Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0340259 - ÚMCH 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Vlčková, B. - Pavel, I. - Sládková, M. - Šišková, K. - Šlouf, Miroslav
  Single molecule SERS: Perspectives of analytical applications.
  Journal of Molecular Structure. 834-836, - (2007), s. 42-47. ISSN 0022-2860. E-ISSN 1872-8014.
  [European Congress on Molecular Spectroscopy /28./. Istanbul, 03.09.2006-08.09.2006]
  Grant CEP: GA ČR GA203/04/0688
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: surface-enhanced Raman scattering (SERS) * surface-enhanced resonance Raman (SERRS) * single molecule SERS
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.486, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005761
   
   
 2. 2.
  0325851 - ÚMCH 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Sládková, M. - Vlčková, B. - Mojzeš, P. - Šlouf, Miroslav - Naudin, C. - Le Bourdon, G.
  Probing strong optical fields in compact aggregates of silver nanoparticles by SERRS of protoporphyrin IX.
  [Studium Protoporfirinu IX v silných optických polích kompaktních agregátů stříbrných nanočástic pomocí SERRS.]
  Faraday Discussions. Roč. 132, č. 6 (2006), s. 121-134. ISSN 1359-6640. E-ISSN 1364-5498
  Grant CEP: GA ČR GA203/04/0688
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: protoporphyrin IX * Ag nanoparticles * SERRS
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 4.731, rok: 2006
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173141
   
   
 3. 3.
  0085586 - ÚMCH 2008 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Šišková, K. - Vlčková, B. - Turpin, P. Y. - Fayet, C. - Hromádková, Jiřina - Šlouf, Miroslav
  Effect of citrate ions on laser ablation of Ag foil in aqueous medium.
  [Vliv citrátových iontů na laserovou ablaci stříbrné fólie ve vodě.]
  Journal of Physics: Conference Series. Roč. 59, - (2007), s. 202-205. ISSN 1742-6588. E-ISSN 1742-6596.
  [International Conference on Laser Ablation /8./. Banff, 11.09.2005-16.09.2005]
  Grant CEP: GA ČR GA203/04/0688
  Grant ostatní: GA ČR(CZ) GD203/05/H001
  Program: GD
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: laser ablation * Ag nanoparticles
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0148066
   
   
 4. 4.
  0084608 - ÚMCH 2008 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Dammer, Ondřej - Vlčková, B. - Šlouf, Miroslav - Pfleger, Jiří
  Interaction of high-power laser pulses with monodisperse gold particles.
  [Interakce vysokoenergetických laserových pulzů s monodisperzními zlatými částicemi.]
  Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials. Roč. 140, č. 3 (2007), s. 138-146. ISSN 0921-5107. E-ISSN 1873-4944
  Grant CEP: GA ČR GA203/04/0688
  Grant ostatní: GA ČR(CZ) GD203/05/H001
  Program: GD
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: gold nanoparticles * surface plasmon * laser irradiation
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0147329
   
   
 5. 5.
  0081986 - ÚMCH 2007 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Šmejkal, P. - Pfleger, Jiří - Vlčková, B. - Dammer, Ondřej
  Laser ablation of silver in aqueous ambient: effect of laser pulse wavelength and energy on efficiency of the process.
  [Laserová ablace stříbrných nanočástic ve vodném prostředí: vliv vlnové délky a energie pulsu na účinnost procesu.]
  Journal of Physics: Conference Series. Roč. 59, - (2007), s. 185-188. ISSN 1742-6588. E-ISSN 1742-6596.
  [International Conference on Laser Ablation /8./. Banff, 11.09.2005-16.09.2005]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4050406; GA ČR GA203/04/0688
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: laser ablation * Ag nanočástice * Ag hydrosol
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0145693
   
   
 6. 6.
  0020810 - ÚMCH 2006 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Šlouf, Miroslav - Pleštil, Josef - Synková, Hana - Kumstátová, J. - Eklová, S.
  SAXS and QELS study of Au and UHMWPE particles.
  [Studium Au a UHMWPE castic metodami SAXS a QELS.]
  Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. Roč. 12, č. 2 (2005), s. 82-85. ISSN 1211-5894.
  [Colloquium of Crystallographic Society : Structure. Třešť, 20.06.2005-23.06.2005]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/04/1118; GA ČR(CZ) GA203/04/0688
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: UHMWPE wear debris * quantitative analysis of wear particles * Au colloids and nanoparticles
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0109864
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.