Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0545095 - ÚSP 2022 CZ cze O - Ostatní výsledky
  Kober, Jan
  Konference Právní minulost digitálně.
  2021
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0321860
   
 2. 2.
  0543838 - ÚSP 2022 RIV GB eng M - Část monografie knihy
  Kober, Jan
  Why not Faster? Women in the Czech and Czechoslovak Legal Academy.
  Gender and Careers in the Legal Academy. Oxford: Hart Publishing, 2021 - (Schultz, U.; Shaw, G.; Thornton, M.; Auchmuty, R.), s. 173-194. ISBN 978-1-50992-311-3
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: women * Legal Academy * legal history * gender * sociology of law * legal professions * Czech Republic * Europe
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0320953
   
 3. 3.
  0541943 - ÚSP 2021 RIV cze U - Uspořádání akce
  Kober, Jan - Matejka, Ján
  Právní minulost digitálně.
  [Legal Past in Digital Form.]
  [online, 25.03.2021-25.03.2021, (K-EUR 36/4)]
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02H035
  Klíčová slova: legal history * legal database * legal informatics * digitalisation * law * Czech Republic * Central Europe * Europe * legal research
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319457
   
 4. 4.
  0541034 - ÚSP 2021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kober, Jan
  Viktorin ze Všehrd. 1520-2020.
  [Viktorin ze Všehrd. 1520-2020.]
  Praha: Středisko společných činností AV ČR, 2020. 81 s. ISBN 978-80-200-3229-4
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Všehrd * Legal history * Bohemia * Czech Lands * Central Europe * Land law * Czech law * Czech national renascence * 15th century * 16th century * 19th century * 20th century
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318601
   
 5. 5.
  0540897 - ÚSP 2021 RIV CZ cze L4 - Software
  Matejka, Ján - Kober, Jan - Aubrecht, Petr - Brůha, David
  Engine NPD.
  [Engine NPD.]
  Interní kód: DG16P02H035 ; 2020
  Technické parametry: Obě vytvořené aplikace jsou naprogramované v jazyce Java (konkrétně JEE, tj. Java Enterprise Edition) a pro ukládání dat využívají databázi PostgreSQL. Všechny použité prvky včetně operačního systému a knihoven jsou Open Source a samotná aplikace www.npd.cz je publikována pod licencí CreativeCommons.
  Ekonomické parametry: Výsledek obsahuje dvě aplikace – Validátor pro opravy OCR převedených textů a Webovou aplikaci www.npd.cz pro vyhledávání ve zvalidovaných textech podle různých kritérií a zobrazení textů i původních skenů.
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02H035
  Klíčová slova: legal informatics * legal heritage * legal history * legal database * digitalisation * legal norms * Czech Republic * Central Europe * Europe * legal research * court decisions * legal journals
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  https://www.npd.cz/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318497
   
 6. 6.
  0540896 - ÚSP 2021 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
  Matejka, Ján - Kober, Jan - Aubrecht, Petr - Brůha, David
  Národní právní dědictví.
  [National Legal Heritage.]
  [zdigitalizované právní texty]. - Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2020, 640 GB
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02H035
  Klíčová slova: legal informatics * legal heritage * legal history * legal database * digitization * legal norms * Czech Republic * Central Europe * Europe * legal research * court decisions * legal journals
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  https://www.npd.cz/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318496
   
 7. 7.
  0540895 - ÚSP 2021 RIV CZ cze L5 - Specializovaná veřejná databáze
  Matejka, Ján - Kober, Jan - Aubrecht, Petr - Brůha, David
  Právněhistorická databáze Národní právní dědictví.
  [Legal-historical Database National Legal Heritage.]
  2020
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02H035
  Klíčová slova: legal heritage * legal history * legal database * digitalisation * legal Informatics * Czech Republic * Central Europe * Europe * Legal research * court decisions * legal journals * legal norms
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  https://www.npd.cz/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318494
   
 8. 8.
  0539907 - ÚSP 2021 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kober, Jan
  Nevystavěné srdce státu. Snahy o stavbu nového Národního shromáždění a vládní čtvrti v meziválečné Praze a jejich neúspěch.
  [Never Build Heart of the State. Efforts to Build a New Parliament Building and Government District in Interwar Prague and Their Failure.]
  Praha v obnoveném státě. Zemská metropole hlavním městem nové republiky.. Praha: Archiv hlavního města Prahy, 2020 - (Fejtová, O.; Maříková, M.; Pešek, J.)
  [Praha v obnoveném státě. Zemská metropole hlavním městem nové republiky. Praha (CZ), 16.10.2018-17.10.2018]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: 1919–1929 * Parliament building * architecture competitions * architecture * Czechoslovakia * history * legal history * history of architecture * social history
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0317604
   
 9. 9.
  0538146 - ÚSP 2021 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Kober, Jan - Matejka, Ján - Aubrecht, Petr - Brůha, David
  National Legal Heritage: Legal Database Providing Access to Legal Past.
  The Lawyer Quarterly. Roč. 10, č. 4 (2020), s. 499-508. ISSN 1805-8396
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02H035
  Klíčová slova: legal history * law * database * legal database * digitisation * legal literature * Czechoslovakia * Czech Republic * Slovakia * interwar period
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  https://tlq.ilaw.cas.cz/index.php/tlq/article/view/433
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315967
   
 10. 10.
  0536969 - ÚSP 2021 RIV GB eng M - Část monografie knihy
  Kober, Jan
  Czech Republic: Legal Professions Looking for Serenity and Stability.
  Lawyers in 21st-Century Societies. Volume 1: National Reports. Oxford: Hart Publishing, 2020 - (Abel, R.; Hammerslev, O.; Sommerlad, H.; Schultz, U.), s. 289-307. ISBN 9781509915149
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: legal professions * Czech Republic * Europe * legal development * legal policy * legal history * comparative law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314719