Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0325350 - ÚMCH 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Synytsya, A. - Synytsya, Andriy. - Blafková, P. - Ederová, J. - Spěváček, Jiří - Slepička, P. - Král, V. - Volka, K.
  pH-controlled self-assembling of meso-tetrakis(4-sulfonatophenyl)porphyrin-chitosan complexes.
  [Hodnotami pH řízené spontánní uspořádání komplexů meso-tetrakis(4-sulfonatofenyl)porfyrin-chitosan.]
  Biomacromolecules. Roč. 10, č. 5 (2009), s. 1067-1076. ISSN 1525-7797. E-ISSN 1526-4602
  Grant CEP: GA ČR GA525/05/0273
  Grant ostatní: GA AV ČR(CZ) KAN400480701; GA AV ČR(CZ) KAN200100801; GA AV ČR(CZ) KAN200200651; GA MŠk(CZ) LC06041; GA ČR(CZ) GA203/02/0420
  Program: KA; KA; KA; LC; GA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: self-assembling * meso-tetrakis(4-sulfonatophenyl)porphyrin-chitosan complex * spectroscopy
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 4.502, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005218

             
   
   
 2. 2.
  0194949 - UOCHB-X 20030257 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Dukh, Mykhaylo - Šaman, David - Lang, Kamil - Pouzar, Vladimír - Černý, Ivan - Drašar, Pavel - Král, V.
  Steroid-porphyrin conjugate for saccharide sensing in protic media.
  Organic & Biomolecular Chemistry. Roč. 1, č. 19 (2003), s. 3458-3463. ISSN 1477-0520. E-ISSN 1477-0539
  Grant CEP: GA ČR GA203/02/0420
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4032918; CEZ:AV0Z4055905
  Klíčová slova: saccharide * protic media * porphyrin
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0090619

             
   
   
 3. 3.
  0181586 - UFCH-W 20030010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kubát, Pavel - Lang, Kamil - Procházková, Kristýna - Anzenbacher Jr., P.
  Self-Aggregates of Cationic meso-Tetratolylporphyrins in Aqueous Solutions.
  Langmuir. Roč. 19, č. 2 (2003), s. 422-428. ISSN 0743-7463
  Grant CEP: GA ČR GA203/01/0634; GA ČR GA203/02/0420
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4032918; CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: porphyrins * DNA * point-dipole
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.098, rok: 2003
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0001913

             
   
   
 4. 4.
  0108989 - UMG-J 20043211 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Králová, Jarmila - Dvořák, Michal - Král, V.
  Novel cationic transport agents for oligonucleotide delivery into primary leukemic cells.
  [Nové kationtové transportní látky pro přenos oligonukleotidů do primárních leukemických buněk.]
  Journal of Medicinal Chemistry. Roč. 46, č. 11 (2003), s. 2049-2056. ISSN 0022-2623. E-ISSN 1520-4804
  Grant CEP: GA ČR GV301/98/K042; GA ČR GA301/01/0976; GA ČR GA203/02/0420
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: oligonucleotide delivery * primary leukemic cells * antisense effect
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 4.820, rok: 2003
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0016103

             
   
   
 5. 5.
  0108720 - UACH-T 20043113 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Lang, Kamil - Kubát, Pavel - Král, W.
  Internaction of porphyrinoid sensitizers with nucleic acids.
  [Interakce porfyrioidních senzitizátorů s nukleovými kyselinami.]
  Chemické listy. Roč. 98, S (2004), s109. ISSN 0009-2770. E-ISSN 1213-7103.
  [International Conference on Supramolecular Science & Technology. Praha, 05.09.2004-09.09.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA203/02/0420; GA ČR GA203/04/0426
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4032918
  Klíčová slova: porphyrinoid
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 0.348, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0015839

             
   
   
 6. 6.
  0108719 - UACH-T 20043112 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Lang, Kamil - Mosinger, Jiří - Kubát, Pavel
  Photophysical properties of cyclodextrin-porphyrin host-guest complexes.
  [Fotofyzikální vlastnosti cyklodextrin-porfyrin host-guest kompletů.]
  Chemické listy. Roč. 98, S (2004), s109-s110. ISSN 0009-2770. E-ISSN 1213-7103.
  [International Conference on Supramolecular Science & Technology. Praha, 05.09.2004-09.09.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA203/02/0420; GA ČR GA203/02/1483
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4032918
  Klíčová slova: Cyclodextrins * Porphyrin
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 0.348, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0015838

             
   
   
 7. 7.
  0102858 - UOCHB-X 20043324 CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Král, Vladimír - Vašek, P. - Dolenský, B.
  Green chemistry for preparation of oligopyrrole macrocycles precursors: Novel methodology for dipyrromethanes and tripyrromethanes synthesis in water.
  Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Roč. 69, č. 5 (2004), s. 1126-1136. ISSN 0010-0765
  Grant CEP: GA ČR GA203/02/0933; GA ČR GA203/02/0420; GA ČR GP203/03/D049
  Grant ostatní: QLRT(XE) 2000-02360
  Klíčová slova: oligopyrrole macrocycles * porphyrins * calixpyrrols
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 1.062, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010195

             
   
   
 8. 8.
  0102428 - UOCHB-X 20043289 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Dolenský, B. - Kroulík, J. - Král, V. - Sessler, J. L. - Dvořáková, H. - Bouř, Petr - Bernátková, M. - Bucher, C. - Lynch, V.
  Calix[4]phyrins. Effect of peripheral substituents on conformational mobility and structure within a series of related systems.
  [Vliv substituentů na konformační pohyblivost a strukturu serie calixphyrinů.]
  Journal of the American Chemical Society. Roč. 126, č. 42 (2004), s. 13714-13722. ISSN 0002-7863. E-ISSN 1520-5126
  Grant CEP: GA ČR GA203/02/0933; GA ČR GA203/02/0420; GA ČR GP203/03/D049
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905
  Klíčová slova: calix[4]phyrins * X-ray diffraction analysis * NMR spectroscopy
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 6.903, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009779

             
   
   
 9. 9.
  0101107 - UFCH-W 20040113 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Procházková, Kristina - Zelinger, Zdeněk - Lang, Kamil - Kubát, Pavel
  Meso-Tetratolylporphyrins Substituted by Pyridinium Groups: Aggregation, Photophysical Properties and Complexation with DNA.
  [Meso-tetratolyl porfyrinové deriváty substituované pyridiovými skupinami: agregace, fotofyzikální vlastnosti a komplexace s DNA.]
  Journal of Physical Organic Chemistry. Roč. 17, - (2004), s. 890-897. ISSN 0894-3230. E-ISSN 1099-1395
  Grant CEP: GA ČR GA203/01/0634; GA ČR GA203/02/0420; GA ČR GA203/04/0426
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901; CEZ:AV0Z4032918
  Klíčová slova: porphyrin * aggregates * DNA
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.211, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008571

             
   
   
 10. 10.
  0100767 - UACH-T 20043014 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Lang, Kamil - Mosinger, Jiří - Wagnerová, Dana Marie
  Photophysical properties of porphyrinoid sensitizers non-covalently bound to host molecules; models for photodynamic therapy.
  [Fotofizikální vlastnosti porfirinoidních senzitizátorů nekovalentně vázaných host molekuly; modely pro fotodynamickou terapii.]
  Coordination Chemistry Reviews. Roč. 248, 3-4 (2004), s. 321-350. ISSN 0010-8545. E-ISSN 1873-3840
  Grant CEP: GA ČR GA203/01/0634; GA ČR GA203/02/0420; GA ČR GA203/02/1483
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4032918
  Klíčová slova: non-covalent binding * porphyrin * excited states
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 6.446, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008256

             
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies,které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom, jak používáme cookies.