Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0489302 - USP-I 2019 RIV CZ cze R - Recenze
  Eliáš, Karel
  Vozár Jozef. Vladimír Fajnor. [Recenze].
  [Vozár Jozef. Vladimír Fajnor. [Review].]
  [Vozár, J.: Vladimír Fajnor. Bratislava: Veda, 2017, 224 s.]. Právník. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Roč. 157, č. 4 (2018), s. 359-362 ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Slovak lawyer * biography
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283747
   
  Název recenzeStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  prav_2018_4_REC_Eliáš.pdf274.6 KBVydavatelský postprintvyžádat

 2. 2. 0486351 - USP-I 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Eliáš, Karel
  Vlastnictví a právo v tenzi mezi stabilitou a proměnlivostí zákonodárství.
  Praha: Academia, 2017. 44 s. Slavnostní přednášky Akademie věd České republiky : špičkový výzkum ve veřejném zájmu, IV. ISBN 978-80-200-2798-6
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: private law * private ownership * legislation
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281181
   

 3. 3. 0483896 - USP-I 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Eliáš, Karel
  Právní slušnost (ekvita) a občanský zákoník.
  [Legal Decency (Equity) and Civil Code.]
  XXV. Karlovarské právnické dny. Praha: Leges, 2017 - (Zoufalý, V.), s. 21-46. Karlovarské právnické dny. ISBN 978-80-7502-209-7.
  [XXV. Karlovarské právnické dny. Karlovy Vary (CZ), 08.06.2017-10.06.2017]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: private law * legal philosophy * Czech judiciary
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279056
   

 4. 4. 0473890 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bakeš, M. - Eliáš, Karel
  K právní kvalifikaci ujednání odporujícím cenovým předpisům.
  [On the Legal Classification of Agreements Opposing Price Regulations.]
  Právník. Roč. 156, č. 1 (2017), s. 1-19 ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: contract * price regulation * fair remuneration
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0271002
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  prav_2017_1_Bakeš-Eliáš.pdf8233.7 KBVydavatelský postprintpovolen
   

 5. 5. 0469126 - USP-I 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Eliáš, Karel
  Právní důsledky vzniku zástavního práva k obchodnímu závodu.
  [Legal Consequences of Corporate Mortgage.]
  XXIV. Karlovarské právnické dny. Praha: Leges, 2016 - (Zoufalý, V.), s. 181-207. ISBN 978-80-7502-151-9.
  [XXIV. Karlovarské právnické dny. Karlovy Vary (CZ), 16.06.2016-18.06.2016]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Civil Code * bussiness law * corporate mortgage
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266991
   

 6. 6. 0469120 - USP-I 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
  Eliáš, Karel
  Damnum aut casu fit aut culpa (Zlomky k tématu).
  Náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom práve. Praha: Leges, 2016 - (Jurčová, M.; Novotná, M.), s. 13-29. Teoretik. ISBN 978-80-7502-154-0
  Klíčová slova: civil law * liability for damages * compensation for damage
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266987
   

 7. 7. 0461498 - USP-I 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Eliáš, Karel
  Za Jiřím Grospičem.
  Právník. Roč. 155, č. 6 (2016), s. 543-544 ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Czech lawyer * obituary
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0261133
   

 8. 8. 0461423 - USP-I 2017 SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Eliáš, Karel
  Smluvní autonomie při organizaci obchodních společností.
  [Contractual Autonomy in Corporations Regulation.]
  Právny obzor. Roč. 99, č. 3 (2016), s. 171-185 ISSN 0032-6984
  Klíčová slova: autonomy of the will * corporation law * statutory
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0261017
   

 9. 9. 0458544 - USP-I 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Eliáš, Karel
  Dvě pozemkové reformy a státní nabytí vlastnického práva k nemovitostem.
  [Two Land Reforms and the Acquisition of the Right to Property by the State.]
  Právník. Roč. 155, č. 3 (2016), s. 209-232 ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: land reform * property rights * natural property
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0258805
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  prav_2016_3_Eliáš.pdf2217.3 KBVydavatelský postprintpovolen
   

 10. 10. 0450011 - USP-I 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Eliáš, Karel
  Stromy a občanský zákoník.
  [Trees and the Civil Code.]
  Právník. Roč. 154, č. 11 (2015), s. 879-894 ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: property * neighbours’ rights * forest nurseries
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0251396
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  prav_2015_11_Eliáš.pdf19170.9 KBVydavatelský postprintpovolen