Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0544105 - ÚSP 2022 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Cvrček, František
  Několik poznámek k digitalizaci výuky práva.
  Metamorfózy práva ve střední Evropě 2020 téma: Právo a krize. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020 - (Cvrček, F.; Jermanová, H.), s. 60-76. ISBN 978-80-261-0995-2
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0321160
   
 2. 2.
  0540905 - ÚSP 2021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Cvrček, František
  Manuál AcademicLex.
  [AcademicLex Manual.]
  Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2020. 75 s. ISBN 978-80-87439-50-0
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: legal informatics * legal order * legal information systems * legal linguistics
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  https://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/knihy-a-e-knihy/manual-academiclex-1.html
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318502
   
 3. 3.
  0540904 - ÚSP 2021 RIV CZ cze L4 - Software
  Cvrček, František
  Korpus platného primárního práva k 1. 1. 2020 - PES.
  [Czech Valid Primary Law Base as of Jan 1, 2020.]
  Interní kód: Korpus platného primárního práva k 1. 1. 2020 ; 2020
  Technické parametry: Korpus má rozsah 13.9 MB a je provozován v lingvistickém modulu Sketch Engine, který je součástí PSA.
  Ekonomické parametry: PES je zadarmo na WEB jako veřejná služba.
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Czech Dictionary of Legal Terms * PES * legal dictionary * electronic database
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  http://deb.fi.muni.cz/pesnew
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318501
   
 4. 4.
  0540903 - ÚSP 2021 RIV CZ cze L4 - Software
  Cvrček, František - Havlín, David
  AcademicLex.
  [AcademicLex.]
  Interní kód: AcademicLex (ALX) ; 2020
  Technické parametry: ALX vyžaduje 10 GB prostoru na HD a prostředí Windows. Program má 9 081 035 řádek kódu.
  Ekonomické parametry: Program je poskytován zdarma proti registraci na adresách: f.cvrcek@worldonline.cz nebo c-soft@email.cz
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: legal information systems * legal order * legal SW * legal linguistics * analysis of legal texts * legal informatics
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  https://academiclex.ilaw.cas.cz/download/Praha/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318500
   
 5. 5.
  0520973 - ÚSP 2020 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Cvrček, František
  Je teorie práva v krizi?
  [Is Theory of Law in Crisis?]
  Zmeny v chápání práva: Pluralita systémov, prameňov, perspektív. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2019 - (Bárány, E.), s. 11-17. ISBN 978-80-89607-79-2.
  [Zmeny v chápání práva: Pluralita systémov, prameňov, perspektív. Piešťany (SK), 03.04.2019-05.04.2019]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: legal order * theory of law * legal terminology * electronic legal dictionary * textbooks of law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305641
   
 6. 6.
  0501995 - ÚSP 2019 RIV CZ cze L4 - Software
  Cvrček, František
  Korpus platného primárního práva ČR k 1. 1. 2018 a 1. 1. 2019.
  [Czech Valid Primary Law Base as of Jan 1, 2018 and Jan 1, 2019.]
  Interní kód: Korpus platného primárního práva ČR k 1. 1. 2018 a 1. 1. 2019 ; 2018
  Technické parametry: Rozsahem jde zhruba o 140 MB. Báze se stane součástí PSA (Právnický elektronický slovník), ale především základem speciálního právního korpusu V rámci ČNK (Český národní korpus). Data tak budou zadarmo přístupná všem jak na platformě PSA, tak v ČNK.
  Ekonomické parametry: Strukturovaná databáze platných primárních předpisů s účinností k 1. 1. 2019. Strukturovaností se míní jednak způsob zpracování textů a jednak jejich hierarchická kategorizace podle odvětví.
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Czech Dictionary of Legal Terms * legal dictionary * electronic database * legislation * legal order
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  http://deb.fi.muni.cz/pesnew
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293956
   
 7. 7.
  0499961 - ÚSP 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Cvrček, František
  Dobře regulovaná svoboda?
  [Well-regulated Freedom?]
  Právník. Roč. 157, č. 8 (2018), s. 646-656. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: legal order * the length of legal texts * the extension of normative regulation * the linguistic analysis of legal texts * negative trends in Czech legal order
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292142
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  2.Cvrček_646-656_8_2018.pdf1239.1 KBVydavatelský postprintvyžádat
   
 8. 8.
  0493486 - ÚSP 2019 SK cze M - Část monografie knihy
  Cvrček, František
  Jádro českého právního řádu k 1. 1. 2017.
  Právny pluralizmus a pojem práva. Bratislava: Slovak Academic Press, 2017 - (Lengyelová, D.), s. 121-128. ISBN 978-80-89607-57-0
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Czech legal order * legislation * legislative modifications
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286855
   
 9. 9.
  0470999 - ÚSP 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Cvrček, František
  Nadměrná regulace nebo chaos?
  [Excessive Regulation, or Chaos?]
  Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Překrásný nový svět nebo ostrov? Plzeň: Aleš Čeněk, 2016 - (Cvrček, F.; Jermanová, H.), s. 119-128. ISBN 978-80-7380-636-1.
  [Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Znojmo (CZ), 08.06.2016-10.06.2016]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Czech legal order * legal informatics * Czech legislation
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0268487
   
 10. 10.
  0469332 - ÚSP 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Cvrček, František
  Právní informatika a lingvistika.
  [Legal Informatics and Linguistics.]
  Jurisprudence. Roč. 25, č. 6 (2016), s. 49-53. ISSN 1802-3843
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: legal informatics * legal linguistics * legal dictionary
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267128