Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0320514 - FGÚ 2009 US eng A - Abstrakt
  Gryčová, Lenka - Lánský, Zdeněk - Jelínková, Irena - Friedlová, Eliška - Bílý, Jan - Janoušková, Hana - Vlachová, Viktorie - Teisinger, Jan
  Molecular determinants of intracellular C-terminus of vanilloid receptor TRPV1/calmodulin interaction.
  [Charakterizace interakce intracelulárního C - konce vaniloidního receptoru TRPV1 a kalmodulinu.]
  Neuroscience 2008. Washington: Society for Neuroscience, 2008. ---.
  [Neuroscience 2008. 15.11.2008-19.11.2008, Washington]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA600110701; GA ČR(CZ) GA303/07/0915; GA MŠk(CZ) LC554; GA ČR(CZ) GD305/03/H148
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: spo2 * TRPV1 * calmodulin * fluorescence anisotropy
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169371
   
   
 2. 2.
  0099985 - FGÚ 2008 CZ cze A - Abstrakt
  Kaniaková, Martina - Lindovský, Jiří - Krůšek, Jan
  Modulace alfa4beta2 podtypu neuronálního nikotinického receptoru lobelinem.
  [Modulation alfa4beta2 subtype neuronatal nicotine receptor lobeline.]
  Sborník abstrakt. Praha: Státní zdravotní ústav, 2007. s. 45-45. ISBN 978-80-7071-283-2.
  [Mezioborová česko-slovenská toxikologická konference /12./. 11.06.2007-13.06.2007, Praha]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC554; GA ČR(CZ) GD305/03/H148; GA AV ČR(CZ) IAA5011411; GA AV ČR(CZ) IAA100110501
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: spo2 * lobelin * acetylcholine * receptor
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158426
   
   
 3. 3.
  0098938 - FGÚ 2008 CZ eng A - Abstrakt
  Kubová, Hana - Suchomelová, Lucie - Rocha, L.
  Effects of LiCl/PILOCARPINE-induced status epilepticus on rat brain benzodiazepine receptor binding: regional and ontogenetic study.
  [Účinek epileptického statu, vyvolaného podáním LiCl/PILOCARPINU, na vazby benzodiazepinového receptoru v mozku potkana: regionální a ontogenetická studie.]
  Programme and abstracts of the 6th Conference of the Czech Neuroscience Society. Praha: The Czech Neuroscience Society, 2007. s. 32-32.
  [Conference of the Czech Neuroscience Society /6./. 19.11.2007-20.11.2007, Praha]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA304/05/2582; GA ČR(CZ) GD305/03/H148
  Grant ostatní: CONACyT(MX) 45943-M
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: spr2 * status epilepticus * LiCl/pilocarpine * ontogeny
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0157730
   
   
 4. 4.
  0098664 - FGÚ 2008 CZ eng A - Abstrakt
  Friedlová, Eliška - Gryčová, Lenka - Lánský, Zdeněk - Šulc, Miroslav - Teisinger, Jan
  Determinants of calmodulin binding site on the C-tail of TRPC6 channel.
  [Aminokyselinové zbytky na C-konci TRPC6 podílející se na vazbě kalmodulinu.]
  Programme and abstracts of the 6th Conference of the Czech Neuroscience Society. Praha: The Czech Neuroscience Society, 2007. s. 82-82.
  [Conference of the Czech Neuroscience Society /6./. 19.11.2007-20.11.2007, Praha]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GD305/03/H148; GA AV ČR(CZ) IAA600110701; GA MŠk(CZ) LC554; GA ČR(CZ) GA303/07/0915
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: spo2 * TRPC6 * calmodulin * anisotropy
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0157514
   
   
 5. 5.
  0098663 - FGÚ 2008 CZ eng A - Abstrakt
  Gryčová, Lenka - Lánský, Zdeněk - Friedlová, Eliška - Kubala, M. - Teisinger, Jan
  ATP binding studies on the C - termimus TRPV1.
  [ATP vazebné studie na C-konci TRPV1.]
  Programme and abstracts of the 6th Conference of the Czech Neuroscience Society. Praha: The Czech Neuroscience Society, 2007. s. 83-83.
  [Conference of the Czech Neuroscience Society /6./. 19.11.2007-20.11.2007, Praha]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC554; GA AV ČR(CZ) IAA600110701; GA ČR(CZ) GA303/07/0915; GA ČR(CZ) GD305/03/H148
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: spo2 * TRPV1 * ATP * TNP-ATP
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0157513
   
   
 6. 6.
  0097677 - FGÚ 2008 US eng A - Abstrakt
  Friedlová, Eliška - Gryčová, Lenka - Lánský, Petr - Šulc, Miroslav - Teisinger, Jan
  Mapping of calmodulin binding site on the C-tail of TRPC6 channel.
  [Identifikování vazebného místa pro kalmodulin na C-konci TRPC6.]
  Journal of Neurochemistry. Roč. 102, Suppl.1 (2007), s. 259-259. ISSN 0022-3042. E-ISSN 1471-4159.
  [Biennial meeting of the International Society for Neurochemistry /21./ and Annual meeting of the American Society for Neurochemistry /38./. 19.08.2007-24.08.2007, Cancun]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA600110701; GA ČR(CZ) GA303/07/0915; GA MŠk(CZ) LC554; GA ČR(CZ) GD305/03/H148
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: cpo1 * TRPC6 * calmodulin binding site * fluorescence
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0156769
   
   
 7. 7.
  0093255 - FGÚ 2008 CZ eng A - Abstrakt
  Sojka, David - Paleček, Jiří
  In vitro calcium imaging of spinal cord dorsal horn neurons.
  [In vitro calcium imaging neuronů zadního rohu míšního.]
  Programme and abstracts of the 6th Conference of the Czech Neuroscience Society. Praha: The Czech Neuroscience Society, 2007. s. 41-41.
  [Conference of the Czech Neuroscience Society /6./. 19.11.2007-20.11.2007, Praha]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA305/06/1115; GA MŠk(CZ) LC554; GA ČR(CZ) GD305/03/H148
  Grant ostatní: MYORES(XE) 511978
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: spo2 * calcium imaging * internal calcium stores * pain
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0153345
   
   
 8. 8.
  0091847 - FGÚ 2008 US eng A - Abstrakt
  Sojka, David - Soukup, Tomáš - Paleček, Jiří
  In vitro calcium imaging of spinal cord dorsal horn neurons.
  [In vitro calcium imaging neuronů zadního rohu míšního.]
  Neuroscience meeting planner. San Diego: Society for Neuroscience, 2007.
  [Annual Meeting of American Neuroscience Society. 3.11.2007-7.11.2007, San Diego]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC554; GA ČR(CZ) GA305/06/1115; GA ČR(CZ) GD305/03/H148
  Grant ostatní: MYORES(XE) 511978
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: spo2 * calcium imaging * internal calcium stores * pain
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0152344
   
   
 9. 9.
  0091764 - FGÚ 2008 CZ eng A - Abstrakt
  Pospíšilová, Eva - Špicarová, Diana - Paleček, Jiří
  The role of TRPV1 receptors in nociception and pain modulation.
  [Úloha TPRV1 receptorů v nocicepci a modulaci bolesti.]
  Physiological Research. Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 56, č. 3 (2007), 29P-29P. ISSN 0862-8408. E-ISSN 1802-9973.
  [Fyziologické dny /83./. 06.02.2007-08.02.2007, Brno]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA305/06/1115; GA ČR(CZ) GD305/03/H148; GA MŠk(CZ) LC554
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: cpr1 * TRPV1 * pain * dorsal horn
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0152282
   
   
 10. 10.
  0089775 - FGÚ 2008 CZ eng A - Abstrakt
  Gryčová, Lenka - Lánský, Zdeněk - Friedlová, Eliška - Teisinger, Jan
  LYS735 pariticipates on the ATP binding to the isolated C-terminus TRPV1.
  [Lysin 735 se účastní vazby ATP na izolovaný C-konec TRPV1.]
  Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. Roč. 14, č. 1 (2007), s. 34-34. ISSN 1211-5894.
  [Discussions in Structural Molecular Biology and Bioinformatics /6./. 29.03.2007-31.03.2007, Nové Hrady]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GD305/03/H148; GA MŠk(CZ) LC554; GA ČR(CZ) GA303/07/0915; GA AV ČR(CZ) IAA600110701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: cpo1 * TRPV1 * Walker A * TNP-ATP * FITC
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0150870