Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0533089 - ÚT 2022 RIV CN eng J - Článek v odborném periodiku
  Šimurda, David - Fürst, J. - Hála, Jindřich - Luxa, Martin - Bobčík, M. - Novák, O. - Synáč, J.
  Near-Wall Flow in the Blade Cascades Representing Last Rotor Root Sections of Large Output Steam Turbines.
  Journal of Thermal Science. Roč. 30, č. 1 (2021), s. 220-230. ISSN 1003-2169. E-ISSN 1993-033X
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TH02020057
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: turbine blade cascade * secondary flow * near wall flow * supersonic flow * CFD * experiment
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  Obor OECD: Applied mechanics
  Impakt faktor: 2.438, rok: 2020
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11630-020-1246-x
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314022
   
   
 2. 2.
  0537730 - ÚT 2021 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Lepičovský, Jan - Šidlof, P. - Šimurda, David - Štěpán, M. - Luxa, Martin - Fiala, Petr - Psota, P. - Hála, Jindřich - Radnic, Tomáš
  Zkušební sekce pro výzkum transonického flutteru.
  [Test section for the transonic flutter research.]
  Interní kód: ZS-05 ; 2020
  Technické parametry: Šířka měřící sekce: 160mm, výška měřící sekce: 320mm, typ lopatkové mříže: rovinná transonická kompresorová, Kontaktní osoba Petr Šidlof (petr.sidlof@tul.cz). Licenční smlouva nebyla uzavřena.
  Ekonomické parametry: Kvalifikovaný odhad nákladovou metodou: 533 tis Kč, Přímé materiální náklady (konstrukce a výroba měřící sekce): 337tis Kč Přímé mzdy řešitelů (40tis Kč hrubý plat * 2 měsíce přepočteného úvazku * 1.34 zdravotní a sociální pojištění): 107 tis Kč Nepřímé náklady (20% přímých nákladů): 89 tis Kč
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTAUSA19036
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: blade flutter * wind tunnel measurement * blade cascade
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  Obor OECD: Mechanical engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315605
   
   
 3. 3.
  0524875 - ÚT 2021 RIV CZ eng V - Výzkumná zpráva
  Luxa, Martin - Šimurda, David - Hála, Jindřich
  Measurements on TR-U-9 Cascade.
  Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2020. 14 s. Z-1610/20.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TH02020057
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: transonic flow * experimental aerodynamic * steam turbine
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  Obor OECD: Applied mechanics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316090
   
   
 4. 4.
  0537768 - ÚT 2021 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Sláma, V. - Mrozek, L. - Rudas, B. - Šimurda, David - Hála, Jindřich - Luxa, Martin
  Experimental and numerical study on pressure losses and flow fluctuations in a high-pressure valve assembly of steam turbine governing system.
  Proceedings of the ASME Turbo Expo. Virtual, Online: American Society of Mechanical Engineers (ASME), 2020, č. článku V009T23A007. 9. ISBN 978-0-7918-8420-1.
  [Turbomachinery Technical Conference and Exposition GT2020. Virtual, Online (GB), 21.09.2020-25.09.2020]
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000007
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: steam valve assembly * high pressure part * steam turbine * pressure fluctuations * pressure loss * CFD * experiment
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  Obor OECD: Applied mechanics
  https://asmedigitalcollection.asme.org/GT/proceedings-abstract/GT2020/84201/V009T23A007/1095204
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319149
   
   
 5. 5.
  0537877 - ÚT 2021 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Sláma, V. - Mrozek, L. - Rudas, B. - Šimurda, David - Hála, Jindřich - Radnic, Tomáš
  Investigation of Pressure Losses and Flow Fluctuations in an Intercept Valve Assembly of an Intermediate-Pressure Turbine Part.
  ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE). Virtual, Online: American Society of Mechanical Engineers (ASME), 2020, č. článku 167181. 8. ISBN 978-0-7918-8456-0.
  [ASME 2020 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. Virtual, Online (US), 16.11.2020-19.11.2020]
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000007
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: intercept valve assembly * intermediate pressure part * steam turbine * pressure fluctuations * pressure loss * CFD * experiment
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  Obor OECD: Thermodynamics
  https://asmedigitalcollection.asme.org/IMECE/proceedings-abstract/IMECE2020/84560/V008T08A026/1099323
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319151
   
   
 6. 6.
  0508990 - ÚT 2020 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Hála, Jindřich - Šimurda, David - Luxa, Martin - Fürst, J. - Bobčík, M. - Novák, O. - Synáč, J.
  Vývoj a vliv vírových struktur při proudění v patních mřížích posledního stupně parní turbíny.
  [Effects and development of the near-wall flow in the hub section of the last stage steam turbine blade.]
  2019. In: Turbostroje 2019. Praha: TechSoft Engineering s.r.o., 2019 - (Červenková, P.), s. 1-10. ISBN 978-80-907196-2-0.
  [Turbostroje 2019. Praha (CZ), 24.09.2019-26.09.2019]
  Grant CEP: GA TA ČR TH02020057
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: turbine blade cascade * secondary flow * near-wall flow * supersonic flow * CFD * experiment
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  Obor OECD: Mechanical engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302620
   
   
 7. 7.
  0511567 - ÚT 2020 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Prausová, H. - Bublík, O. - Vimmr, J. - Hála, Jindřich - Luxa, Martin
  Numerical and Experimental Investigation of Compressible Viscous Fluid Flow in Minichannels.
  Proceedings of Computational mechanics 2019. Plzeň: University of West Bohemia, 2019 - (Adámek, V.; Jonášová, A.; Plánička, S.; Zajíček, M.), s. 160-163. ISBN 978-80-261-0889-4.
  [Conference with international participation Computational mechanics 2019. Srní (CZ), 04.11.2019-06.11.2019]
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) LO1506
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: discontinuous Galerkin finite element method * narrow channel flow * urbulence modelling
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  Obor OECD: Mechanical engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304232
   
   
 8. 8.
  0541024 - ÚT 2021 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Sláma, V. - Mrozek, L. - Tajč, L. - Šimurda, David - Hála, Jindřich
  Creation and Validation of Pressure Loss Model for Steam Turbine Control Valves.
  AIP Conference Proceedings. Plzeň: American Institute of Physics Inc., 2019 - (Richter, L.; Volf, M.; Vacková, M.; Pavlíček, P.; Krejčí, M.), č. článku 020020. 2189. ISBN 978-07-354-1936-0. ISSN 0094-243X.
  [Conference of Power System Engineering, Thermodynamics and Fluid Mechanics /18./. Plzeň (CZ), 11.06.2019-13.06.2019]
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: pressure loss model * control valve * steam turbin * CFD * experiment
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  Obor OECD: Applied mechanics
  https://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.5138632
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318630
   
   
 9. 9.
  0503739 - ÚT 2020 RIV CZ eng V - Výzkumná zpráva
  Šimurda, David - Luxa, Martin - Radnic, Tomáš - Hála, Jindřich
  Measurements on KR-D-2 Blade Cascade.
  Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2019. 15 s. Z-1597/19.
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: transonic compressor blade * aerodynamic measurements * axial compressor
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  Obor OECD: Applied mechanics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298210
   
   
 10. 10.
  0488804 - ÚT 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Hála, Jindřich - Luxa, Martin - Šimurda, David - Bobčík, M. - Novák, O. - Rudas, B. - Synáč, J.
  Optimization of Root Section for Ultra-long Steam Turbine Rotor Blade.
  Journal of Thermal Science. Roč. 27, č. 2 (2018), s. 95-102. ISSN 1003-2169. E-ISSN 1993-033X
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TA03020277; GA TA ČR TH02020057
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: steam turbine * blade cascade * root section
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  Obor OECD: Fluids and plasma physics (including surface physics)
  Impakt faktor: 1.228, rok: 2018
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283553