Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  ProjektBiorafinace jako oběhové technologie
  Název projektuTN01000048
  PoskytovatelGA TA ČR
  Doba řešení2019 - 2020
  Příjemce projektu Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Hudzieczek
  Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Hrouzek
  Ústav výzkumu globální změny v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šolcová
  Hanika
  Kaštánek
  Soukup
  Šyc
  Topka
  Hobza
  Maršálek
  Lukavský
  Prášil
  Červený
  Katal.org.CAV
  Odkazy (1) - Abstrakt
  (8) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (2) - Článek v odborném časopise
  (3) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Software
  (1) - Patentový dokument
  (1) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (3) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  SouborProjekty
 2. 2.
  ProjektCentrum kompetence pro výzkum biorafinací
  Název projektuTE01020080
  PoskytovatelGA TA ČR
  Doba řešení2012 - 2019
  Příjemce projektu Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šolcová
  Vosátka
  Katal.org.CAV
  Odkazy (1) - Monografie kniha jako celek
  (78) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (51) - Článek v odborném časopise
  (6) - Prototyp, funkční vzorek
  (2) - Certifikované metodiky, léčebný postup, památkový postup
  (27) - Část monografie
  (3) - Ostatní výsledky
  (8) - Patentový dokument
  (4) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (3) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  SouborProjekty
 3. 3.
  ProjektDekontaminace odpadů kombinací metod termické desorpce a katalytického spalování
  Název projektuFR-TI1/059
  PoskytovatelGA MPO
  Doba řešení2009 - 2012
  Příjemce projektu Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šolcová
  Katal.org.CAV
  Odkazy (5) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (3) - Článek v odborném časopise
  (1) - Patentový dokument
  SouborProjekty
 4. 4.
  ProjektDifuzní koeficienty a jiné transportní charakteristiky nestandardně tvarovaných porézních nosičů a katalyzátorů
  Název projektuIAA4072404
  PoskytovatelGA AV ČR
  Doba řešení2004 - 2008
  Příjemce projektu Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šolcová
  PoznámkaPříjemce
  Katal.org.CAV
  Odkazy (7) - Abstrakt
  (33) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (3) - Dizertace
  (10) - Článek v odborném časopise
  (2) - Část monografie
  (1) - Patentový dokument
  SouborProjekty
 5. 5.
  ProjektElektrochemické odstraňování toxických kovů ze znečištěných vod
  Název projektuTA04020130
  PoskytovatelGA TA ČR
  Doba řešení2015 - 2017
  Příjemce projektu Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektuKlusoň
  Šolcová
  Katal.org.CAV
  Odkazy (7) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (5) - Článek v odborném časopise
  (1) - Patentový dokument
  (1) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  SouborProjekty
 6. 6.
  ProjektHierarchické nanosystémy pro mikroelektroniku
  Název projektuKAN400720701
  PoskytovatelGA AV ČR
  Doba řešení2007 - 2011
  Příjemce projektu Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šolcová
  Hrabánek
  Nešpůrek
  Katal.org.CAV
  Odkazy (44) - Abstrakt
  (97) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (2) - Dizertace
  (71) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (3) - Část monografie
  (2) - Patentový dokument
  (2) - Užitný vzor, průmyslový vzor
 7. 7.
  ProjektHydrogen Oriented Underground Coal Gasification for Europe - Environmental and Safety Aspects
  Název projektu7C12017
  PoskytovatelGA MŠk
  Doba řešení2012 - 2014
  Příjemce projektu Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šolcová
  Katal.org.CAV
  Odkazy (1) - Článek v odborném časopise
  SouborProjekty
 8. 8.
  ProjektHydrogen Oriented Underground Coal Gasification for Europe (2008-2010, MSM/7C)
  Název projektu7C08033
  PoskytovatelGA MŠk
  Doba řešení2008 - 2010
  Příjemce projektu Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šolcová
  PoznámkaPříjemce
  Katal.org.CAV
  Odkazy (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  SouborProjekty
 9. 9.
  ProjektKomplexní fotokatalytické procesy - Nanotechnologie pro životní prostředí
  Název projektuGA104/09/0694
  PoskytovatelGA ČR
  Doba řešení2009 - 2011
  Příjemce projektu Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šolcová
  Cajthaml
  Katal.org.CAV
  Odkazy (1) - Abstrakt
  (25) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (16) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Část monografie
  SouborProjekty
 10. 10.
  ProjektNanostrukturní materiály - textura z fyzikální adsorpce
  Název projektuGA104/04/0963
  PoskytovatelGA ČR
  Doba řešení2004 - 2006
  Příjemce projektu Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Kočiřík
  Šolcová
  Katal.org.CAV
  Odkazy (12) - Abstrakt
  (11) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (2) - Dizertace
  (11) - Článek v odborném časopise
  SouborProjekty