Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0388283 - FGÚ 2013 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Holendová, Blanka - Gryčová, Lenka - Jirků, Michaela - Teisinger, Jan
  PtdIns(4,5)P-2 interacts with CaM binding domains on TRPM3 N-terminus.
  Channels. Roč. 6, č. 6 (2012), s. 479-482. ISSN 1933-6950. E-ISSN 1933-6969
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP301/10/1159; GA ČR(CZ) GPP205/10/P308; GA ČR(CZ) GD305/03/H148
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: TRPM3 * calmodulin * S100A1 * PIP2 * surface plasmon resonance * fluorescence anisotropy
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.159, rok: 2012
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0217124
   
   
 2. 2.
  0380299 - FGÚ 2013 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Holakovská, Blanka - Gryčová, Lenka - Jirků, Michaela - Šulc, Miroslav - Bumba, Ladislav - Teisinger, Jan
  Calmodulin and S100A1 Protein Interact with N Terminus of TRPM3 Channel.
  Journal of Biological Chemistry. Roč. 287, č. 20 (2012), s. 16645-16655. ISSN 0021-9258. E-ISSN 1083-351X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP301/10/1159; GA ČR(CZ) GPP205/10/P308; GA ČR(CZ) GAP207/11/0717; GA ČR(CZ) GD305/03/H148
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: TRPM3 * calmodulin * S100A1 * surface plasmon resonance * fluorescence anisotropy
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 4.651, rok: 2012
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0211040
   
   
 3. 3.
  0358914 - FGÚ 2012 RIV AT eng J - Článek v odborném periodiku
  Holakovská, Blanka - Gryčová, Lenka - Bílý, Jan - Teisinger, Jan
  Characterization of calmodulin binding domains in TRPV2 and TRPV5 C-tails.
  Amino Acids. Roč. 40, č. 2 (2011), s. 741-748. ISSN 0939-4451. E-ISSN 1438-2199
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA600110701; GA ČR(CZ) GAP301/10/1159; GA ČR GPP205/10/P308; GA ČR(CZ) GD305/03/H148; GA MŠk(CZ) LC554
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: TRPV2 * TRPV5 * calmodulin
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 3.248, rok: 2011
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196823
   
   
 4. 4.
  0103114 - FGU-C 20040128 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Lánský, Zdeněk - Kubala, Martin - Ettrich, Rüdiger - Kutý, Michal - Plášek, J. - Teisinger, Jan - Schoner, W. - Amler, Evžen
  The hydrogen bonds between Arg423 and Glu472 and other key residues, Asp443, Ser477, and Pro489, are responsible for the formation and a different positioning of TNP-ATP and ATP within the nucleotide-binding site of Na(+)/K(+)-ATPase.
  [Vodíková vazba mezi Arg423 a Glu472 a také další rezidua Asp442, Ser477 a Pro489 hrají klíčovou roli při formaci a rozdílném umístění TNP-ATP a ATP do vazebné kapsy Na(+)/K(+)-ATPázy.]
  Biochemistry. Roč. 43, č. 26 (2004), s. 8303-8311. ISSN 0006-2960
  Grant CEP: GA MŠk LN00A141; GA ČR GP206/03/D082; GA ČR GA309/02/1479; GA ČR GD305/03/H148
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922; CEZ:MSM 113100001; CEZ:MSM 111300002
  Klíčová slova: sodium pump * ATP-binding site * TNP-ATP
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 4.008, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010446
   
   
 5. 5.
  0102554 - FGU-C 20040034 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Vadászová, Adriana - Zachařová, Gisela - Macháčová, Kateřina - Jirmanová, Isa - Soukup, Tomáš
  Influence of thyroid status on the differentiation of slow and fast muscle phenotypes.
  [Vliv tyroidního stavu na diferenciaci pomalého a rychlého fenotypu svalu.]
  Physiological Research. Roč. 53, Suppl.1 (2004), s. S57-S61. ISSN 0862-8408. E-ISSN 1802-9973
  Grant CEP: GA ČR GA304/00/1653; GA ČR GD305/03/H148
  Grant ostatní: NATO(XX) 979876; CZ - SI(CZ) 02-2004-05
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922
  Klíčová slova: muscle fiber types * myosin heavy chains * thyroid hormones
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 1.140, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009902
   
   
 6. 6.
  0096380 - FGÚ 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Tsenov, Grygoriy - Máttéffyová, Adéla - Mareš, Pavel - Otáhal, Jakub - Kubová, Hana
  Intrahippocampal Injection of Endothelin-1: A New Model of Ischemia-induced Seizures in Immature Rats.
  [Intrahipokampální injekce endothelinu-1, nový model epileptických záchvatů vyvolaných ischemií u mláďat potkanů.]
  Epilepsia. Roč. 48, Suppl.5 (2007), s. 7-13. ISSN 0013-9580. E-ISSN 1528-1167
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC554; GA ČR(CZ) GA305/06/0713; GA ČR(CZ) GD305/03/H148
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: endothelin-1 * epileptic seizures * immature rats
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 3.569, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0155758
   
   
 7. 7.
  0082343 - FGÚ 2007 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Langmeier, M. - Folbergrová, Jaroslava - Haugvicová, Renata - Riljak, V.
  Neuroprotective Effect of (R, S)-4-phosphonophenylglycine Against Neuronal Damage Associated with Homocysteic Acid-induced Seizures in Immature Rats.
  [Neuroprotekční účinek (R,S)-4-fosfonofenylglycinu proti neuronálnímu poškození spojeného s křečovou aktivitou vyvolanou u mláďat laboratorního potkana kyselinou homocysteovou.]
  Prague Medical Report. Roč. 107, č. 4 (2006), s. 421-432. ISSN 1214-6994
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA309/05/2015; GA ČR(CZ) GD305/03/H148
  Grant ostatní: GA UK(CZ) 45/2004
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: neuroprotection * homocysteic acid * hippocampus
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0145928
   
   
 8. 8.
  0050064 - FGÚ 2007 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Svobodová, Lucie - Krůšek, Jan - Hendrych, T. - Vyskočil, František
  Physostigmine modulation of acetylcholine currents in COS cells transfected with mouse muscle nicotinic receptor.
  [Physostigmin moduluje proudy vyvolané acetylcholinem na COS buňkách transfekovaných myším svalovým nikotinickým receptorem.]
  Neuroscience Letters. Roč. 401, č. 1-2 (2006), s. 20-24. ISSN 0304-3940. E-ISSN 1872-7972
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA5011411; GA AV ČR(CZ) IAA100110501; GA ČR(CZ) GD305/03/H148; GA MŠk(CZ) LC554
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: eserine * desensitization * allostery
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 2.092, rok: 2006
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0140299
   
   
 9. 9.
  0044589 - FGÚ 2007 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Pospíšilová, Eva - Paleček, Jiří
  Post-operative pain behavior in rats is reduced after single high-concentration capsaicin application.
  [Pooperační bolest je snížena po jednorázové aplikaci capsaicinu o vysoké koncentraci u krys.]
  Pain. Roč. 125, č. 3 (2006), s. 233-243. ISSN 0304-3959. E-ISSN 1872-6623
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA305/06/1115; GA ČR(CZ) GD305/03/H148; GA ČR(CZ) GA309/03/0752; GA MŠk(CZ) LC554
  Grant ostatní: MYORES(XE) 511978
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: capsaicin * TRPV1 * surgical pain
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 4.836, rok: 2006
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0137327
   
   
 10. 10.
  0040103 - FGÚ 2007 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Máttéffyová, Adéla - Otáhal, Jakub - Tsenov, Grygoriy - Mareš, Pavel - Kubová, Hana
  Intrahippocampal injection of endothelin-1 in immature rats results in neuronal death, development of epilepsy and behavioral abnormalities later in life.
  [Intrahipokampální injekce endothelinu-1 u mláďat laboratorních potkanů vede k neuronální smrti, vzniku epilepsie a poruchám chování v pozdějším věku.]
  European Journal of Neuroscience. Roč. 24, č. 2 (2006), s. 351-360. ISSN 0953-816X. E-ISSN 1460-9568
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA305/06/0713; GA ČR(CZ) GD305/03/H148; GA MŠk(CZ) LC554
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: endothelin-1 * epilepsy * immature rats
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 3.709, rok: 2006
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0133958