Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  ProjektExperimentální výzkum organizovaných struktur v turbulentní mezní vrstvě nad drsným povrchem s překážkami
  Název projektuGAP101/12/1554
  PoskytovatelGA ČR
  Doba řešení2012 - 2014
  Příjemce projektu Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Jaňour
  Katal.org.CAV
  Odkazy (4) - Abstrakt
  (7) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Článek v odborném časopise
  SouborProjekty
 2. 2.
  ProjektFyzikální modelování znečištění ovzduší v městské zástavbě
  Název projektuOC 715.10
  PoskytovatelGA MŠk
  Doba řešení1999 - 2004
  Příjemce projektu Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
  (Spolu)řešitel projektu JAŇOUR
  PoznámkaPříjemce
  Katal.org.CAV
  Odkazy (1) - Monografie kniha jako celek
  (18) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Konferenční zborník (zahraniční konference)
  (4) - Článek v odborném časopise
  (3) - Část monografie
  (1) - Výzkumná zpráva
  SouborProjekty
 3. 3.
  ProjektNáhlý výron toxického plynu a jeho šíření v zástavbě
  Název projektuLD12007
  PoskytovatelGA MŠk
  Doba řešení2012 - 2015
  Příjemce projektu Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Jaňour
  Katal.org.CAV
  Odkazy (5) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Článek v odborném časopise
  SouborProjekty
 4. 4.
  ProjektPřízemní vrstva nad městskou zástavbou:tvorba a vývoj databází.
  Název projektuOC 113
  PoskytovatelGA MŠk
  Doba řešení2006 - 2010
  Příjemce projektu Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
  (Spolu)řešitel projektu Jaňour
  Katal.org.CAV
  Odkazy (1) - Abstrakt
  (12) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (3) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  SouborProjekty
 5. 5.
  ProjektSimulace mezní vrstvy atmosféry nad složitým povrchem a vizualizace výsledků
  Název projektu1ET400760405
  PoskytovatelGA AV ČR
  Doba řešení2004 - 2008
  Příjemce projektu Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
  (Spolu)řešitel projektu Jaňour
  Katal.org.CAV
  Odkazy (5) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (2) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (6) - Část monografie
  SouborProjekty
 6. 6.
  ProjektStudium rozptylu emisí v městské/průmyslové zástavbě a jejím okolí metodou fyzikálního modelování
  Název projektuGA205/04/0311
  PoskytovatelGA ČR
  Doba řešení2004 - 2006
  Příjemce projektu Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
  (Spolu)řešitel projektu Jaňour
  PoznámkaPříjemce
  Katal.org.CAV
  Odkazy (1) - Abstrakt
  (11) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Článek v odborném časopise
  (3) - Část monografie
  SouborProjekty
 7. 7.
  ProjektStudium šíření znečištění ovzduší v městské aglomeraci a volné krajině pomocí metody fyzikálního modelování a lidarového in-situ měření
  Název projektuGA205/02/0898
  PoskytovatelGA ČR
  Doba řešení2002 - 2004
  Příjemce projektu Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
  (Spolu)řešitel projektu Jaňour
  Katal.org.CAV
  Odkazy (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (2) - Článek v odborném časopise
  (3) - Část monografie
  SouborProjekty
 8. 8.
  ProjektVliv atmosférické chemie na horní troposféru - spektroskopie a kinetika - simulace v aerodinamickém tunelu
  Název projektuOC 723.002
  PoskytovatelGA MŠk
  Doba řešení2003 - 2006
  Příjemce projektu Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
  (Spolu)řešitel projektu Jaňour
  Katal.org.CAV
  Odkazy (8) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (3) - Článek v odborném časopise
  SouborProjekty
 9. 9.
  ProjektVýzkum možnosti využití fyzikálních a matematických modelů pro řešení problematiky prašnosti v reálných podmínkách komplikovaného terénu
  Název projektuTA01020428
  PoskytovatelGA TA ČR
  Doba řešení2011 - 2014
  Příjemce projektu Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Jaňour
  Katal.org.CAV
  Odkazy (2) - Abstrakt
  (6) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (3) - Část monografie
  (3) - Výzkumná zpráva
  SouborProjekty
 10. 10.
  Projekt-
  Název projektuGA205/01/1120
  (Spolu)řešitel projektu Jaňour
  PoznámkaPříjemce
  Katal.org.CAV
  Odkazy (6) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  SouborProjekty