Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0313858 - ÚCHP 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Schneider, Petr - Hudec, P. - Šolcová, Olga
  Pore-Volume and Surface Area in Microporous-Mesoporous Solids.
  [Stanovení objemu a plochy pórů v materiálech s mikro i mesoporézní strukturou.]
  Microporous and Mesoporous Materials. Roč. 115, č. 3 (2008), s. 491-496. ISSN 1387-1811
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4072404; GA AV ČR KAN400720701
  Grant ostatní:GA SR(SK) VEGA1/3575/06
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: adsorption isotherm * microporous-mesoporous samples * modified BET equation
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.555, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164554
   
 2. 2.
  0312202 - ÚCHP 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Soukup, Karel - Schneider, Petr - Šolcová, Olga
  Wicke-Kallenbach and Graham’s Diffusion Cells; Limits of Application for Low Surface Area Porous Solids.
  [Wicke-Kallenbachova a Grahamova difuzní cela: omezení použitelnosti pro nízkopovrchové porézní látky.]
  Chemical Engineering Science. Roč. 63, č. 18 (2008), s. 4490-4493. ISSN 0009-2509
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4072404
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: diffusion * permeation * porous media
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.884, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163330
   
 3. 3.
  0099435 - UCHP-M 20080075 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Soukup, Karel - Schneider, Petr - Šolcová, Olga
  Comparison of Wicke-Kallenbach and Graham’s Diffusion Cells for Obtaining Transport Characteristics of Porous Solids.
  [Porovnání Wicke-Kallenbachovy a Grahamovy cely pro získávání charakteristik porézních látek.]
  Chemical Engineering Science. Roč. 63, 4 (2008) , s. 1003-1011. ISSN 0009-2509
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GD203/03/H140; GA AV ČR(CZ) IAA4072404
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: diffusion * graham’s law * porous media
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.884, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158042
   
 4. 4.
  0096187 - UCHP-M 20080034 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Matějová, Lenka - Schneider, Petr - Šolcová, Olga
  Standard (Master) Isotherms of Alumina, Magnesia, Titania and Controlled-Pore Glass.
  [Standardní (master) isotermy oxidu hlinitého, hořečnatého, titaničitého a porézních skel.]
  Microporous and Mesoporous Materials. Roč. 107, 3 (2008) , s. 227-232. ISSN 1387-1811
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GD203/03/H140; GA AV ČR IAA4072404; GA AV ČR KAN400720701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: specific surface area * standard isotherm * master isotherm
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.555, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0155615
   
 5. 5.
  0055169 - UCHP-M 20060181 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Šolcová, Olga - Matějová, Lenka - Schneider, Petr
  Pore-size Distributions from Nitrogen Adsorption Revisited: Models Comparison with Controlled-pore Glasses.
  [Distribuce porů z adsorpce dusíku; srovnání modelů na porézních sklech.]
  Applied Catalysis A - General. Roč. 313, č. 2 (2006), s. 167-176. ISSN 0926-860X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/04/2116; GA ČR GD203/03/H140; GA AV ČR IAA4072404
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: pore size distribution * physical adsorption * standard nitrogen isotherm
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.630, rok: 2006
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0003881
   
 6. 6.
  0055167 - UCHP-M 20060179 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Šolcová, Olga - Hejtmánek, Vladimír - Šnajdaufová, Hana - Schneider, Petr
  Liquid Expulsion Permporometry – a Tool for Obtaining Distribution of Flow Through Pores.
  [Kapalinová vytlačovací permporometrie – nástroj pro určení distribuce průchozích pórů.]
  Particle & Particle Systems Characterization. Roč. 23, č. 1 (2006), s. 40-47. ISSN 0934-0866
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/04/0963; GA ČR GD203/03/H140; GA AV ČR IAA4072404
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: mass transfer * permporometry * transport processes
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 0.639, rok: 2006
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0142988
   
 7. 7.
  0055166 - UCHP-M 20060178 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Hejtmánek, Vladimír - Schneider, Petr - Soukup, Karel - Šolcová, Olga
  Comparison of Transport Characteristics and Textural Properties of Porous Material; the Role of Pore Sizes and Their Distributions.
  [Srovnání transportních charakteristik a texturních vlastností porézních materiálů; úloha velikosti pórů a jejich distribuce.]
  Studies in Surface Science and Catalysis. Roč. 160, - (2006), s. 1-8. ISSN 0167-2991.
  [International Symposium on the Characterisation of Porous Solids COPS VII /7./. Aix en Provance, 26.05.2005-28.05.2005]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/04/0963; GA ČR GD203/03/H140; GA AV ČR IAA4072404
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: counter-current gas diffusion * transport parameters * Maxwell-Stefan equation
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 0.307, rok: 2005
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0142987
   
 8. 8.
  0055164 - UCHP-M 20060177 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Starý, T. - Šolcová, Olga - Schneider, Petr - Marek, M.
  Effective Diffusivities and Pore-Transport Characteristics of Washcoated Ceramic Monolith for Automotive Catalytic Converter.
  [Effektivní difuzivity a transportní charakteristiky automobilového katalytického konvertoru.]
  Chemical Engineering Science. Roč. 61, č. 18 (2006), s. 5934-5943. ISSN 0009-2509
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/05/2616; GA AV ČR(CZ) IAA4072404
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: effective diffusivity * monolith catalyst * chromatography
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.629, rok: 2006
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0142985
   
 9. 9.
  0054879 - UCHP-M 20060018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Šolcová, Olga - Soukup, Karel - Schneider, Petr
  Diffusion Coefficients and Other Transport Characteristics of Peculiarly Shaped Porous Materials in the Single Pellet-String Column.
  [Difuzní koeficienty a další transportní charakteristiky neobvykle tvarovaných porézních materiálů v SPSR koloně.]
  Microporous and Mesoporous Materials. Roč. 91, 1-3 (2006), s. 100-106. ISSN 1387-1811
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA4072404
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: chromatography * diffusion * mass transfer
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.796, rok: 2006
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0142788
   
 10. 10.
  0028610 - UCHP-M 20050101 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Šolcová, Olga - Soukup, Karel - Schneider, Petr
  Axial Dispersion in Single Pellet-String Columns Packed with Unusually Shaped Porous Pellets.
  [Axiální disperse v koloně s usporádanými porézními částicemi neobvyklých tvarů.]
  Chemical Engineering Journal. Roč. 110, 1-3 (2005), s. 11-18. ISSN 1385-8947
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/04/0963; GA ČR(CZ) GD203/03/H140; GA AV ČR(CZ) IAA4072404
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: dispersion * mass transfer * parameter identification
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.034, rok: 2005
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0118534