Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0566312 - ÚSP 2023 RIV eng J - Článek v odborném periodiku
  Kanich, O. - Matejka, Ján - Fialová, Eva - Petrová Kafková, M. - Doseděl, T. - Drahanský, M.
  Technological, legal, and sociological summary of biometric technology usage.
  Science Open Research. (2022). E-ISSN 2199-1006
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL02000134
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Obor OECD: Law
  Způsob publikování: Open access
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0337682
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Matejka_Fialová_Technological, legal..pdf01.8 MBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 2. 2.
  0564790 - ÚSP 2023 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Fialová, Eva - Matejka, Ján
  Data Protection and Privacy Issues in the Use of Autonomous Vehicles.
  The Lawyer Quarterly. Roč. 12, č. 4 (2022), s. 408-415. ISSN 1805-8396. E-ISSN 1805-840X
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL02000085
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: autonomous vehicles * GDPR * non-personal data * personal data * privacy
  Obor OECD: Law
  Způsob publikování: Open access
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0336385
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  TLQ_4_22_fialova_matejka_web.pdf199.3 KBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 3. 3.
  0562411 - ÚSP 2023 cze A3 - Přednáška/prezentace nepublikovaná
  Matejka, Ján
  Autonomní vozidla ve světle maximy prevence škod.
  [Technické a právní aspekty autonomního řízení. Online, 25.11.2020-25.11.2020]
  Způsob prezentace: Přednáška
  Pořadatel akce: ÚSP
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL02000085
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0334727
   
   
 4. 4.
  0560204 - ÚSP 2023 CZ cze R - Recenze
  Bárta, Jan - Matejka, Ján
  Suchoža Jozef. Výber z diela a myšlienok. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, 429 s. [Recenze].
  [SUCHOŽA, J.: Výber z diela a myšlienok. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, 429 s.]. Právník. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Roč. 161, č. 6 (2022), s. 589-591. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Obor OECD: Law
  Způsob publikování: Open access s časovým embargem
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0333211
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  RECENZE_Barta-Matejka_589-591_6_2022.pdf175.5 KBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 5. 5.
  0559601 - ÚSP 2023 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Matejka, Ján - Mates, P.
  Zákon o právu na digitální služby. Komentář.
  Praha: Leges, 2022. 214 s. ISBN 978-80-7502-607-1
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0332864
   
   
 6. 6.
  0558552 - ÚSP 2023 CZ cze R - Recenze
  Matejka, Ján
  Pichrt, Jan a kol. Pracovní právo. Praha: C. H. Beck, 2021, 792 s. [Recenze].
  [PICHRT, J.: Pracovní právo. Praha: C. H. Beck, 2021, 792 s.]. Bulletin Advokacie. Č. 3 (2022), s. 68-68. ISSN 1210-6348
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Obor OECD: Law
  Způsob publikování: Pouze metadata
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0332189
   
   
 7. 7.
  0558317 - ÚSP 2023 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Fialová, Eva - Matejka, Ján
  Právo umělé inteligence jako problém efektivního propojení technologie a lidské práce.
  Právní rozhledy. Roč. 30, č. 6 (2022), s. 200-206. ISSN 1210-6410
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Obor OECD: Law
  Způsob publikování: Pouze metadata
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0332041
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Matejka_Fialova_Právo umělé inteligence jako problém efektivního propojení technologie a lidské práce.pdf03.4 MBVydavatelský postprintvyžádat
   
   
 8. 8.
  0558281 - ÚSP 2023 CZ cze R - Recenze
  Matejka, Ján
  Pichrt, Jan. a kol. Pracovní právo. Praha: C. H. Beck, 2021, 792 s. [Recenze].
  [PICHRT, J.: Pracovní právo. Praha: C. H. Beck, 2021, 792 s.]. Bulletin Advokacie. Č. 3 (2022). ISSN 1210-6348
  Způsob publikování: Pouze metadata
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0332010
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Matejka Ján - recenze knihy Pichrt Jan Pracovní právo.pdf0286.3 KBVydavatelský postprintvyžádat
   
   
 9. 9.
  0557660 - ÚSP 2023 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Matejka, Ján - Schlossberger, Otakar
  SWIFT as a Tool Not Only for European Integration.
  Proceedings of the 6th International Conference on European Integration 2022. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 2022 - (Staníčková, M.; Melecký, L.), s. 437-444. ISBN 978-80-248-4604-0.
  [6th International Conference on European Integration 2022. Ostrava (CZ), 18.05.2022-20.05.2022]
  Grant CEP: GA MV(CZ) VJ01010084
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: European integration * financial investigation * SWIFT
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0331567
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  ICEI-2022_Proceedings.pdf011.9 MBVydavatelský postprintvyžádat
   
   
 10. 10.
  0553689 - ÚSP 2022 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Matejka, Ján
  Institucionální zabezpečení svobody vědeckého bádání a limity jejího omezení.
  [Institutional Guarantees of Freedom of Scientific Research and Limits of its Restrictions.]
  Pocta Karlu Klímovi k 70. narozeninám. Ústavnost jako kritérium právního řádu (národního i evropského). Praha: Metropolitan University Prague Press, 2021 - (Fischerová, I.; Forejtová, M.; Klíma, P.; Kramář, K.), s. 261-284. ISBN 978-80-7598-982-6
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: freedom of research * academic autonomy * the self-government of research orgnaizations * limits of research
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328434
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Matejka Ján_Institucionální zabezpečení svobody vědeckého bádání a limity jejího omezení.pdf157.3 MBVydavatelský postprintvyžádat