Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0566588 - ÚSP 2023 CZ cze R - Recenze
  Eliáš, Karel
  Bělovský Petr. Obligace z kontraktu. Smlouva a její vymahatelnost v římském právu. Auditorium: Praha, 2021, 359 s. [Recenze].
  [BĚLOVSKÝ, P.: Obligace z kontraktu. Smlouva a její vymahatelnost v římském právu. Auditorium: Praha, 2021, 359 s.]. Právník. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Roč. 161, č. 1 (2022), s. 75-80. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Obor OECD: Law
  Způsob publikování: Open access s časovým embargem
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0337900

             
   
   
 2. 2.
  0566306 - ÚSP 2023 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Eliáš, Karel
  Úvahy nad právem a jeho ohýbáním.
  [Reflections on the law and its bending.]
  Právní rozhledy. Roč. 30, č. 18 (2022), s. 611-620. ISSN 1210-6410
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: concept of law * function of law * written law * living law * law as a multidimensional phenomenon * interaction of legislation * jurisprudence and legal practice * justification of law by human freedom * abuse of law * bending of law
  Obor OECD: Law
  Způsob publikování: Pouze metadata
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0337677

             
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Eliáš_Právní rozhledy.pdf03.1 MBVydavatelský postprintvyžádat
   
   
 3. 3.
  0558280 - ÚSP 2023 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hůrka, P. - Vrajík, M. - Eliáš, Karel - Bezouška, P.
  Praktický komentář zákoníku práce a souvisejících ustanovení občanského zákoníku s příklady.
  [Practical commentary on the Labour Code and related provisions of the Civil Code with examples.]
  Praha: Bova Polygon, 2022. 1046 s. ISBN 978-80-7273-182-4
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: civil law * labour law * subsidiarity * analogy * general principles of law * person * abstraction of legal text * good morals * public order
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0332009

             
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Eliáš Karel_Praktický komentář zákoníku práce a souvisejících ustanovení občanského zákoníku s příklady.pdf0998.8 KBVydavatelský postprintvyžádat
   
   
 4. 4.
  0557665 - ÚSP 2023 CZ cze R - Recenze
  Eliáš, Karel
  Bělovský Petr. Obligace z kontraktu. Smlouva a její vymaha¬telnost v římském právu. Praha: Auditorium, 2021, 359 s. [Recenze].
  [BĚLOVSKÝ, P.: Obligace z kontraktu. Smlouva a její vymaha¬telnost v římském právu. Praha: Auditorium, 2021, 359 s.]. Právník. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Roč. 161, č. 1 (2022), s. 75-80. ISSN 0231-6625
  Způsob publikování: Open access s časovým embargem
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0331571

             
   
   
 5. 5.
  0557664 - ÚSP 2023 CZ cze O - Ostatní výsledky
  Eliáš, Karel - Steinbach, Václav
  X. zasedání kolegia pro občanské právo.
  2022
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0331570

             
   
   
 6. 6.
  0551860 - ÚSP 2022 RIV cze U - Uspořádání akce
  Eliáš, Karel - Hašková, Hana - Kollerová, Lenka
  Emancipace dítěte v postmoderní společnosti. Možnosti a meze právní regulace dětských dluhů v kontextu poznatků společenských věd.
  [Emancipation of the child in postmodern society. Possibilities and limits of legal regulation of children's debts in the context of knowledge of social sciences.]
  [Praha, 04.10.2021-04.10.2021, (K-CST 30/0)]
  Institucionální podpora: RVO:68378122 ; RVO:68378025 ; RVO:68081740
  Klíčová slova: child debtor * emancipation * legal regulation * financial literacy * orphans * financial responsibility * debts * execution * self-control * underage * social exclusion * children
  Obor OECD: Law; Sociology (SOU-Z); Psychology (including human - machine relations) (PSU-E)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0327070

             
   
   
 7. 7.
  0548789 - ÚSP 2022 CZ cze R - Recenze
  Eliáš, Karel
  Vozár Jozef (ed.). Karmánov komentár k zákonu proti nekalej súťaži. Veda: Bratislava, 2020, 121 s. [Recenze].
  [VOZÁR, J.: Karmánov komentár k zákonu proti nekalej súťaži. Veda: Bratislava, 2020, 121 s.]. Právník. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Roč. 160, č. 10 (2021), s. 889-891. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Obor OECD: Law
  Způsob publikování: Open access s časovým embargem
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324842

             
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  RECENZE_Elias_889-891_10_2021.pdf086 KBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 8. 8.
  0542921 - ÚSP 2022 CZ cze R - Recenze
  Eliáš, Karel
  Hulmák Milan. Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách. Praha: C. H. Beck, 2020, XX a 300 s. [Recenze].
  [Hulmák Milan. Control of Price Agreements in Consumer Contracts. 2020, XX a 300 p. [Review].]
  [HULMÁK, M.: Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách. Praha: C. H. Beck, 2020, XX a 300 s.]. Právník. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Roč. 160, č. 5 (2021), s. 379-381. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Obor OECD: Law
  Způsob publikování: Open access s časovým embargem
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0320251

             
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  RECENZE_Elias_5_2021.pdf478.9 KBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 9. 9.
  0538912 - ÚSP 2021 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Eliáš, Karel
  Bohatství vlastního názoru a svoboda jej šířit.
  [The wealth of ones own opinion and the freedom to spread it.]
  Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií. Žilina: Georg, 2020 - (Dulaková, D.; Erdösová, A.), s. 9-31. ISBN 978-80-8154-295-4.
  [Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií. Žilina (SK), 14.10.2020-15.10.2020]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: human * freedom of thought * freedom of speech * freedom of conscience * fake news * natural law * political law * constitutional order * public power
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316653

             
   
   
 10. 10.
  0537842 - ÚSP 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Eliáš, Karel
  Námět k disputaci.
  [Topic for Disputation.]
  Právo jako multidimenziální fenomén. Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 - (Žák Krzyžanková, K.; Kühn, Z.; Beran, K.; Maršálek, P.; Wintr, J.; Ondřejek, P.; Tryzna, J.), s. 582-588. ISBN 978-80-7380-797-9
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: justice * legal principles * freedom * equality * equality before the law * equality in private law * autonomy of will * individual happiness * autonomous law * heteronomous law * egalitarianism * public welfare
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315675

             
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Eliáš_Právo jako multidimenzionální fenomén_Teoretické otázky soukromého práva.pdf01.3 MBVydavatelský postprintvyžádat
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies,které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom, jak používáme cookies.