Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0520973 - ÚSP 2020 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Cvrček, František
  Je teorie práva v krizi?
  [Is Theory of Law in Crisis?]
  Zmeny v chápání práva: Pluralita systémov, prameňov, perspektív. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2019 - (Bárány, E.), s. 11-17. ISBN 978-80-89607-79-2.
  [Zmeny v chápání práva: Pluralita systémov, prameňov, perspektív. Piešťany (SK), 03.04.2019-05.04.2019]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: legal order * theory of law * legal terminology * electronic legal dictionary * textbooks of law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305641
   
 2. 2.
  0501995 - ÚSP 2019 RIV CZ cze L4 - Software
  Cvrček, František
  Korpus platného primárního práva ČR k 1. 1. 2018 a 1. 1. 2019.
  [Czech Valid Primary Law Base as of Jan 1, 2018 and Jan 1, 2019.]
  Interní kód: Korpus platného primárního práva ČR k 1. 1. 2018 a 1. 1. 2019 ; 2018
  Technické parametry: Rozsahem jde zhruba o 140 MB. Báze se stane součástí PSA (Právnický elektronický slovník), ale především základem speciálního právního korpusu V rámci ČNK (Český národní korpus). Data tak budou zadarmo přístupná všem jak na platformě PSA, tak v ČNK.
  Ekonomické parametry: Strukturovaná databáze platných primárních předpisů s účinností k 1. 1. 2019. Strukturovaností se míní jednak způsob zpracování textů a jednak jejich hierarchická kategorizace podle odvětví.
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Czech Dictionary of Legal Terms * legal dictionary * electronic database * legislation * legal order
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  http://deb.fi.muni.cz/pesnew
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293956
   
 3. 3.
  0499961 - ÚSP 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Cvrček, František
  Dobře regulovaná svoboda?
  [Well-regulated Freedom?]
  Právník. Roč. 157, č. 8 (2018), s. 646-656. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: legal order * the length of legal texts * the extension of normative regulation * the linguistic analysis of legal texts * negative trends in Czech legal order
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292142
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  2.Cvrček_646-656_8_2018.pdf1239.1 KBVydavatelský postprintvyžádat
   
 4. 4.
  0493486 - ÚSP 2019 SK cze M - Část monografie knihy
  Cvrček, František
  Jádro českého právního řádu k 1. 1. 2017.
  Právny pluralizmus a pojem práva. Bratislava: Slovak Academic Press, 2017 - (Lengyelová, D.), s. 121-128. ISBN 978-80-89607-57-0
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Czech legal order * legislation * legislative modifications
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286855
   
 5. 5.
  0470999 - ÚSP 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Cvrček, František
  Nadměrná regulace nebo chaos?
  [Excessive Regulation, or Chaos?]
  Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Překrásný nový svět nebo ostrov? Plzeň: Aleš Čeněk, 2016 - (Cvrček, F.; Jermanová, H.), s. 119-128. ISBN 978-80-7380-636-1.
  [Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Znojmo (CZ), 08.06.2016-10.06.2016]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Czech legal order * legal informatics * Czech legislation
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0268487
   
 6. 6.
  0469332 - ÚSP 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Cvrček, František
  Právní informatika a lingvistika.
  [Legal Informatics and Linguistics.]
  Jurisprudence. Roč. 25, č. 6 (2016), s. 49-53. ISSN 1802-3843
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: legal informatics * legal linguistics * legal dictionary
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267128
   
 7. 7.
  0464984 - ÚSP 2017 RIV CZ cze R - Recenze
  Cvrček, František
  Colotka Peter - Káčer Marek - Berdisová Lucia. Právna filozofia dvadsiateho storočia [Recenze].
  [Colotka Peter - Káčer Marek - Berdisová Lucia. Legal Philosophy of the Twentieth Century [Review].]
  [Colotka, P.; Káčer, M.; Berdisová, L.: Právna filozofia dvadsiateho storočia. Praha: Leges, 2016, 304 s.]. Právník. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Roč. 155, č. 11 (2016), s. 1014-1016. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: legal philosophy * philosophy of 20th century
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0263713
   
 8. 8.
  0461158 - ÚSP 2017 RIV CZ cze L4 - Software
  Cvrček, František - Rychlý, P. - Kocincová, L.
  Právnický elektronický slovník.
  [Legal Electronic Dictionary.]
  Interní kód: Právnický elektronický slovník - verze 1 ; 2016
  Technické parametry: PES - právnický elektronický slovník. 16 MB. Cílem projektu bylo vytvořit program, všeobecně dostupný na internetu, který poskytne uživatelům přehled o české právní terminologii a jejím užití v právních textech (reprezentativní učebnice, komentáře, zákony, judikatura) a v obecném základu českého jazyka. Program stojí na třech základních datových pilířích: a) právnický slovník, založený na intelektuální dekompozici právních textů včetně dekompozice strukturální, b) soubor korpusů právních textů a c) korpus obecného základu češtiny.
  Ekonomické parametry: Smyslem projektu nebylo vytváření nových právních termínů nebo jejich definic, ale popis jejich užití v právních textech a v obecném základu českého jazyka. Za tímto účelem se vytvářejí rozsáhlé databáze a korpusy doplněné programy umožňující široké využití lingvistických analytických metod.
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Czech Dictionary of Legal Terms * legal dictionary * electronic database
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  https://deb.fi.muni.cz/pesnew
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260860
   
 9. 9.
  0458308 - ÚSP 2017 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Cvrček, František
  Co je v právu nového.
  [Novelties in Law.]
  Ako právo reaguje na novoty. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2015 - (Bárány, E.), s. 49-56. ISBN 978-80-224-1469-2.
  [Ako právo reaguje na novoty. Piešťany (SK), 11.03.2015-13.03.2015]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: theory of law * Czech legislation * quantitative methods
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0258583
   
 10. 10.
  0456124 - ÚSP 2016 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Novák, František - Cvrček, František - Pala, K. - Rychlý, P.
  Právnické databáze.
  [Law-Related Databases.]
  Sborník Semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. Praha: Univerzita Karlova, 2015 - (Hlaváčová, J.), s. 47-51. ISBN 978-80-904571-9-5.
  [Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách (WDH 2015). Praha (CZ), 24.09.2015]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Legal Electronic Vocabulary * legal texts * legal language
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~hlavacova/WDH2015/wdh2015_sbornik.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0256694