Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0548231 - ÚČL 2022 RIV NL eng M - Část monografie knihy
  Jacková, Magdaléna - Valentová-Bobková, Kateřina
  Japan and the Japanese in Jesuit School Plays from the Bohemian Province of the Society of Jesus.
  Japan on the Jesuit Stage. Transmissions, Receptions, and Regional Contexts. Leiden: Brill, 2021 - (Oba, H.; Watanabe, A.; Schaffenrath, F.), s. 189-232. Jesuit Studies, 34. ISBN 978-90-04-43618-3
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-01061S
  Institucionální podpora: RVO:68378068 ; RVO:67985963
  Klíčová slova: Jesuit Drama * Jesuit theatre * 17th Century Drama * 18th Century Drama * Martyr Drama * Japanese martyrs * Japan in 17th century * St. Francis Xavier
  Obor OECD: Specific literatures; History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (HIU-Y)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324327
   
   
 2. 2.
  0548229 - ÚČL 2022 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Jacková, Magdaléna (ed.) - Linka, Jan (ed.)
  Komedie nové a duchovní. Raně novověké biblické drama v českých zemích.
  [New and Sacred Comedies. Biblical Drama in the Czech Lands in the Early Modern Age.]
  Dolní Břežany: Scriptorium: Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2021. 527 s. ISBN 978-80-7649-005-5; ISBN 978-80-7658-017-6
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-01061S
  Výzkumná infrastruktura: CLB II - 90136
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Biblical Drama * Humanist Drama * Early Modern Drama * Jesuit Drama 16th Century Drama * 17th Century Drama * 18th Century Drama * Early Modern Drama in the Czech Lands
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324326
   
   
 3. 3.
  0540330 - ÚČL 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Jacková, Magdaléna
  Bumbálek a paní Malenka. Netypický hrdina jedné netypické jezuitské hry o jednodenním králi.
  [Bumbálek and Ms. Malenka. Untypical Hero of an Untypical Jesuit Play about One-day King.]
  Divadelní revue. Roč. 31, č. 3 (2020), s. 99-101. ISSN 0862-5409
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Jesuit theatre * Jesuit drama * Neolatin drama
  Obor OECD: Specific literatures
  Způsob publikování: Pouze metadata
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0317967
   
   
 4. 4.
  0521113 - ÚČL 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Jacková, Magdaléna
  Křesťanští Terentiové v českých zemích. Antické inspirace ve třech bohemikálních hrách o Tobiášovi.
  [Christian Terencians in the Czech lands. Antique inspiration in three Bohemical plays based on Tobit.]
  Česká literatura. Roč. 67, č. 6 (2019), s. 827-848. ISSN 0009-0468. E-ISSN 2571-094X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-01061S
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: humanist drama * biblical drama * Jesuit drama * Pavel Kyrmezer * Jan Aquila of Plaveč * Georgius Dingenauer
  Obor OECD: Specific literatures
  Způsob publikování: Open access s časovým embargem
  https://kramerius.lib.cas.cz/periodical/uuid:f9f595d7-4116-11e1-99e8-005056a60003
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305771
   
   
 5. 5.
  0518721 - ÚČL 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Jacková, Magdaléna
  Jest krygsman a jest v něm srdce jako džber aneb Známá neznámá hra o Samsonovi.
  [There is a “krygsman”, and there is a heart in him as big as a pail, or a familiar unfamiliar play about Samson.]
  Divadelní revue. Roč. 30, č. 2 (2019), s. 37-48. ISSN 0862-5409
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-01061S
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: biblical drama * early modern drama * Samson * Hieronymus Ziegler
  Obor OECD: Specific literatures
  Způsob publikování: Pouze metadata
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303783
   
   
 6. 6.
  0518717 - ÚČL 2020 RIV HU fre M - Část monografie knihy
  Jacková, Magdaléna
  Comment dramatiser le récit biblique.
  [How to dramatize the Bible.]
  Theory and Practice in 17th–19th Century Theatre. Sources, Influences, Texts in Latin and in the Vernacular, Ways Towards Professional Stage. Eger: Líceum Kiadó, 2019 - (Czibula, K.; Demeter, J.; Pintér, M.), s. 9-19. ISBN 978-963-496-129-1
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-01061S
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: biblical drama * 16th century drama * 17th century drama * Jesuit drama * Joachim Greff * Pavel Kyrmezer * Georgius Dingenauer
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303779
   
   
 7. 7.
  0511341 - HÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Bartůšek, V. - Bobková, Kateřina - Bočková, A. - Brčák, M. - Čapská, V. - Černušák, Tomáš - Čornejová, I. - Elbel, M. - Havlík, Jiří - Holubová, Markéta - Hradil, F. - Jacková, Magdaléna - Kašpárková, J. - Kuchařová, Hedvika - Mareš, K. - Maťa, P. - Mihola, J. - Mikulec, Jiří - Oppeltová, J. - Pacovský, K. - Pavelková, J. - Podavka, Ondřej - Svoboda, M. - Tejček, M. - Trnka, P. - Wolf, Jiří - Zářecká, K. - Zdichynec, Jan - Zouhar, J.
  Historiam scribere. Řádová historiografie raného novověku. II. Biografický slovník.
  [Historiam scribere. Order historiography of the early modern period. II. Biographical dictionary.]
  Praha: Historický ústav AV ČR, 2018. 881 s. Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i. = Opera Instituti historici Pragae, 6. ISBN 978-80-7286-332-7
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-05167S
  Institucionální podpora: RVO:67985963 ; RVO:68378068
  Klíčová slova: historiography * religious orders * biography * 16th-18th century * church history
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings); Specific literatures (UCL-M)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301635
   
   
 8. 8.
  0503220 - ÚČL 2019 RIV CZ ger M - Část monografie knihy
  Jacková, Magdaléna
  Der Verlorene Sohn in jesuitischen Schultheaterstücken aus der böhmischen Ordensprovinz.
  [The Prodigal son in Jesuit school plays from the Bohemian Province of the Order.]
  Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Brno: Host, 2018 - (Zand, G.; Newerkla, S.), s. 275-290. ISBN 978-80-7577-698-3
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Jesuit theatre * Neo-Latin Drama * Biblical Drama * Drama in 17th century * Drama in 18th century * Prodigal son
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295043
   
   
 9. 9.
  0499764 - ÚČL 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Jacková, Magdaléna - Jakubcová, A. - Ludvová, J. - Trávníčková, M.
  Poklady v pozůstalosti Jana Vondráčka.
  Divadelní revue. Roč. 29, č. 2 (2018), s. 45-66. ISSN 0862-5409
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Vondráček, Jan * theatrologist * literary inheritance
  Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291954
   
   
 10. 10.
  0493973 - ÚČL 2019 RIV NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jacková, Magdaléna
  Jesuit school plays from provincia bohemia SJ written for grammar classes.
  Acta conventus Neo-latini Vindobonensis. Leiden: Brill, 2018 - (Steiner-Weber, A.; Römer, F.), s. 369-378. ISBN 978-90-04-36155-3.
  [Neo-Latin Studies. Vienna (AT), 03.08.2015-07.08.2015]
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Jesuit theatre * Jesuit drama * Early modern theatre * Early modern drama
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0287228