Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0355685 - ÚFP 2011 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Gunn, J. P. - Schrittwieser, R. - Balan, P. - Ionita, C. - Stöckel, Jan - Adámek, Jiří - Ďuran, Ivan - Hron, Martin - Pánek, Radomír - Bařina, O. - Hrach, R. - Vicher, M. - Van Oost, G. - Van Rompuy, T. - Martines, E.
  Tunnel probes for measurements of the electron and ion temperature in fusion plasmas.
  Review of Scientific Instruments. Roč. 75, č. 10 (2004), s. 4328-4330. ISSN 0034-6748. E-ISSN 1089-7623.
  [Topical Conference on High-Temperature Plasma Diagnostics/15th./. San Diego, 19.04.2004-22.04.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA202/03/0786
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2043910
  Klíčová slova: Tokamak * electron temperature * ion temperature * plasma diagnostics
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 1.226, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194398
   
   
 2. 2.
  0179273 - UFP-V 20030152 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Pitts, R. A. - Chavan, R. - Davies, S. J. - Erents, S. K. - Kaveney, G. - Matthews, G. - Neill, G. - Vince, J. E. - Ďuran, Ivan
  Retarding field energy analyzer for the JET plasma boundary.
  Review of Scientific Instruments. Roč. 74, č. 11 (2003), s. 4644-4657. ISSN 0034-6748. E-ISSN 1089-7623
  Grant CEP: GA ČR GA202/03/0786
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2043910
  Klíčová slova: plasma physics, tokamak
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 1.343, rok: 2003
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0076075
   
   
 3. 3.
  0179253 - UFP-V 20030132 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Weinzettl, Vladimír - Ďuran, Ivan - Zajac, Jaromír - Piffl, Vojtěch
  Edge plasma biasing experiments on the CASTOR tokamak: spectroscopic investigation and microwave measurements.
  Czechoslovak Journal of Physics. Roč. 53, č. 11 (2003), s. 925-935. ISSN 0011-4626.
  [Workshop "Electric Fields Structures and Relaxation in Edge Plasmas"/6th./. St. Petersburg, 13.06.2003-14.06.2003]
  Grant CEP: GA ČR GA202/03/0786
  Grant ostatní: INTAS(XX) 2001-2056
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2043910
  Klíčová slova: plasma diagnostics, spectroscopy, biasing
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 0.263, rok: 2003
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0001655
   
   
 4. 4.
  0179246 - UFP-V 20030125 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Van Oost, G. - Adámek, Jiří - Antoni, V. - Balan, P. - Boedo, J. A. - Devynck, P. - Ďuran, Ivan - Eliseev, L. - Gunn, J. - Hron, Martin - Ionita, C. - Jachmich, S. - Kirnev, G. S. - Martines, E. - Melnikov, A. - Schrittwieser, R. - Silva, C. - Stöckel, Jan - Tendler, M. - Varandas, C. - Van Schoor, M. - Vershkov, V. - Weynants, R. R.
  Turbulent transport reduction by B x B velocity shear during edge plasma biasing:recent experimental results.
  Plasma Physics and Controlled Fusion. Roč. 45, č. 5 (2003), s. 621-643. ISSN 0741-3335. E-ISSN 1361-6587.
  [International Congress on Plasma Physics/2002./. Sydney, 15.07.2002-19.07.2002]
  Grant CEP: GA ČR GA202/03/0786
  Grant ostatní: INTAS(XX) No.2001-2056
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2043910
  Klíčová slova: plasma physics, tokamak
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 2.820, rok: 2003
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0076053
   
   
 5. 5.
  0103251 - UFP-V 20040120 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Pánek, Radomír - Krlín, Ladislav - Taskhakaya, D. - Kuhn, S. - Stöckel, Jan - Pavlo, Pavol - Tender, M. - Svoboda, Vojtěch - Petržílka, Václav
  Anomalous diffusion and radial electric field generation due to edge plasma turbulence.
  [Anomální difúze a generace radiálního elektrického pole pomocí turbulence v okrajovém plazmatu.]
  Contributions to Plasma Physics. Roč. 44, 1-3 (2004), s. 203-204. ISSN 0863-1042. E-ISSN 1521-3986.
  [International Workshop on Plasma Edge Theory in Fusion Devices/9th./. San Diego, 03.09.2003-05.09.2003]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA1043201; GA ČR GP202/03/P062; GA ČR(CZ) GA202/03/0786
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2043910
  Klíčová slova: anomalous diffusion * transport * radial electric field
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 0.701, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010564
   
   
 6. 6.
  0103227 - UFP-V 20040096 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Adámek, Jiří - Ďuran, Ivan - Hron, Martin - Pánek, Radomír - Stöckel, Jan - Bařina, O. - Hrach, R. - Vicher, M. - Balan, P. - Schrittwiesser, R. - Ionita, C. - De Beule, P. - Van Den Berge, G. - Van Rompuy, T. - Van Oost, G. - Gunn, J. P. - Martines, E.
  Measurements of the Parallel and Perpendicular Ion Temperatures by Means of an Ion-sensitive Segmented Tunnel Probe.
  [Měření paralelní a kolmé iontové teploty segmentovanou tunelovou sondou.]
  Contributions to Plasma Physics. Roč. 44, 7-8 (2004), s. 683-688. ISSN 0863-1042. E-ISSN 1521-3986.
  [International Workshop on Electrical Probes in Magnetized Plasmas /5./. Greifswald, 21.07.2003-23.07.2003]
  Grant CEP: GA ČR GA202/03/0786
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2043910
  Klíčová slova: fusion plasma, probe diagnostic, perpendicular ion temperature
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 0.701, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010543
   
   
 7. 7.
  0103215 - UFP-V 20040084 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Piffl, Vojtěch - Weinzettl, Vladimír - Burdakov, A. - Polosatkin, S.
  Intensity radial profiles of VUV line radiation near the solid target in a hot plasma.
  [Radiální profily intensity VUV spektrálních čar v blízkosti pevného terče vnořeného do plazmatu.]
  Czechoslovak Journal of Physics. Roč. 54, suppl.C (2004), C89-C94. ISSN 0011-4626.
  [Symposium on Plasma Physics and Technology /21./. Praha, 14.06.2004-17.06.2004]
  Grant CEP: GA AV ČR KSK2043105; GA ČR GA202/03/0786
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2043910
  Klíčová slova: spectroscopy, impurities, edge plasma
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 0.292, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0000117
   
   
 8. 8.
  0101203 - UFP-V 20040062 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Hron, Martin - Ďuran, Ivan - Stöckel, Jan - Hidalgo, C.
  Decay of enhanced density and damping of plasma flows after the electrode biasing terminaton on the CASTOR tokamak.
  [Pokles zvýšené hustoty a útlum toků v plazmatu po ukončení polarizované fáze výboje na tokamaku CASTOR.]
  Czechoslovak Journal of Physics. Roč. 54, suppl. C (2004), C22-C27. ISSN 0011-4626.
  [Symposium on Plasma Physics and Technology /21st/. Praha, 14.06.2004-17.06.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA202/03/0786
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2043910
  Klíčová slova: tokamak, edge plasma, polarization
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 0.292, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0000050
   
   
 9. 9.
  0101197 - UFP-V 20040056 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Krlín, Ladislav - Pánek, Radomír - Petržílka, Václav - Stöckel, Jan - Svoboda, V. - Kuhn, S. - Tskhakaya, D. - Tendler, M.
  Anomalous impurity diffusion in models of tokamak edge plasma turbulence.
  [Anomální difuze nečistot v modelech turbulence okrajového plazmatu.]
  Czechoslovak Journal of Physics. Roč. 54, suppl.C (2004), C157-C163. ISSN 0011-4626.
  [Symposium on Plasma Physics and Technology /21st/. Praha, 14.06.2004-17.06.2004]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA1043201; GA ČR GA202/03/0786; GA ČR GP202/03/P062
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2043910
  Klíčová slova: anomalous diffusion, radial electric field
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 0.292, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0000048
   
   
 10. 10.
  0101196 - UFP-V 20040055 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Adámek, Jiří - Stöckel, Jan - Hron, Martin - Ryszawy, Jiří - Tichý, M. - Schrittwieser, R. - Ionita, C. - Balan, P. - Martines, E. - Van Oost, G.
  A novel approach to direct measurement of the plasma potential.
  [Nová metoda pro přímé měření potenciálu plazmatu.]
  Czechoslovak Journal of Physics. Roč. 54, supll.C (2004), C95-C99. ISSN 0011-4626.
  [Symposium on Plasma Physics and Technology /21st/. Praha, 14.06.2004-17.06.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA202/03/0786; GA AV ČR KSK2043105
  Grant ostatní: INTASprojekt(XX) No.2001-2056
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2043910
  Klíčová slova: tokamak, edge plasma, plasma potential, Langmuir probe
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 0.292, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0000047
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.