Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  ProjektCentrum biomolekul a komplexních molekulových systémů
  Název projektuLC512
  PoskytovatelGA MŠk
  Doba řešení2005 - 2011
  Příjemce projektu Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hobza
  Kužel
  Katal.org.CAV
  Odkazy (90) - Abstrakt
  (20) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (540) - Článek v odborném časopise
  (6) - Část monografie
  (2) - Patentový dokument
  SouborProjekty

 2. 2.
  ProjektExperimentální studium a počítačové modelování struktury a funkce komplexních molekulových systémů a bio(makro)molekul
  Název projektuGD203/05/H001
  PoskytovatelGA ČR
  Doba řešení2005 - 2008
  Příjemce projektu Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hobza
  Katal.org.CAV
  Odkazy (7) - Abstrakt
  (5) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (51) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  SouborProjekty

 3. 3.
  ProjektNekovalentní interakce a jejich uplatnění v biomolekulách
  Název projektuAP0704
  Poskytovatel ostatníAV ČR
  Doba řešení2007 - 2013
  Příjemce projektu Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hobza
  Katal.org.CAV
  SouborProjekty

 4. 4.
  ProjektPočítačové návrhy léků založené na pokročilých semiempirických kvantově chemických metodách přesně popisujících nekovalentní interakce
  Název projektuGAP208/11/0295
  PoskytovatelGA ČR
  Doba řešení2011 - 2015
  Příjemce projektu Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hobza
  Katal.org.CAV
  Odkazy (1) - Abstrakt
  (6) - Článek v odborném časopise
  SouborProjekty

 5. 5.
  ProjektŘízení struktury a funkce biomolekul na molekulové úrovni: souhra teorie a experimentu
  Název projektuGBP208/12/G016
  PoskytovatelGA ČR
  Doba řešení2012 - 2018
  Příjemce projektu Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hobza
  Hof
  Katal.org.CAV
  Odkazy (4) - Abstrakt
  (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (243) - Článek v odborném časopise
  (2) - Část monografie
  SouborProjekty

 6. 6.
  ProjektStruktura a dynamika bází, párů bází nukleových kyselin, oligonukleotidů a jejich komplexů s vodou, ionty a léčivy
  Název projektuGA203/05/0009
  PoskytovatelGA ČR
  Doba řešení2005 - 2007
  Příjemce projektu Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hobza
  Šponer
  Katal.org.CAV
  Odkazy (8) - Abstrakt
  (65) - Článek v odborném časopise
  (3) - Část monografie
  SouborProjekty