Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  ProjektSpeciální katalytické procesy a materiály
  Název projektuGD203/08/H032
  PoskytovatelGA ČR
  Doba řešení2008 - 2011
  Příjemce projektu Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Čejka
  Hanika
  Katal.org.CAV
  Odkazy (1) - Abstrakt
  (1) - Monografie kniha jako celek
  (59) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (4) - Dizertace
  (50) - Článek v odborném časopise
  (2) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (3) - Část monografie
  SouborProjekty
 2. 2.
  ProjektVýzkum a vývoj mokrého odlučovače TZL pro kotle středních výkonů spalujících obnovitelné zdroje biomasy
  Název projektuTA02020369
  PoskytovatelGA TA ČR
  Doba řešení2012 - 2014
  Příjemce projektu Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hanika
  Katal.org.CAV
  Odkazy (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  SouborProjekty
 3. 3.
  ProjektVýzkum výroby vodíku a syntézních plynů zplyňováním odpadní biomasy z výroby biopaliv
  Název projektu2A-2TP1/024
  PoskytovatelGA MPO
  Doba řešení2007 - 2010
  Příjemce projektu Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hanika
  Katal.org.CAV
  Odkazy (12) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (2) - Článek v odborném časopise
  (1) - Ostatní výsledky
  (2) - Výzkumná zpráva
  SouborProjekty