Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0541031 - ÚSP 2021 NL eng B - Monografie kniha jako celek
  Ronovská, K. - Dobrovolná, E. - Havel, Bohumil - Pihera, Vlastimil
  Property and Trust Law in the Czech Republic.
  Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2020. 190 s. ISBN ISBN 978-90-411-0759-6
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318598
   
 2. 2.
  0541030 - ÚSP 2021 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Ronovská, K. - Pihera, Vlastimil
  Foreign trusts in the Czech Republic: mostly recognized and (sometimes) registered.
  Trusts & Trustees. Roč. 26, č. 6 (2020), s. 527-533. ISSN 1363-1780
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: international private law * foreign trust register * tax treatment of foreign trusts
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  https://academic.oup.com/tandt/article-abstract/26/6/527/5877117?redirectedFrom=fulltext
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318717
   
 3. 3.
  0531673 - ÚSP 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pihera, Vlastimil - Ronovská, K.
  K některým mýtům a omylům o svěřenských fondech.
  [Some myths and mistakes about trust funds.]
  Bulletin Advokacie. Roč. 2020, 7-8 (2020), s. 44-47. ISSN 1210-6348
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: trust fund * theory of the patrimony * insolvency * trust deed change * trust fund mortis causa
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310289
   
 4. 4.
  0518989 - ÚSP 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pihera, Vlastimil - Havel, Bohumil
  Povaha funkce a odpovědnost členů orgánů obchodních společností jako východisko racionálního corporate governance.
  [The nature of functions and responsibilities of members of corporate bodies as a basis for rational corporate governance.]
  Právní rozhledy. Roč. 27, 23-24 (2019), s. 836-840. ISSN 1210-6410
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-24949S
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: duty of care * corporations * administration of property of others * private office * business judgment rule
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303989
   
 5. 5.
  0517447 - ÚSP 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bezouška, P. - Havel, Bohumil - Hulmák, M. - Melzer, F. - Králíčková, Z. - Pihera, Vlastimil - Ronovská, K. - Tégl, Petr - Telec, I.
  Pět let poté: Nové soukromé právo v předškolním věku.
  Právní rozhledy. Roč. 27, č. 1 (2019), s. 1-9. ISSN 1210-6410
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302753
   
 6. 6.
  0509141 - ÚSP 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pihera, Vlastimil - Kokeš, J.
  Výbor pro audit v aktuální perspektivě českého práva obchodních korporací.
  [Audit committee in current perspective of Czech law of business corporations.]
  Obchodněprávní revue. Roč. 11, č. 9 (2019), s. 213-218. ISSN 1803-6554
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-24949S
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: audit committee * competence of corporate bodies * responsibility of members of audit committees * independent members * powers of audit committees
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299919
   
 7. 7.
  0507605 - ÚSP 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Pihera, Vlastimil
  Diverzita a Board Governance.
  [Diversity and Board Governance.]
  Rekodifikace obchodního práva - pět let poté. Svazek I. Pocta Stanislavě Černé. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019 - (Eichlerová, K.), s. 101-110. ISBN 978-80-7598-426-5
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: corporate governance * board governance * corporate boards * diversity * agency problem * mandatory quotas
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298599
   
 8. 8.
  0502010 - ÚSP 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Pihera, Vlastimil - Ronovská, K.
  Správa cizího majetku.
  [Administration of property of others.]
  Věcná práva. Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. Praha: C. H. Beck, 2018 - (Spáčil, J.), s. 272-289. ISBN 978-80-7400-711-8
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: administration of property of others * trust funds * trust-like instruments
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293968
   
 9. 9.
  0499964 - ÚSP 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pihera, Vlastimil - Ronovská, K.
  K možnosti změny zakládací listiny (včetně změn účelu) nadačního fondu.
  [The possibility of changing the foundation charter (including the purpose) of the endowment fund.]
  Právní rozhledy. Roč. 26, 15-16 (2018), s. 556-559. ISSN 1210-6410
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: amendments of foundation charter * endowment funds * trust funds
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292143
   
 10. 10.
  0499919 - ÚSP 2019 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Pihera, Vlastimil
  Kapitál vs. práce, kodeterminace a střet zájmů.
  [Capital vs labour, codetermination and conflicts of interest.]
  Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018 - (Husár, J.; Csach, K.), s. 46-57. ISBN 978-80-8168-926-0
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: employees' representatives * supervisory boards * conflicts of interest
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292106