Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0545147 - ÚSP 2022 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Matejka, Ján
  Pracovní právo na prahu čtvrté průmyslové revoluce.
  [Labour Law at the Doorstep of the Fourth Industrial Revolution.]
  Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. Roč. 67, č. 2 (2021), s. 23-35. ISSN 0323-0619
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL03000152
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: flexible forms of work technological unemployment * shared economy * artificial intelligence * technological unemployment * universal income * Industry 4.0 * collaborative economy (peer-to-peer economy) * crowdworking
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0321900
   
 2. 2.
  0542827 - ÚSP 2022 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Matejka, Ján - Fialová, Eva - Žolnerčíková, Veronika - Krausová, Alžběta
  Deliktní odpovědnost na prahu éry strojů aneb k některým předpokladům vzniku povinnosti nahradit újmu způsobenou provozem autonomních vozidel.
  [Tortious Liability on the Threshold of the Machine Era or to Certain Assumptions for the Obligation to Compensate for Damage Caused by the Operation of Autonomous Vehicles.]
  Právník. Roč. 160, č. 5 (2021), s. 313-333. ISSN 0231-6625
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL02000085
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: assumptions of liability * autonomous vehicle * causality * data infrastructure and physical infrastructure * driver’s liability * importer’s liability * liability * liberation * objective liability * operator’s liability * producer’s and importer’s liability * testing operation
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0320160
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  1_Matejka et al_313-333_5_2021.pdf0262.3 KBVydavatelský postprintpovolen
   
 3. 3.
  0541943 - ÚSP 2021 RIV cze U - Uspořádání akce
  Kober, Jan - Matejka, Ján
  Právní minulost digitálně.
  [Legal Past in Digital Form.]
  [online, 25.03.2021-25.03.2021, (K-EUR 36/4)]
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02H035
  Klíčová slova: legal history * legal database * legal informatics * digitalisation * law * Czech Republic * Central Europe * Europe * legal research
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319457
   
 4. 4.
  0540897 - ÚSP 2021 RIV CZ cze L4 - Software
  Matejka, Ján - Kober, Jan - Aubrecht, Petr - Brůha, David
  Engine NPD.
  [Engine NPD.]
  Interní kód: DG16P02H035 ; 2020
  Technické parametry: Obě vytvořené aplikace jsou naprogramované v jazyce Java (konkrétně JEE, tj. Java Enterprise Edition) a pro ukládání dat využívají databázi PostgreSQL. Všechny použité prvky včetně operačního systému a knihoven jsou Open Source a samotná aplikace www.npd.cz je publikována pod licencí CreativeCommons.
  Ekonomické parametry: Výsledek obsahuje dvě aplikace – Validátor pro opravy OCR převedených textů a Webovou aplikaci www.npd.cz pro vyhledávání ve zvalidovaných textech podle různých kritérií a zobrazení textů i původních skenů.
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02H035
  Klíčová slova: legal informatics * legal heritage * legal history * legal database * digitalisation * legal norms * Czech Republic * Central Europe * Europe * legal research * court decisions * legal journals
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  https://www.npd.cz/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318497
   
 5. 5.
  0540896 - ÚSP 2021 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
  Matejka, Ján - Kober, Jan - Aubrecht, Petr - Brůha, David
  Národní právní dědictví.
  [National Legal Heritage.]
  [zdigitalizované právní texty]. - Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2020, 640 GB
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02H035
  Klíčová slova: legal informatics * legal heritage * legal history * legal database * digitization * legal norms * Czech Republic * Central Europe * Europe * legal research * court decisions * legal journals
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  https://www.npd.cz/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318496
   
 6. 6.
  0540895 - ÚSP 2021 RIV CZ cze L5 - Specializovaná veřejná databáze
  Matejka, Ján - Kober, Jan - Aubrecht, Petr - Brůha, David
  Právněhistorická databáze Národní právní dědictví.
  [Legal-historical Database National Legal Heritage.]
  2020
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02H035
  Klíčová slova: legal heritage * legal history * legal database * digitalisation * legal Informatics * Czech Republic * Central Europe * Europe * Legal research * court decisions * legal journals * legal norms
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  https://www.npd.cz/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318494
   
 7. 7.
  0540538 - ÚSP 2021 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Štefko, Martin - Matejka, Ján
  Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19.
  Bulletin Advokacie. Roč. 2021, 1-2 (2021), s. 27-31. ISSN 1210-6348
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318164
   
 8. 8.
  0538146 - ÚSP 2021 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Kober, Jan - Matejka, Ján - Aubrecht, Petr - Brůha, David
  National Legal Heritage: Legal Database Providing Access to Legal Past.
  The Lawyer Quarterly. Roč. 10, č. 4 (2020), s. 499-508. ISSN 1805-8396
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02H035
  Klíčová slova: legal history * law * database * legal database * digitisation * legal literature * Czechoslovakia * Czech Republic * Slovakia * interwar period
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  https://tlq.ilaw.cas.cz/index.php/tlq/article/view/433
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315967
   
 9. 9.
  0531408 - ÚSP 2021 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Štefko, Martin - Matejka, Ján
  Doručování v pracovněprávních vztazích ve světle zásady poctivého právního jednání.
  Bulletin Advokacie. Roč. 2020, č. 6 (2020), s. 33-38. ISSN 1210-6348
  Grant ostatní:MPSV(CZ) V06-S4
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310072
   
 10. 10.
  0525408 - ÚSP 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Matejka, Ján - Krausová, Alžběta
  Právo a umělá inteligence - nová výzva právní regulaci nebo science fiction?
  [Law and Artificial Intelligence – New Challenge to Legal Regulation or a Science Fiction?]
  Právo a umělá inteligence. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 - (Štědroň, B.), s. 23-56. ISBN 978-80-7380-803-7
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL02000085
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: artificial intelligence * autonomous systems * law * liability * liability * privacy * personality rights * dignity
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309553