Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  ProjektNárodní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace
  Název projektuTN01000038
  PoskytovatelGA TA ČR
  Doba řešení2019 - 2020
  Příjemce projektu Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
  Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Dejneka
  Hönig
  Kalbáč
  Jeremiáš
  Gabriel
  Katal.org.CAV
  Odkazy (1) - Článek v odborném časopise
  (9) - Prototyp, funkční vzorek
  (5) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  SouborProjekty
 2. 2.
  ProjektNízkoteplotní plazma pro humánní medicínu
  Název projektuFV10081
  PoskytovatelGA MPO
  Doba řešení2016 - 2021
  Příjemce projektu Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Dejneka
  Kubinová
  Katal.org.CAV
  Odkazy (1) - Abstrakt
  (5) - Článek v odborném časopise
  (2) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Software
  (1) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  SouborProjekty
 3. 3.
  ProjektNízkoteplotní plazma v medicíně
  Název projektuTA04010449
  PoskytovatelGA TA ČR
  Doba řešení2014 - 2017
  Příjemce projektu Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Dejneka
  Kubinová
  Katal.org.CAV
  Odkazy (3) - Článek v odborném časopise
  (1) - Prototyp, funkční vzorek
  (2) - Certifikované metodiky, léčebný postup, památkový postup
  (1) - Patentový dokument
  (3) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  SouborProjekty
 4. 4.
  ProjektVýzkum využití fyzikálních metod sterilizace vajec pro líhnění
  Název projektuTH04030206
  PoskytovatelGA TA ČR
  Doba řešení2018 - 2022
  Příjemce projektu Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Dejneka
  Klinger
  Katal.org.CAV
  Odkazy (1) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  SouborProjekty