Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0358851 - ÚMCH 2012 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Cimrová, Věra - Výprachtický, Drahomír - Hörhold, H. H.
  Poly[methyl(phenyl)silanediyl] modified with dansyl fluorophore: synthesis and photophysics.
  Journal of Polymer Science. Part A - Polymer Chemistry. Roč. 49, č. 10 (2011), s. 2233-2244. ISSN 0887-624X. E-ISSN 1099-0518
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06031; GA AV ČR IAA4050409
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: conjugated polymers * dansyl fluorophore * polysilanes
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Impakt faktor: 3.919, rok: 2011
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006411
   
   
 2. 2.
  0348860 - ÚMCH 2011 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Cimrová, Věra - Kmínek, Ivan - Výprachtický, Drahomír
  Novel soluble fluorene-thienothiadiazole and fluorene-carbazole copolymers for optoelectronics.
  Macromolecular Symposia. Roč. 295, č. 1 (2010), s. 65-70. ISSN 1022-1360.
  [Prague Meetings on Macromolecules /73./ New Frontiers in Macromolecular Science: From Macromolecular Concepts of Living Matter to Polymers for Better Quality of Life. Prague, 05.07.2009-09.07.2009]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06031; GA AV ČR IAA4050409
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: fluorene – thienothiadiazole copolymers * photovoltaics * fluorene-carbazole copolymers
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189271
   
   
 3. 3.
  0343355 - ÚMCH 2011 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kmínek, Ivan - Výprachtický, Drahomír - Kříž, Jaroslav - Dybal, Jiří - Cimrová, Věra
  Low-band gap copolymers containing thienothiadiazole units: Synthesis, optical, and electrochemical properties.
  Journal of Polymer Science. Part A - Polymer Chemistry. Roč. 48, č. 13 (2010), s. 2743-2756. ISSN 0887-624X. E-ISSN 1099-0518
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06031; GA AV ČR IAA4050409
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: conjugated polymers * electrochemistry * low-band gap
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.894, rok: 2010
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005911
   
   
 4. 4.
  0343351 - ÚMCH 2011 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Wild, A. - Schlütter, F. - Pavlov, G. M. - Friebe, Ch. - Festag, G. - Winter, A. - Hager, M. D. - Cimrová, Věra - Schubert, U.S.
  .Pi.-conjugated donor and donor-acceptor metallo-polymers.
  Macromolecular Rapid Communications. Roč. 31, 9-10 (2010), s. 868-874. ISSN 1022-1336. E-ISSN 1521-3927
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06031; GA AV ČR IAA4050409
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: analytical ultracentrifugation * conducting polymers * metallo-polymers
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 4.371, rok: 2010
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185851
   
   
 5. 5.
  0334413 - ÚMCH 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Toušek, J. - Toušková, J. - Křivka, I. - Pavlačková, Petra - Výprachtický, Drahomír - Cimrová, Věra
  Surface photovoltage method for evaluation of exciton diffusion length in fluorene-thiophene copolymers.
  Organic Electronics. Roč. 11, č. 1 (2010), s. 50-56. ISSN 1566-1199. E-ISSN 1878-5530
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06031; GA AV ČR IAA4050409
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: conjugated polymers * thin films * fluorene-thiophene
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 4.029, rok: 2010
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005590
   
   
 6. 6.
  0312218 - ÚMCH 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Agrawal, M. - Rubio-Retama, J. - Zafeiropoulos, N. E. - Gaponik, N. - Gupta, S. - Cimrová, Věra - Lesnyak, V. - López-Cabarcos, E. - Tzavalas, S. - Rojas-Reyna, R. - Eychmuller, A. - Stamm, M.
  Switchable photoluminescence of CdTe nanocrystals by temperature-responsive microgels.
  [Fotoluminiscence CdTe nanokrystalů spínaná mikrogely s teplotní odezvou.]
  Langmuir. Roč. 24, č. 17 (2008), s. 9820-9824. ISSN 0743-7463
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4050409; GA MŠk(CZ) 1M06031
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: switchable photoluminescence * temperature-responsive microgels * CdTe nanocrystals
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 4.097, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004745
   
   
 7. 7.
  0310157 - ÚMCH 2008 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Strachota, Adam - Cimrová, Věra - Thorn-Csányi, E.
  Synthesis of novel low-bandgap organic semiconductors: Azulene-1,3-diyl-vinylene oligomers.
  [Syntéza nových organických polovodičů s nízkou hodnotou zakázaného pásu.]
  Macromolecular Symposia. Roč. 268, č. 1 (2008), s. 66-71. ISSN 1022-1360.
  [Microsymposium on Advanced Polymer Materials for Photonics and Electronics /47./. Prague, 15.07.2007-19.07.2007]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4050409; GA MŠk(CZ) 1M06031
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: azulene * low bandgap * organic semiconductors
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162101
   
   
 8. 8.
  0310156 - ÚMCH 2008 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Pavlačková, Petra - Cimrová, Věra - Výprachtický, Drahomír - Kmínek, Ivan
  Novel fluorene - thiophene copolymers synthesis, photophysical and electrochemical properties.
  [Nové kopolymery fluorenu a thiofenu: syntéza, fotofyzikální a elektrochemické vlastnosti.]
  Macromolecular Symposia. Roč. 268, č. 1 (2008), s. 105-109. ISSN 1022-1360.
  [Microsymposium on Advanced Polymer Materials for Photonics and Electronics /47./. Prague, 15.07.2007-19.07.2007]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4050409; GA MŠk(CZ) 1M06031
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: conjugated polymers * electrochemical properties * fluorene-thiophene copolymers * photoluminescence * thin films
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162100
   
   
 9. 9.
  0310155 - ÚMCH 2008 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Kmínek, Ivan - Cimrová, Věra - Výprachtický, Drahomír - Pavlačková, Petra
  Synthesis of novel thiopene-based oligomers and polymers with thienothiadiazole units.
  [Syntéza nových oligomerů a polymerů na bázi thiofenu s thienothiadiazolovými jednotkami.]
  Macromolecular Symposia. Roč. 268, č. 1 (2008), s. 100-104. ISSN 1022-1360.
  [Microsymposium on Advanced Polymer Materials for Photonics and Electronics /47./. Prague, 15.07.2007-19.07.2007]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4050409; GA MŠk(CZ) 1M06031
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: 4,6-di(2-thienyl)thienol[3,4/c][1,2 . 5]thiadiazole * oligothiophenes * thiophene/fluorene copolymer
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162099
   
   
 10. 10.
  0310153 - ÚMCH 2008 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Kukla, Stanislav - Pavlačková, Petra - Cimrová, Věra - Výprachtický, Drahomír
  New fluorene-based conjugated copolymers bearing carboxylic groups.
  [Nové konjugované polymery s karboxylovými skupinami na bázi fluorenu.]
  Macromolecular Symposia. Roč. 268, č. 1 (2008), s. 53-56. ISSN 1022-1360.
  [Microsymposium on Advanced Polymer Materials for Photonics and Electronics /47./. Prague, 15.07.2007-19.07.2007]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4050409; GA MŠk(CZ) 1M06031
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: aggregation * conjugated polymers * fluorene * luminescence * Suzuki coupling
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162097