Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0524798 - ÚSP 2021 CZ cze R - Recenze
  Eliáš, Karel
  recenze Halász Ivan. Minulosť a symbolika v ústavách štátov strednej Európy. Praha: Ústav státu a práva Akademie věd ČR, 2019,
  151 s.
  [Halász, Ivan.: Minulosť a symbolika v ústavách štátov strednej Európy. Praha: Ústav státu a práva Akademie věd ČR, 2019, 151 s.]. Právník. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Roč. 159, č. 5 (2020), s. 439-446. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309085
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  RECENZE_Eliáš_5_2020.pdf0115.8 KBVydavatelský postprintvyžádat
   
 2. 2.
  0524019 - ÚSP 2021 CZ cze R - Recenze
  Eliáš, Karel
  recenze Novotná Krtoušová Lucie. Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob. Praha: Wolters Kluwer, 2019, 160 s.
  [Novotná Krtoušová, L.: Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob. Praha: Wolters Kluwer, 2019, 160 s.]. Právník. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Roč. 159, č. 3 (2020), s. 282-287. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308331
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  RECENZE_Eliáš_3_2020.pdf181.2 KBVydavatelský postprintvyžádat
   
 3. 3.
  0521532 - ÚSP 2020 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Eliáš, Karel
  Autonomie vůle a informace.
  [Autonomy of the Will and Information.]
  Paneurópske právnické rozpravy. Človek – Informácie - Právo. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2019, s. 21-33. ISBN 978-80-89453-66-5.
  [Paneurópske právnické rozpravy. Človek – Informácie - Právo. Bratislava (SK), 20.03.2019-21.03.2019]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: legal principles * autonomy of will * private autonomy * equality * information * inflationary legislation * information self-determination
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306130
   
 4. 4.
  0510502 - ÚSP 2020 CZ cze R - Recenze
  Eliáš, Karel
  recenze Holländer Pavel. Priesečníky umenia a práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019, 159 s.
  [Holländer, P.: Priesečníky umenia a práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019, 159 s.]. Právník. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Roč. 158, č. 11 (2019), s. 1046-1050. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0300966
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  RECENZE_Eliáš_11_2019.pdf0117.1 KBVydavatelský postprintvyžádat
   
 5. 5.
  0505712 - ÚSP 2020 CZ cze O - Ostatní výsledky
  Eliáš, Karel
  Zpráva o VII. zasedání Kolegia pro občanské právo při Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., k problematice hromadných žalob.
  [VII. Meeting of the Collegium for Civil Law at the Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Czech Republic on the Issue of Collective Actions.]
  2019
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297737
   
 6. 6.
  0503132 - ÚSP 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Eliáš, Karel
  Poutník za hranice pozitivistických kruhů. Výbor z díla.
  [Travelling Beyond the Boundaries of Positivistic Circles: A Digest.]
  Praha: Wolters Kluwer, 2018. 600 s. ISBN 978-80-7598-007-6
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Emil Svoboda * civil law * inheritance law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294951
   
 7. 7.
  0500032 - ÚSP 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Eliáš, Karel
  Humanista ve službách republiky: K výročí Emila Svobody.
  [Humanist in the Service of the Republic: The Anniversary of Emil Svoboda.]
  Právník. Roč. 157, č. 10 (2018), s. 826-836. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Emil Svoboda * Czechoslovakia * civil law * legal philosophy * sociology of law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292196
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  4.Eliáš_826-836_10_2018.pdf1224 KBVydavatelský postprintvyžádat
   
 8. 8.
  0489302 - ÚSP 2019 RIV CZ cze R - Recenze
  Eliáš, Karel
  Vozár Jozef. Vladimír Fajnor. [Recenze].
  [Vozár Jozef. Vladimír Fajnor. [Review].]
  [Vozár, J.: Vladimír Fajnor. Bratislava: Veda, 2017, 224 s.]. Právník. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Roč. 157, č. 4 (2018), s. 359-362. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Slovak lawyer * biography * law history
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283747
   
  Název recenzeStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  prav_2018_4_REC_Eliáš.pdf374.6 KBVydavatelský postprintvyžádat
 9. 9.
  0486351 - ÚSP 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Eliáš, Karel
  Vlastnictví a právo v tenzi mezi stabilitou a proměnlivostí zákonodárství.
  Praha: Academia, 2017. 44 s. Slavnostní přednášky Akademie věd České republiky : špičkový výzkum ve veřejném zájmu, IV. ISBN 978-80-200-2798-6
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: private law * private ownership * legislation
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281181
   
 10. 10.
  0483896 - ÚSP 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Eliáš, Karel
  Právní slušnost (ekvita) a občanský zákoník.
  [Legal Decency (Equity) and Civil Code.]
  XXV. Karlovarské právnické dny. Praha: Leges, 2017 - (Zoufalý, V.), s. 21-46. Karlovarské právnické dny. ISBN 978-80-7502-209-7.
  [XXV. Karlovarské právnické dny. Karlovy Vary (CZ), 08.06.2017-10.06.2017]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: private law * legal philosophy * Czech judiciary
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279056