Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0542921 - ÚSP 2022 CZ cze R - Recenze
  Eliáš, Karel
  Hulmák Milan. Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách. Praha: C. H. Beck, 2020, XX a 300 s. [Recenze].
  [Hulmák Milan. Control of Price Agreements in Consumer Contracts. 2020, XX a 300 p. [Review].]
  [HULMÁK, M.: Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách. Praha: C. H. Beck, 2020, XX a 300 s.]. Právník. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Roč. 160, č. 5 (2021), s. 379-381. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0320251
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  RECENZE_Elias_5_2021.pdf078.9 KBVydavatelský postprintvyžádat
   
 2. 2.
  0538912 - ÚSP 2021 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Eliáš, Karel
  Bohatství vlastního názoru a svoboda jej šířit.
  [The wealth of ones own opinion and the freedom to spread it.]
  Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií. Žilina: Georg, 2020 - (Dulaková, D.; Erdösová, A.), s. 9-31. ISBN 978-80-8154-295-4.
  [Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií. Žilina (SK), 14.10.2020-15.10.2020]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: human * freedom of thought * freedom of speech * freedom of conscience * fake news * natural law * political law * constitutional order * public power
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316653
   
 3. 3.
  0537842 - ÚSP 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Eliáš, Karel
  Námět k disputaci.
  [Topic for Disputation.]
  Právo jako multidimenziální fenomén. Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 - (Žák Krzyžanková, K.; Kühn, Z.; Beran, K.; Maršálek, P.; Wintr, J.; Ondřejek, P.; Tryzna, J.), s. 582-588. ISBN 978-80-7380-797-9
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: justice * legal principles * freedom * equality * equality before the law * equality in private law * autonomy of will * individual happiness * autonomous law * heteronomous law * egalitarianism * public welfare
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315675
   
 4. 4.
  0524798 - ÚSP 2021 RIV CZ cze R - Recenze
  Eliáš, Karel
  Halász Ivan. Minulosť a symbolika v ústavách štátov strednej Európy. Praha: Ústav státu a práva Akademie věd ČR, 2019, 151 s. [Recenze].
  [Halász Ivan. The Past and Symbolism in the Constitutions of Central European States. 2019, 151 s. [Review].]
  [HALÁSZ, I.: Minulosť a symbolika v ústavách štátov strednej Európy. Praha: Ústav státu a práva Akademie věd ČR, 2019, 151 s.]. Právník. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Roč. 159, č. 5 (2020), s. 439-446. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Central Europe * Czech Republic * Hungary * Poland * Slovakia * constitution * preamble * vexilology * phaleristics * national holiday * state symbolism
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309085
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  RECENZE_Eliáš_5_2020.pdf2115.8 KBVydavatelský postprintvyžádat
   
 5. 5.
  0524019 - ÚSP 2021 RIV CZ cze R - Recenze
  Eliáš, Karel
  Novotná Krtoušová Lucie. Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob. Praha: Wolters Kluwer, 2019, 160 s. [Recenze].
  [Novotná Krtoušová Lucie. Liability of Members of Statutory Bodies of Legal Entities. 2019, 160 s. [Review].]
  [NOVOTNÁ KRTOUŠOVÁ, L.: Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob. Praha: Wolters Kluwer, 2019, 160 s.]. Právník. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Roč. 159, č. 3 (2020), s. 282-287. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: legal entity * corporation * representation * due care * loyalty * conflict of interests * business judgement * compensation/damages
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308331
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  RECENZE_Eliáš_3_2020.pdf381.2 KBVydavatelský postprintvyžádat
   
 6. 6.
  0521532 - ÚSP 2020 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Eliáš, Karel
  Autonomie vůle a informace.
  [Autonomy of the Will and Information.]
  Paneurópske právnické rozpravy. Človek – Informácie - Právo. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2019, s. 21-33. ISBN 978-80-89453-66-5.
  [Paneurópske právnické rozpravy. Človek – Informácie - Právo. Bratislava (SK), 20.03.2019-21.03.2019]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: legal principles * autonomy of will * private autonomy * equality * information * inflationary legislation * information self-determination
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306130
   
 7. 7.
  0510502 - ÚSP 2020 CZ cze R - Recenze
  Eliáš, Karel
  recenze Holländer Pavel. Priesečníky umenia a práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019, 159 s.
  [HOLLÄNDER, P.: Priesečníky umenia a práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019, 159 s.]. Právník. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Roč. 158, č. 11 (2019), s. 1046-1050. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0300966
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  RECENZE_Eliáš_11_2019.pdf0117.1 KBVydavatelský postprintvyžádat
   
 8. 8.
  0505712 - ÚSP 2020 CZ cze O - Ostatní výsledky
  Eliáš, Karel
  Zpráva o VII. zasedání Kolegia pro občanské právo při Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., k problematice hromadných žalob.
  [VII. Meeting of the Collegium for Civil Law at the Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Czech Republic on the Issue of Collective Actions.]
  2019
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297737
   
 9. 9.
  0503132 - ÚSP 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Eliáš, Karel
  Poutník za hranice pozitivistických kruhů. Výbor z díla.
  [Travelling Beyond the Boundaries of Positivistic Circles: A Digest.]
  Praha: Wolters Kluwer, 2018. 600 s. ISBN 978-80-7598-007-6
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Emil Svoboda * civil law * inheritance law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294951
   
 10. 10.
  0500032 - ÚSP 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Eliáš, Karel
  Humanista ve službách republiky: K výročí Emila Svobody.
  [Humanist in the Service of the Republic: The Anniversary of Emil Svoboda.]
  Právník. Roč. 157, č. 10 (2018), s. 826-836. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Emil Svoboda * Czechoslovakia * civil law * legal philosophy * sociology of law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292196
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  4.Eliáš_826-836_10_2018.pdf1224 KBVydavatelský postprintvyžádat