Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0172231 - UEB-Q 20023031 ES eng A - Abstrakt
  Křížková, Lucie - Petrášek, Jan - Březinová, Alena - Zažímalová, Eva
  The effect of ipt transgene expression on a single-cell level.
  Biotecnologia Habana 2002. Habana: Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 2002. s. -.
  [La Agrobiotecnología en el Nuevo Milenio. 24.11.2002-29.11.2002, Habana]
  Grant CEP: GA ČR GV206/02/P106; GA AV ČR IAB6038203; GA MŠk LN00A081
  Grant ostatní:INCO Copernicus(BE) IC15-CT98-0118
  Klíčová slova: transgene expression * single cell level * ipt
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0069270
   
 2. 2.
  0127198 - BFU-R 20033287 CZ eng A - Abstrakt
  Hejátko, Jan - Pernisová, M. - Tänzler, P. - Palme, K. - Brzobohatý, Břetislav
  Mutations in CKI1 block female gametophyte development in Arabidopsis thaliana.
  Chemické listy. Roč. 97, č. 5 (2003), s. 292. ISSN 0009-2770.
  [Tomáškovy dny 2003. Konference mladých mikrobiologů /12./. 04.06.2003-06.06.2003, Brno]
  Grant CEP: GA MŠk LN00A081
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5004920
  Klíčová slova: Arabidopsis thaliana * female gametophyte development * mutations
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0025421
   
 3. 3.
  0127197 - BFU-R 20033286 CZ cze A - Abstrakt
  Hejátko, Jan - Pernisová, M. - Dobešová, R. - Horák, J. - Brzobohatý, Břetislav
  Inzerční mutageneze ve funkční genomice Arabidopsis thaliana.
  [Insertion mutagenesis in functional genomics of Arabidopsis thaliana.]
  3. metodické dny: Program - Kniha abstrakt. 2003. s. 23.
  [Metodické dny /3./ (Methods in Plant Sciences III). 20.10.2003-24.10.2003, Milovy]
  Grant CEP: GA MŠk LN00A081
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5004920
  Klíčová slova: Arabidopsis thaliana * mutagenesis * functional genomics
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0025420
   
 4. 4.
  0127093 - BFU-R 20033181 CZ eng A - Abstrakt
  Hejátko, Jan - Pernisová, M. - Eneva, T. - Palme, K. - Brzobohatý, Břetislav
  The gametophytic expression of the gene for sensor histidine kinase CKI1 is essential for embryo sac formation in Arabidopsis.
  Plant Reproduction: From Mendel to Molecular Biology. Book of abstracts of the XI International Conference on Plant Embryology, Brno, Czech Republic, September 1-3, 2003. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003 - (Dubová, J.). s. 67. ISBN 80-210-3194-8.
  [International Conference on Plant Embryology /9./. 01.09.2003-03.09.2003, Brno]
  Grant CEP: GA MŠk VS96096; GA MŠk LN00A081
  Grant ostatní:QLRT(XE) 2000-0020; QLRT-CT(XE) 2001-01871
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5004920
  Klíčová slova: embryo sac formation * CKI1 * histidine kinase
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0025316
   
 5. 5.
  0126665 - BFU-R 20013226 CZ eng A - Abstrakt
  Borkovcová, Petra - Zouhar, J. - Hejátko, Jan - Brzobohatý, Břetislav
  A Receiver Domain of CKI1 Sensor Kinase: Expression, Purification and Antibody Production.
  ABSTRACTS. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, 2001. s. 151.
  [INTERNATIONAL CONFERENCE ON PLANT GROWTH SUBSTANCES /17./. 01.07.2001-06.07.2001, Brno]
  Grant CEP: GA MŠk LN00A081
  Grant ostatní:INCO-Copernicus(DE) ERB3512-PL966135
  Klíčová slova: CKI1 receiver domain * expression and purification * Arabidopsis thaliana
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0024893
   
 6. 6.
  0108418 - BFU-R 20043131 GR eng A - Abstrakt
  Petrlová, J. - Potěšil, D. - Adam, V. - Vacek, J. - Klejdus, B. - Trnková, L. - Jelen, František - Zehnálek, J. - Havel, L. - Kizek, René
  Analysis of phytochelatin (gamma-Glu-Cys)2-Gly by a multi-channel electrochemical detector in online connection with reversed-phase liquid chromatography.
  55th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry: Book of Abstracts I. Thessaloniki: International Society of Electrochemistry, 2004. s. -.
  [Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry /55./. 19.09.2004-24.09.2004, Thessaloniki]
  Grant CEP: GA MŠk LN00A081; GA ČR GP525/04/P132; GA ČR GA203/02/0422; GA AV ČR IAA1163201
  Klíčová slova: phytochelatin * electrochemical detector * reversed-phase liquid chromatography
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0015547
   
 7. 7.
  0108416 - BFU-R 20043129 GR eng A - Abstrakt
  Vacek, Jan - Trnková, L. - Jelen, František - Kizek, René
  Electrochemical determination of cysteine-containing biomolecules by means of catalytic reactions on a mercury electrode.
  55th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry: Book of Abstracts I. Thessaloniki: International Society of Electrochemistry, 2004. s. -.
  [Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry /55./. 19.09.2004-24.09.2004, Thessaloniki]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA1163201; GA ČR GA203/02/0422; GA ČR GP525/04/P132; GA MŠk LN00A081
  Klíčová slova: cysteine * catalytic reaction * mercury electrode
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0015545
   
 8. 8.
  0043436 - BFÚ 2007 CZ eng A - Abstrakt
  Kiran, Nagavalli S. - Benková, Eva - Reková, Alena - Dubová, Jaroslava - Malbeck, Jiří - Brzobohatý, Břetislav
  Disrupting cytokinin metabolism in vivo by altering the subcellular location of a maize beta-glucosidase.
  [Porušení metabolismu cytokininů in vivo změnou subcelulární lokalizace kukuřičné beta-glukozidázy.]
  Programme and Book of Abstracts. Lyon, 2006 - (Nátr, L.). s. 72-72. ISSN 1213-6670.
  [4. Metodické dny. 01.10.2006-04.10.2006, Srní]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LN00A081; GA AV ČR(CZ) IAA600380507; GA MŠk(CZ) LC06034
  Grant ostatní:GA MSMT(CZ) MSM143100008
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507
  Klíčová slova: beta-glucosidase * vacuole * ectopic cell division
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0136425
   
 9. 9.
  0043425 - BFÚ 2007 CZ eng A - Abstrakt
  Hradilová, Jana - Malbeck, Jiří - Brzobohatý, Břetislav
  Cytokinin kinetics in binary system of inducible ipt expression and characterization of AHP gene family in Arabidopsis thaliana.
  [Kinetika cytokininů v binárním systému indukovatelné exprese ipt a charakterizace genové rodiny AHP u Arabidopsis thaliana.]
  Programme and Book of Abstracts. Lyon, 2006 - (Nátr, L.). s. 62-62. ISSN 1213-6670.
  [4. Metodické dny. 01.10.2006-04.10.2006, Srní]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LN00A081; GA MŠk(CZ) 1M06030; GA MŠk LC06034; GA AV ČR(CZ) IAA600380507; GA AV ČR(CZ) IAA600040612
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507
  Klíčová slova: AHP gene family * cytokinins
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0136417
   
 10. 10.
  0024625 - BFÚ 2006 RIV CZ eng A - Abstrakt
  Souček, Přemysl - Klíma, Petr - Brzobohatý, Břetislav
  Cytokinin control of KNOTTED1-like homeobox genes expression during Arabidopsis shoot development.
  [Regulace exprese KNOTTED1-like homeobox genů cytokininy v průběhu vývoje stonku u Arabidopsis.]
  Biologia Plantarum. Roč. 49, - (2005), S24
  [2nd International Symposium Auxins and Cytokinins in Plant Development. 07.07.2005-12.07.2005, Prague]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LN00A081; GA AV ČR(CZ) IAA600380507
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507
  Klíčová slova: homeobox genes * cytokinin
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0115139