Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0531408 - ÚSP 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Štefko, Martin - Matejka, Ján
  Doručování v pracovněprávních vztazích ve světle zásady poctivého právního jednání.
  Bulletin Advokacie. Roč. 2020, č. 6 (2020), s. 33-38. ISSN 1210-6348
  Grant ostatní:MPSV(CZ) V06-S4
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310072
   
 2. 2.
  0525408 - ÚSP 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Matejka, Ján - Krausová, Alžběta
  Právo a umělá inteligence - nová výzva právní regulaci nebo science fiction?
  Právo a umělá inteligence. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 - (Štědroň, B.), s. 23-56. ISBN 978-80-7380-803-7
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL02000085
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309553
   
 3. 3.
  0524799 - ÚSP 2021 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Krausová, Alžběta - Matejka, Ján
  Autonomous Vehicles and in-vehicle data in the context of motor insurance
  .
  The Lawyer Quarterly. Roč. 10, č. 2 (2020), s. 153-169. ISSN 1805-8396
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL02000085
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: autonomous vehicle * artificial intelligence * data * driverless car * European Union * in-vehicle data * liability * motor insurance * non-personal data * privacy * personal data * self-driving car
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  https://tlq.ilaw.cas.cz/index.php/tlq/article/view/403
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309086
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  TLQ_2_20_krausova_web.pdf3197.9 KBVydavatelský postprintpovolen
   
 4. 4.
  0524025 - ÚSP 2021 RIV CZ eng B - Monografie kniha jako celek
  Matejka, Ján - Krausová, Alžběta - Güttler, Vojen
  Biometric Data and Its Specific Legal Protection.
  Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2020. 192 s. ISBN 978-80-87439-43-2
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-26910S
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308340
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Biometric_data_klik.pdf32.4 MBVydavatelský postprintvyžádat
   
 5. 5.
  0524024 - ÚSP 2021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Fialová, Eva - Matejka, Ján - Güttler, Vojen
  Profilování a automatizované rozhodování (nejen) ve světle lidských práv a základních svobod.
  Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2020. 78 s. ISBN 978-80-87439-42-5
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-26910S
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/books/Profilovani.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308338
   
 6. 6.
  0522784 - ÚSP 2020 NL eng B - Monografie kniha jako celek
  Čermák, J. - Donát, J. - Loebl, Z. - Gřivna, T. - Matejka, Ján - Petr, M.
  Cyber Law in Czech Republic.
  3. vyd. - Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2020. 225 s. ISBN 978-90-411-2188-2
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307225
   
 7. 7.
  0521212 - ÚSP 2020 CZ cze O - Ostatní výsledky
  Matejka, Ján
  Prémie Lumina quaeruntur putuje do Ústavu státu a práva AV ČR, kde vznikne nové Centrum pro klimatické právo a udržitelnost.
  [Lumina quaeruntur’ Academic Award Goes to the Institute of State and Law of the Czech Academy of Sciences, where the New ‘Centre for Climate Law and Sustainability Studies’ Will Be Established.]
  2019
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305848
   
 8. 8.
  0521029 - ÚSP 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Matejka, Ján - Matochová, S. - Prokeš, J.
  Analýza biometrických údajů v kontextu obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
  [Analysis of Biometric Data Under the General Data Protection Regulation.]
  Acta Informatica Pragensia. Roč. 8, č. 2 (2019), s. 88-111. ISSN 1805-4951
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Biometrics * GDPR * Data Protection * Responsibility and Prevention * Behaviour Analysis * Behaviour-based Tracking * Principle of Technological Neutrality * Principle of Proportionality
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  https://aip.vse.cz/artkey/aip-201902-0002_analyza-biometrickych-udaju-v-kontextu-obecneho-narizeni-o-ochrane-osobnich-udaju.php
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305677
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  AIP_aip-201902-0002.pdf1571.2 KBVydavatelský postprintpovolen
   
 9. 9.
  0511296 - ÚSP 2020 RIV cze U - Uspořádání akce
  Matejka, Ján
  Fulltextové vyhledávání a problematika metadat.
  [The Weaknesses of full-text searching and the Problem of Metadata.]
  [Praha, 06.11.2019-06.11.2019, (W-CST 12/0)]
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02H035
  Klíčová slova: National Legal Heritage * legal texts * digitalization * database * legal informatics * tools of informatics * metadata * full-text searching * e-legislative
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301601
   
 10. 10.
  0504021 - ÚSP 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Matejka, Ján
  Doručování písemností a elektronický právní styk v pracovněprávních vztazích.
  [Delivery of documents and electronic communication in labour law relations.]
  Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. Roč. 65, č. 1 (2019), s. 55-69. ISSN 0323-0619
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-26910S
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: delivery * documents * labour law relations * flexibility * e-signature * formal requirements * proofs * e-documents * reliability of proof
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  https://karolinum.cz/data/clanek/6625/Iurid_65_1_0055.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295749
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Matejka.pdf1448.6 KBVydavatelský postprintpovolen