Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0557660 - ÚSP 2023 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Matejka, Ján - Schlossberger, Otakar
  SWIFT as a Tool Not Only for European Integration.
  Proceedings of the 6th International Conference on European Integration 2022. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 2022 - (Staníčková, M.; Melecký, L.), s. 437-444. ISBN 978-80-248-4604-0.
  [6th International Conference on European Integration 2022. Ostrava (CZ), 18.05.2022-20.05.2022]
  Grant CEP: GA MV(CZ) VJ01010084
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: European integration * financial investigation * SWIFT
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0331567
   
   
 2. 2.
  0553689 - ÚSP 2022 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Matejka, Ján
  Institucionální zabezpečení svobody vědeckého bádání a limity jejího omezení.
  [Institutional Guarantees of Freedom of Scientific Research and Limits of its Restrictions.]
  Pocta Karlu Klímovi k 70. narozeninám. Ústavnost jako kritérium právního řádu (národního i evropského). Praha: Metropolitan University Prague Press, 2021 - (Fischerová, I.; Forejtová, M.; Klíma, P.; Kramář, K.), s. 261-284. ISBN 978-80-7598-982-6
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: freedom of research * academic autonomy * the self-government of research orgnaizations * limits of research
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328434
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Matejka Ján_Institucionální zabezpečení svobody vědeckého bádání a limity jejího omezení.pdf157.3 MBVydavatelský postprintvyžádat
   
   
 3. 3.
  0552937 - ÚSP 2022 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Matejka, Ján
  Ze života veřejné výzkumné instituce aneb několik poznámek k její povaze, činnosti a odpovědnosti orgánů (zejména pak ředitele).
  [From the life of a public research institution or a few remarks on its nature, activities and responsibilities of bodies (especially the director).]
  Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám. Základní otázky života, práva a vůbec. Brno: Masarykova univerzita, 2021 - (Ronovská, K.; Havel, B.; Lavický, P.), s. 351-367. ISBN 978-80-210-9937-1
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: research law * research autonomy * freedom of research * bodies of public research institutions * body responsibility * due diligence
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0327999
   
   
 4. 4.
  0548993 - ÚSP 2022 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Matejka, Ján - Bárta, Jan - Havel, Bohumil - Malíř, Jan - Kramář, Květoslav - Hálová, Miloslava
  Zákon o veřejných výzkumných institucích. Komentář.
  [Commentary of Act No. 341/2005 Coll. on Public Research Institutions.]
  Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. 468 s. ISBN 978-80-7552-642-7
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: research law * research autonomy * freedom of research * bodies of public research institutions * due diligence * illegal public support * support of science
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325027
   
   
 5. 5.
  0548784 - ÚSP 2023 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Matejka, Ján - Mates, P.
  Česká cesta adaptace obecného nařízení aneb hmotněprávní exempce přestupků podle zákona o zpracování osobních údajů.
  [Czech Adaptation of the General Regulation: Exemption of Offenses According to the Personal Data Processing Act.]
  Právník. Roč. 160, č. 10 (2021), s. 843-853. ISSN 0231-6625
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL05000550
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: GDPR * personal data protection * administrative sanctions * the concept of public authority and public entity * the principle of equality * the principle of proportionality * public support * administrative punishment
  Obor OECD: Law
  Způsob publikování: Open access s časovým embargem
  https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/pravnik/issues/2021/10/3_Matejka-Mates_843-853_10_2021.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324837
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  3_Matejka-Mates_843-853_10_2021.pdf2176.8 KBAutorský postprintpovolen
   
   
 6. 6.
  0545147 - ÚSP 2022 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Matejka, Ján
  Pracovní právo na prahu čtvrté průmyslové revoluce.
  [Labour Law at the Doorstep of the Fourth Industrial Revolution.]
  Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. Roč. 67, č. 2 (2021), s. 23-35. ISSN 0323-0619
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL03000152
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: flexible forms of work technological unemployment * shared economy * artificial intelligence * technological unemployment * universal income * Industry 4.0 * collaborative economy (peer-to-peer economy) * crowdworking
  Obor OECD: Law
  Způsob publikování: Open access
  https://karolinum.cz/data/clanek/9099/Iurid_67_2_0023.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0321900
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Matejka Ján_Pracovní právo na prahu čtvrté průmyslové revoluce_AUCI-2-2021.pdf1253.4 KBAutorský postprintvyžádat
   
   
 7. 7.
  0542827 - ÚSP 2022 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Matejka, Ján - Fialová, Eva - Žolnerčíková, Veronika - Krausová, Alžběta
  Deliktní odpovědnost na prahu éry strojů aneb k některým předpokladům vzniku povinnosti nahradit újmu způsobenou provozem autonomních vozidel.
  [Tortious Liability on the Threshold of the Machine Era or to Certain Assumptions for the Obligation to Compensate for Damage Caused by the Operation of Autonomous Vehicles.]
  Právník. Roč. 160, č. 5 (2021), s. 313-333. ISSN 0231-6625
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL02000085
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: assumptions of liability * autonomous vehicle * causality * data infrastructure and physical infrastructure * driver’s liability * importer’s liability * liability * liberation * objective liability * operator’s liability * producer’s and importer’s liability * testing operation
  Obor OECD: Law
  Způsob publikování: Open access s časovým embargem
  https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/pravnik/issues/2021/5/1_Matejka%20et%20al_313-333_5_2021.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0320160
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  1_Matejka et al_313-333_5_2021.pdf3262.3 KBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 8. 8.
  0541943 - ÚSP 2021 RIV cze U - Uspořádání akce
  Kober, Jan - Matejka, Ján
  Právní minulost digitálně.
  [Legal Past in Digital Form.]
  [online, 25.03.2021-25.03.2021, (K-EUR 36/4)]
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02H035
  Klíčová slova: legal history * legal database * legal informatics * digitalisation * law * Czech Republic * Central Europe * Europe * legal research
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319457
   
   
 9. 9.
  0540897 - ÚSP 2021 RIV CZ cze L4 - Software
  Matejka, Ján - Kober, Jan - Aubrecht, Petr - Brůha, David
  Engine NPD.
  [Engine NPD.]
  Interní kód: DG16P02H035 ; 2020
  Technické parametry: Obě vytvořené aplikace jsou naprogramované v jazyce Java (konkrétně JEE, tj. Java Enterprise Edition) a pro ukládání dat využívají databázi PostgreSQL. Všechny použité prvky včetně operačního systému a knihoven jsou Open Source a samotná aplikace www.npd.cz je publikována pod licencí CreativeCommons.
  Ekonomické parametry: Výsledek obsahuje dvě aplikace – Validátor pro opravy OCR převedených textů a Webovou aplikaci www.npd.cz pro vyhledávání ve zvalidovaných textech podle různých kritérií a zobrazení textů i původních skenů.
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02H035
  Klíčová slova: legal informatics * legal heritage * legal history * legal database * digitalisation * legal norms * Czech Republic * Central Europe * Europe * legal research * court decisions * legal journals
  Obor OECD: Law
  https://www.npd.cz/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318497
   
   
 10. 10.
  0540896 - ÚSP 2021 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
  Matejka, Ján - Kober, Jan - Aubrecht, Petr - Brůha, David
  Národní právní dědictví.
  [National Legal Heritage.]
  [zdigitalizované právní texty]. - Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2020, 640 GB
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02H035
  Klíčová slova: legal informatics * legal heritage * legal history * legal database * digitization * legal norms * Czech Republic * Central Europe * Europe * legal research * court decisions * legal journals
  Obor OECD: Law
  https://www.npd.cz/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318496