Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0347201 - ÚACH 2011 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Píšková, Anna - Bezdička, Petr - Hradil, David - Káfuňková, E. - Lang, Kamil - Večerníková, Eva - Kovanda, F. - Grygar, Tomáš
  High-temperature X-ray powder diffraction as a tool for characterization of smectites, layered double hydroxides, and their intercalates with porphyrins.
  Applied Clay Science. Roč. 49, č. 4 (2010), s. 363-371. ISSN 0169-1317. E-ISSN 1872-9053
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA203/06/1244; GA AV ČR KAN100500651; GA AV ČR IAA3032401
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: smectite * Layered double hydroxides * thermal decomposition
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 2.303, rok: 2010
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188031

             
   
   
 2. 2.
  0108729 - UACH-T 20043122 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
  Novotná, Kateřina - Bezdička, Petr - Grygar, Tomáš - Hradil, David - Kadlec, J. - Pruner, P.
  Clay minerals in Late Pleistocene-Holocene sediments from the lake Baikal.
  [Odhady obsahu expandabilních jílových struktur v Bajkalských sedimentech.]
  Acta Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica - Petrographica. Roč. 4, S (2004), s. 79. ISSN 0365-8066.
  [Mid-European Clay Conference /2./. Miskolc, 20.09.2004-24.09.2004]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA3032401
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4032918
  Klíčová slova: Baikal sediments * climatic changes * clay minerals
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0015848

             
   
   
 3. 3.
  0108728 - UACH-T 20043121 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
  Bezdička, Petr - Grygar, Tomáš - Hradil, David - Hrušková, Michaela - Novotná, Kateřina
  Clay mineralogy of bentonites and kaolins from Kadaň area, Czech Republic.
  [Jílové minerály ve vzorcích bentonitů a kaolinů z prostoru Kadaně.]
  Acta Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica - Petrographica. Roč. 4, S (2004), s. 15. ISSN 0365-8066.
  [Mid-European Clay Conference /2./. Miskolc, 20.09.2004-24.09.2004]
  Grant CEP: GA MŠk LN00A028; GA AV ČR IAA3032401
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4032918
  Klíčová slova: Kadaň area * bentonites and kaolins * clay struktures
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0015847

             
   
   
 4. 4.
  0108727 - UACH-T 20043120 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
  Bezdička, Petr - Grygar, Tomáš - Hradil, David - Hrušková, Michaela
  X-ray powder diffraction on heated support: new method in clay diagnostics.
  [RTG-difrakční měření ve vysokoteplotní komůrce: nová metoda v diagnostice.]
  Acta Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica - Petrographica. Roč. 4, S (2004), s. 14. ISSN 0365-8066.
  [Mid-European Clay Conference /2./. Miskolc, 20.09.2004-24.09.2004]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA3032401; GA MŠk LN00A028
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4032918
  Klíčová slova: clay minerals * dehydration * high-temperature XRD
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0015846

             
   
   
 5. 5.
  0096609 - ÚACH 2008 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Grygar, Tomáš - Bláhová, Anna - Hradil, David - Bezdička, Petr - Kadlec, Jaroslav - Schnabl, Petr - Swann, G. - Oberhänsli, H.
  Lake Baikal climatic record between 310 and 50 ky BP: Interplay between diatoms, watershed weathering and orbital forcing.
  [Klimatický záznam období 310-50 tisíc let před současností z Bajkalského jezera: souhra mezi rozsivkami, zvětráváním v povodí a orbitálním řízením.]
  Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. Roč. 250, 1-4 (2007), s. 50-67. ISSN 0031-0182. E-ISSN 1872-616X
  Grant CEP: GA AV ČR IAA3032401
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502; CEZ:AV0Z3013912
  Klíčová slova: lake sediments * climate change * spectroscopy
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 2.162, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0155937

             
   
   
 6. 6.
  0082031 - ÚACH 2007 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Grygar, Tomáš - Hradil, David - Bezdička, Petr - Doušová, B. - Čapek, L. - Schneeweiss, Oldřich
  Fe(III)-modified montmorillonite and bentonite: synthesis, chemical and UV-Vis spectral characterization, arsenic sorption, and catalysis of oxidative dehydrogenation of propane.
  [Montmorillonit a bentonit modifikovaný Fe(III): příprava, chemická a UV-Vis spektrální charakterizace, sorpce arzénu a katalýza oxidační dehydrogenace propanu.]
  Clays and Clay Minerals. Roč. 55, č. 2 (2007), s. 165-176. ISSN 0009-8604. E-ISSN 1552-8367
  Grant CEP: GA ČR GA202/04/0221; GA AV ČR IAA3032401
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502; CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: As sorption * Fe-montmorillonite * Fe-bentonite
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 1.375, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0145722

             
   
   
 7. 7.
  0041039 - ÚACH 2007 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Doušová, B. - Grygar, Tomáš - Martaus, A. - Fuitová, L. - Koloušek, D. - Machovič, Vladimír
  Sorption of As(V) on aluminosilicates treated with Fe(II) nanoparticles.
  [Sorpce As(V) na aluminosilikáty upravené nanočásticemi s Fe(II).]
  Journal of Colloid and Interface Science. Roč. 302, č. 2 (2006), s. 424-431. ISSN 0021-9797. E-ISSN 1095-7103
  Grant CEP: GA AV ČR IAA3032401; GA ČR(CZ) GA103/03/0506
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502; CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: arsenic * Fe(II) nanoparticles
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 2.233, rok: 2006
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0134631

             
   
   
 8. 8.
  0039990 - ÚACH 2007 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Grygar, Tomáš - Kadlec, Jaroslav - Pruner, Petr - Swann, G. - Bezdička, Petr - Hradil, David - Lang, Kamil - Novotná, Kateřina - Oberhänsli, H.
  Paleoenvironmental record in Lake Baikal sediments: Environmental changes in the last 160 ky.
  [Paleoenvironmentální záznam v sedimentech Bajkalského jezera: změny prostředí v posledních 160ti tisíci letech.]
  Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. Roč. 237, 2-4 (2006), s. 240-254. ISSN 0031-0182. E-ISSN 1872-616X
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LN00A028; GA AV ČR IAA3032401
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502; CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: lake sediments * climate change * spectroscopy
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 1.822, rok: 2006
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0133865

             
   
   
 9. 9.
  0030018 - ÚACH 2006 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Vejsada, J. - Hradil, David - Řanda, Zdeněk - Jelínek, E. - Štulík, K.
  Adsorption of cesium on Czech smectite-rich clays - A comparative study.
  [Sorpce Cs na vybraných smektitem bohatých jílech.]
  Applied Clay Science. Roč. 30, č. 1 (2005), s. 53-66. ISSN 0169-1317. E-ISSN 1872-9053
  Grant CEP: GA ČR GA104/02/1464; GA AV ČR IAA3032401
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: cesium * adsorption * batch method
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 1.324, rok: 2005
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0119797

             
   
   
 10. 10.
  0021341 - ÚACH 2006 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Grygar, Tomáš - Bezdička, Petr - Hradil, David - Hrušková, Michaela - Novotná, Kateřina - Kadlec, Jaroslav - Pruner, Petr - Oberhansli, H.
  Characterization of expandable clay minerals in Lake Baikal sediments by thermal dehydration and cation exchange.
  [Charakterizace rozšířených jílových minerálů v usazeninách jezera Bajkal - termální dehydratací a iontovou výměnou.]
  Clays and Clay Minerals. Roč. 53, č. 4 (2005), s. 389-400. ISSN 0009-8604. E-ISSN 1552-8367
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA3032401
  Grant ostatní: European Commission(XE) EVK2-2000-00057
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: cation exchange capacity * Lake Baikal * Lake Sediments
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 1.364, rok: 2005
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0110327

             
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies,které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom, jak používáme cookies.