Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0538727 - ÚSP 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Melzer, F. - Tégl, Petr
  Absolutní ochrana relativních práv? K výkladu § 1044 občanského zákoníku aneb po 90 letech opět na začátku – 2. část.
  [Absolute protection of relative rights? On the interpretation of Art. 1044 of the Civil Code or after 90 years at the beginning again. Part 2.]
  Právní rozhledy. Roč. 2020, č. 11 (2020), s. 381-391. ISSN 1210-6410
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: absolute right * relative right * protection of right * Art. 1044 of the Civil Code
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316464
   
 2. 2.
  0538726 - ÚSP 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Melzer, F. - Tégl, Petr
  Absolutní ochrana relativních práv? K výkladu § 1044 občanského zákoníku aneb po 90 letech opět na začátku – 1. část.
  [Absolute protection of relative rights? On the interpretation of Art. 1044 of the Civil Code or after 90 years at the beginning again. Part 1.]
  Právní rozhledy. Roč. 2020, č. 10 (2020), s. 351-357. ISSN 1210-6410
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: absolute right * relative right * protection of right * Art. 1044 of the Civil Code
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316463
   
 3. 3.
  0517447 - ÚSP 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bezouška, P. - Havel, Bohumil - Hulmák, M. - Melzer, F. - Králíčková, Z. - Pihera, Vlastimil - Ronovská, K. - Tégl, Petr - Telec, I.
  Pět let poté: Nové soukromé právo v předškolním věku.
  Právní rozhledy. Roč. 27, č. 1 (2019), s. 1-9. ISSN 1210-6410
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302753
   
 4. 4.
  0460743 - ÚSP 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Tégl, Petr - Zajíc, J.
  Způsob, jakým věc opustila sféru vlivu vlastníka, jako kritérium důležité pro ochranu nabyvatele při nabývání od neoprávněného.
  [The Manner of How a Thing the Sphere of Owner’s Influence as a Criterion Vital for the Protection of the Acquirer Acquiring from an Unjustified Person.]
  Právní rozhledy. Roč. 24, č. 4 (2016), s. 120-129. ISSN 1210-6410
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: private law * new Civil Code * acquiring property right
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260755
   
 5. 5.
  0454878 - ÚSP 2016 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Tégl, Petr - Zajíc, J.
  Poznámky k úpravě nabývání vlastnického práva od neoprávněného v českém občanském zákoníku jako možném zdroji inspirace pro slovenskou rekodifikaci soukromého práva.
  [Comments on Modifications in Obtaining Property Rights from a Wrongful Possessor in Czech Civil Code as a Potential Source of Inspiration for Slovak Re-Codification of Private Law.]
  Súkromné právo. -, 10/11 (2015), s. 2-9. ISSN 1339-8652
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: property right * civil law * wrongful possession
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255532
   
 6. 6.
  0446462 - ÚSP 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Tégl, Petr
  Aktuální výkladové problémy úpravy nemovitých věcí.
  Právní rádce. Roč. 23, č. 2 (2015), s. 32-37. ISSN 1210-4817
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: new Civil Code * real property * building law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0248445
   
 7. 7.
  0444152 - ÚSP 2016 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Melzer, F. - Tégl, Petr
  Občanský zákoník - velký komentář. Svazek III. § 419-654.
  Praha: Leges, 2014. 1264 s. ISBN 978-80-7502-003-1
  Klíčová slova: new Civil Code * commentary
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246732
   
 8. 8.
  0443179 - ÚSP 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Tégl, Petr
  Zpráva z celostátního sjezdu polských civilistů v Poznani.
  Právník. Roč. 154, č. 3 (2015), s. 272-275. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: civil law * Poland * private law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245923
   
 9. 9.
  0430865 - ÚSP 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Tégl, Petr
  Superedifikáty a nový občanský zákoník.
  [Super-edificates and the new Civil Code.]
  Právní rozhledy. Roč. 22, č. 4 (2014), s. 132-140. ISSN 1210-6410
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: the new Civil Code * building law * superficies solo credit principle
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0235534
   
 10. 10.
  0430611 - ÚSP 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Tégl, Petr
  (Nová) úskalí úpravy veřejných seznamů.
  Právní rádce. Roč. 22, č. 7 (2014), s. 38-41. ISSN 1210-4817
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: public list * public register * public administration
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0235520