Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  ProjektBiorafinace jako oběhové technologie
  Název projektuTN01000048
  PoskytovatelGA TA ČR
  Doba řešení2019 - 2020
  Příjemce projektu Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Hudzieczek
  Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Hrouzek
  Ústav výzkumu globální změny v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šolcová
  Hanika
  Kaštánek
  Soukup
  Šyc
  Topka
  Hobza
  Maršálek
  Lukavský
  Prášil
  Červený
  Katal.org.CAV
  Odkazy (1) - Abstrakt
  (8) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (2) - Článek v odborném časopise
  (1) - Software
  (1) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  SouborProjekty
 2. 2.
  ProjektSpeciální katalytické procesy a materiály
  Název projektuGD203/08/H032
  PoskytovatelGA ČR
  Doba řešení2008 - 2011
  Příjemce projektu Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Čejka
  Hanika
  Katal.org.CAV
  Odkazy (1) - Abstrakt
  (1) - Monografie kniha jako celek
  (59) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (4) - Dizertace
  (50) - Článek v odborném časopise
  (2) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (3) - Část monografie
  SouborProjekty
 3. 3.
  ProjektVýzkum a vývoj mokrého odlučovače TZL pro kotle středních výkonů spalujících obnovitelné zdroje biomasy
  Název projektuTA02020369
  PoskytovatelGA TA ČR
  Doba řešení2012 - 2014
  Příjemce projektu Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hanika
  Katal.org.CAV
  Odkazy (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  SouborProjekty
 4. 4.
  ProjektVýzkum výroby vodíku a syntézních plynů zplyňováním odpadní biomasy z výroby biopaliv
  Název projektu2A-2TP1/024
  PoskytovatelGA MPO
  Doba řešení2007 - 2010
  Příjemce projektu Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hanika
  Katal.org.CAV
  Odkazy (12) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (2) - Článek v odborném časopise
  (1) - Ostatní výsledky
  (2) - Výzkumná zpráva
  SouborProjekty