vascular smooth muscle cells and endothelial cells on micropatterned surfaces prepared by plasma polymerisation.
  [Regionálne selektivní adheze a růst hladkých svalových buněk na mikrostrukturovaných površích připravených plazmovou polymerizací.]
  14th International Conference on Plasma Physics and Applications : book of abstracts. Bucharest: National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics, 2007 - (Mitu, B.; Dinescu, G.). s. 131-132
  [International Conference on Plasma Physics and Applications /14./. 14.09.2007-18.09.2007, Brasov]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA5011301
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: spo2 * plasma polymerisation * vascular smooth muscle cells * endothelial cells
  Kód oboru RIV: FA - Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0152392
   
   
 9. 9.
  0044615 - FGÚ 2007 CZ eng A - Abstrakt
  Pařízek, Martin - Bačáková, Lucie - Kubová, O. - Švorčík, V. - Heitz, Johannes
  Vascular smooth muscle cells in cultures on synthetic polymers patterned with adhesive microdomains.
  [Cévní hladké svalové buňky v kulturách na syntetických polymerech s adhesivními mikrodoménami.]
  Physiological Research. Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 55, č. 4 (2006), 37P-37P. ISSN 0862-8408. E-ISSN 1802-9973.
  [Physiological Days /82./. 07.02.2006-09.02.2006, Prague]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA204/06/0225; GA AV ČR(CZ) IAA5011301
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: microstructured surfaces * ultraviolet irradiation * NH3 * hydrogenated amorphous carbon * surface wettability * rat aortic smooth muscle cells * regionally-selective cell adhesion
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0137350
   
   
 10. 10.
  0044600 - FGÚ 2007 CZ eng A - Abstrakt
  Chlupáč, Jaroslav - Filová, Elena - Riedel, Tomáš - Brynda, Eduard - Rémy-Zolghadri, Murielle - Bareille, Reine - Fernandez, P. - Daculsi, R. - Bordenave, Laurence - Bačáková, Lucie
  Innovation of clinically used vascular prostheses by protein assemblies on their luminal surface.
  [Inovace klinicky užívaných cévních náhrad bílkovinnými vrstvami na jejich vnitřním povrchu.]
  Physiological Research. Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 55, č. 4 (2006), 24P-24P. ISSN 0862-8408. E-ISSN 1802-9973.
  [Physiological Days /82./. 07.02.2006-09.02.2006, Prague]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) 1QS500110564; GA MŠMT(CZ) 1M0510; GA AV ČR(CZ) IAA400500507; GA AV ČR(CZ) IAA5011301; GA AV ČR(CZ) IAA4050202
  Grant ostatní: Barrande(FR) 2005-06-036-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: tissue engineering * bioartificial * human endothelial cells * polyethylene terephtalate * hemodynamic bench * dynamic culture system * shear stress * fibrin * laminin * collagen
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0137335
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.