Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0545096 - ÚSP 2022 CZ cze R - Recenze
  Malíř, Jan
  Tomášek Michal – Týč Vladimír – Petrlík David (ved. aut. kol.). Právo Evropské unie. 3. aktualizované vydání. Praha: Leges,
  2021, 512 s. [Recenze].
  [Tomášek Michal – Týč Vladimír – Petrlík David (ved. aut. kol.). Právo Evropské unie. 2021, 512 p. [Review].]
  [TOMÁŠEK, M.; TÝČ, V.; PETRLÍK, D.: Právo Evropské unie. 3. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2021, 512 s.]. Právník. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Roč. 160, č. 8 (2021), s. 678-690. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0321861
   
 2. 2.
  0544185 - ÚSP 2022 RIV GB eng M - Část monografie knihy
  Malíř, Jan
  Public Interest Before the ECtHR. Protection of Cultural Heritage and the Right to Property.
  Public Interest in Law. Cambridge: Intersentia, 2021 - (Tichý, L.; Potacs, M.), s. 311-328. ISBN 978-1-78068-970-8
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0321237
   
 3. 3.
  0544175 - ÚSP 2022 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Malíř, Jan
  Konsorcia ERIC a jejich místo v systému práva EU.
  [Consortia ERIC and their Place in the System of EU Law.]
  Právník. Roč. 160, č. 2 (2021), s. 81-104. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: European Research Area * European research infrastructures * European Research Infrastructure Consortium (ERIC) * legal nature * EU law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/pravnik/issues/2021/2/PRAVNIK_2_2021_TEXT_81-152.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0321226
   
 4. 4.
  0539074 - ÚSP 2021 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Malíř, Jan
  Štrasburský soud a ochrana kulturního dědictví v Evropě: pět let poté.
  Zprávy památkové péče. Roč. 80, č. 2 (2020), s. 216-224. ISSN 1210-5538
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316826
   
 5. 5.
  0538724 - ÚSP 2021 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Picková, D. - Ostrý, V. - Malíř, Jan - Toman, J. - Malíř, F.
  A Review on Mycotoxins and Microfungi in Spices in the Light of the Last Five Years.
  Toxins. Roč. 12, č. 12 (2020). ISSN 2072-6651. E-ISSN 2072-6651
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: spices * contamination * microfungi * mycotoxin
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Impakt faktor: 4.560, rok: 2020
  https://www.mdpi.com/2072-6651/12/12/789#abstractc
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316460
   
 6. 6.
  0538722 - ÚSP 2021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Ondřejková, J. - Malíř, Jan
  Ústavní soud ČR: strážce ústavy nad politikou nebo v politice?.
  [Czech Constitutional Court: Constitutional Guardian Above, or Within Politics?]
  Praha: Leges, 2020. 304 s. ISBN 978-80-7502-431-2
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-08176S
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Czech Constitutional Court * political actors * political questions * judicial self-restraint * ideology and personal positions * law & politics
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316458
   
 7. 7.
  0531423 - ÚSP 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Malíř, Jan
  Když se ústavní konstrukce neberou vážně. Na okraj řízení o ústavní žalobě proti prezidentu republiky.
  [When Constitutional Institutions Are Not Taken Seriously. Several Remarks on Presidential Impeachment in the Czech Constitution
  .]
  Jurisprudence. Roč. 2020, č. 1 (2020), s. 1-14. ISSN 1802-3843
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-08176S
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: impeachment * President of the Republic * period for taking a decision * suspension of Presidential powers * gross breach of a constitutional order * Constitutional Court
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310087
   
 8. 8.
  0531406 - ÚSP 2021 RIV GB eng M - Část monografie knihy
  Malíř, Jan - Ondřejková, J.
  Law-making activity of the Czech Constitutional Court.
  Judicial Law-Making in European Constitutional Courts. London: Routledge, 2020 - (Florczak-Wątor, M.), s. 111-127. ISBN 978-0-367-90075-5
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-08176S
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: law-making * judicial legislation * typology * Czech Constitutional Court * law & politics
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310070
   
 9. 9.
  0521810 - ÚSP 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Malíř, Jan
  Vláda Marie Terezie a kořeny moderního ústavního práva.
  [Reign of Maria Theresa and the Roots of Modern Constitutional Law.]
  Tereziánské právní reformy. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2019 - (Kober, J.; Lojek, A.), s. 80-125. ISBN 978-80-87439-33-3
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Maria Theresia * constitutional law * separation of powers * modern legislative drafting * judiciary * rule of law * natural rights
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306373
   
 10. 10.
  0504206 - ÚSP 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Malíř, Jan
  Moderní doktrína politické otázky v USA: příběh, v němž stále nepadlo poslední slovo.
  [Modern Political Question Doctrine in the USA: A Story in Which the Final Word Has Not Been Spoken Yet.]
  Jurisprudence. Roč. 28, č. 1 (2019), s. 1-18. ISSN 1802-3843
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-08176S
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: justiciability * USA * political question doctrine * evolution of modern doctrine * judicial supremacy * judicial self-restraint * persistence
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295888