Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0542423 - ÚH 2022 RIV LV eng A - Abstrakt
  Fialová, Kateřina - Čermáková, Lenka - Kopecká, Ivana - Pivokonský, Martin
  Removal of cyanobacterial amino acids from water by activated carbon: Effect of temperature.
  Book of abstracts. Water research and innovations in digital era. Riga: Riga Technical Universtiy, 2021 - (Feierabend,, M.; Juhna, T.; Dejus, S.). s. 86-87. ISBN 978-9934-22-618-2.
  [Eastern European Young Water Professionals Conference /12./. 31.03.2021-02.04.2021, Riga]
  Institucionální podpora: RVO:67985874
  Klíčová slova: adsorption * amino acids * activated carbon * temperature
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319834
   
 2. 2.
  0542420 - ÚH 2022 RIV LV eng A - Abstrakt
  Prokopová, Michaela - Novotná, Kateřina - Pivokonská, Lenka - Pivokonský, Martin
  Ozonation and coagulation of non-proteinaceous algal organic matter.
  Book of abstracts. Water research and innovations in digital era. Riga: Riga Technical Universtiy, 2021 - (Feierabend,, M.; Juhna, T.; Dejus, S.). s. 94-95. ISBN 978-9934-22-618-2.
  [Eastern European Young Water Professionals Conference /12./. 31.03.2021-02.04.2021, Riga]
  Institucionální podpora: RVO:67985874
  Klíčová slova: algal organic matter * alum coagulation * ozonation * drinking water treatment
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319835
   
 3. 3.
  0542051 - ÚH 2022 RIV AT eng A - Abstrakt
  Jeníček, M. - Hnilica, Jan - Nedělčev, O. - Šípek, Václav
  Future changes in snow and its influence on seasonal runoff and low flows in Czechia.
  European Geoscience Union, 2021.
  [EGU General Assembly Conference 2021. 19.04.2021-30.04.2021, online]
  Institucionální podpora: RVO:67985874
  Klíčová slova: climate change * snow * snowmelt runoff * seasonal runoff * low flows
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie
  Obor OECD: Hydrology
  https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU21/EGU21-80.html
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319542
   
 4. 4.
  0542049 - ÚH 2022 RIV AT eng A - Abstrakt
  Lendzioch, T. - Langhammer, J. - Vlček, Lukáš - Minařík, R.
  Mapping the groundwater level and soil moisture of a montane peat bog using UAV monitoring and machine learning.
  European Geoscience Union, 2021.
  [EGU General Assembly Conference 2021. 19.04.2021-30.04.2021, online]
  Institucionální podpora: RVO:67985874
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie
  Obor OECD: Hydrology
  https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU21/EGU21-6687.html
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319541
   
 5. 5.
  0542024 - ÚH 2022 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Pivokonský, Martin - Čermáková, Lenka - Prokopová, Michaela - Fialová, Kateřina - Sochorová, H. - Haidl, Jan
  Chemicko-technologický audit ÚV Tlumačov - posouzení technologie tvorby a separace suspenze.
  Praha: Moravská vodárenská, a. s., 2021. 43 s.
  Institucionální podpora: RVO:67985874
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319520
   
 6. 6.
  0541914 - ÚH 2022 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Kracík, T. - Moucha, T. - Petříček, Radim - Tamaškovičová, D.
  Mass transfer prediction in a mechanically stirred gas-liquid reactor containing solid particles.
  CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY. Roč. 44, č. 4 (2021), s. 752-760. E-ISSN 1521-4125
  Institucionální podpora: RVO:67985874
  Klíčová slova: gas-liquid-solid system * mass transfer * mass transfer coefficient * prediction
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  Obor OECD: Fluids and plasma physics (including surface physics)
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ceat.202000532
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319411
   
 7. 7.
  0541483 - ÚH 2022 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Skalák, Zdeněk
  Locally space-time anisotropic regularity criteria for the Navier–Stokes equations in terms of two vorticity components.
  Journal of Mathematical Fluid Mechanics. Roč. 23, č. 2 (2021), č. článku 41. ISSN 1422-6928
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-09628S
  Institucionální podpora: RVO:67985874
  Klíčová slova: Navier-Stokes equations * regularity criterion * direction of vorticity
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Obor OECD: Applied mathematics
  Impakt faktor: 0.970, rok: 2019
  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00021-020-00544-0
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319037
   
 8. 8.
  0540841 - ÚH 2022 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Haidl, Jan - Mařík, Karel - Moucha, T. - Rejl, J.F. - Valenz, L. - Zedníková, Mária
  Hydraulic characteristics of liquid–gas ejector pump with a coherent liquid jet.
  Chemical Engineering Research and Design. Roč. 168, April (2021), s. 435-442. ISSN 0263-8762
  Institucionální podpora: RVO:67985874
  Klíčová slova: ejector * ejector geometry * gas entrainment * performance prediction * gas processing
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  Obor OECD: Fluids and plasma physics (including surface physics)
  Impakt faktor: 3.350, rok: 2019
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263876221000988
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318433
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  1-s2.0-S0263876221000988-main(1).pdf12 MBVydavatelský postprintvyžádat
   
 9. 9.
  0540584 - ÚH 2022 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Lendzioch, T. - Langhammer, J. - Vlček, Lukáš - Minařík, R.
  Mapping the groundwater level and soil moisture of a montane peat bog using UAV monitoring and machine learning.
  Remote Sensing. Roč. 13, č. 5 (2021), č. článku 907. ISSN 2072-4292
  Institucionální podpora: RVO:67985874
  Klíčová slova: peat bog * soil moisture * UAV * machine learning (ML) * random forest (RF) * modelling
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie
  Obor OECD: Hydrology
  Impakt faktor: 4.509, rok: 2019
  https://www.mdpi.com/2072-4292/13/5/907
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318887
   
 10. 10.
  0540233 - ÚH 2021 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Peer, Petra - Zelenková, Jana - Filip, Petr - Sedlaříková, J. - Janalíková, M. - Pleva, P.
  Antimikrobiální nanovlákenná membrána pro filtraci vody.
  [
  Antibacterial nanofibrous membrane with antifouling ability.]
  Interní kód: LTC19034-V1 ; 2021
  Technické parametry: Funkční vzorek sestává z podkladové netkané textilie (viskózová vlákna) a nanovlákenné vrstvy (poly(vinylidenfluorid)–co–hexafluoropropylen/ monoacylglycerol 12 (PVDF-HFP/MAG 12). Nejprve je PVDF-HFP rozpuštěn v dimetylformamidu (DMF) o koncentraci 23 hm. %, do kterého jsou přidána 2 hm. % antibakteriálního činidla MAG 12. Koncentrace DMF tedy tvoří 75 hm. %. Účinná složka MAG 12 je připravena smícháním kyseliny laurové a glycidolu. Jedná se o chemicky stabilní, biologicky rozložitelnou a zdravotně nezávadnou látku, jež vykazuje emulzifikační a antibakteriální vlastnosti zejména vůči plísním a Gram pozitivním bakteriím. Z tohoto PVDF-HFP/MAG 12 roztoku je připravena nanovlákenná vrstva pomocí elektrostatického zvlákňování na laboratorním přístroji při těchto optimálních podmínkách: elektrické napětí 18 kV, pracovní vzdálenost 10 cm, a environmetální podmínky: teplota 23 °C, vlhkost 43 %. Účinná látka nemění vzhled nanovláken, která zůstávají kruhového průřezu s příčným průměrem 460 ± 170 nm a průměrnou velikostí mezivlákenných pórů 1,15 µm. Modifikovaná vlákenná vrstva vykazuje zvýšenou smáčivost (kontaktní úhel = 23°) ve srovnání s čistou PVDF-HFP nanovlákennou vrstvou, pro kterou je kontaktní úhel roven 127°. Zvýšená hydrofilita vrstvy zaručuje výrazně větší permeabilitu během filtrace, vodní permeační tok modifikovaných vzorků je přibližně 6x větší než u nemodifikovaných, výsledky měření jsou zobrazeny na obrázku č. 1. Modifikovaná nanovlákenná vrstva vykazuje též schopnost odolávat tvorbě biofilmu, a to jak v případě E. coli, tak také S. aureus (viz obrázek č. 2), navíc v případě S. aureus významně zabraňuje růstu bakterií na povrchu. Z dalších měření je patrné, že účinná látka se uvolňuje do filtrátu jen minimálně.
  Ekonomické parametry: Navrhované řešení filtrační membrány zaručuje zvýšenou permeabilitu během filtrace a odolnost vůči tvorbě biofilmu. Tím je prodloužena životnost funkčního produktu při vyšším výkonu. Nedochází k přímému prodeji vzorku.
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTC19034
  Institucionální podpora: RVO:67985874
  Klíčová slova: poly(vinylidenfluorid) – co – hexaflouropropylen * monoacylglycerol * nanofibrous membrane * antibacterial activity * filtration properties
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  Obor OECD: Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0317915