Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0494086 - ÚSP 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Blahož, Josef
  Ústavněpolitické koncepce prezidenta W. Wilsona a vznik Československé republiky.
  [Constitutional and Political Conceptions of the President Woodrow Wilson and the Origin of the Czechoslovak Republic.]
  Právník. Roč. 157, č. 10 (2018), s. 799-811. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Fourteen Points for European and world peace * the nationalities of Austria-Hungary * autonomous development * democratic constitutional principles * consent of the governed * Czecho-Slovak National Council * de facto belligerent government * Austria-Hungary falling apart * the origin of the Czechoslovak Republic
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0287312
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  2.Blahož_799-811_10_2018.pdf1211.1 KBVydavatelský postprintpovolen
   
 2. 2.
  0474523 - ÚSP 2018 RIV CZ cze R - Recenze
  Blahož, Josef
  Müllerová Hana – Černý David – Doležal Adam et al. Kapitoly o právech zvířat.
  My a oni z pohledu filosofie, etiky, biologie a práva [Recenze].
  [Müllerová Hana – Černý David – Doležal Adam et al. Chapters on Animal Rights. Them and Us in Philosophy, Ethics, Biology and Law [Review].]
  [Müllerová, H.; Černý, D.; Doležal, A.: Kapitoly o právech zvířat. My a oni z pohledu filosofie, etiky, biologie a práva. Praha: Academia, 2016,797 s.]. Právník. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Roč. 156, č. 5 (2017), s. 462-466. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: animal rights * ethics
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0271563
   
  Název recenzeStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  prav_Blahož_5_2017.pdf1108.5 KBVydavatelský postprintpovolen
 3. 3.
  0469214 - ÚSP 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Blahož, Josef
  Právo na životní prostředí – mezi antropocentrismem a ekocentrismem.
  [Right to Environment: Between Antropocentrism and Ecocentrism.]
  Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy.. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2016 - (Müllerová, H.), s. 29-59. ISBN 978-80-87439-29-6
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-32244S
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: human rights * right to environment * constitutional law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  http://www.ilaw.cas.cz/data/files/epub/Mullerova-Pravo_na_priznive_zivotni_prostredi.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267034
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Mullerova-Pravo_na_priznive_zivotni_prostredi.pdf02.4 MBVydavatelský postprintpovolen
   
 4. 4.
  0458585 - ÚSP 2017 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Blahož, Josef
  European Union and Reforms and Transformations of the Social – Welfare State.
  European studies. The Review of European Law, Economics and Politics. -, č. 1 (2014), s. 111-118. ISBN 978-80-7478-659-4. ISSN 1805-8809
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: social state * welfare state * European Union and Social (Welfare) state
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  http://caes.upol.cz/wp-content/uploads/2016/04/European_studies_Volume-1_2015__eBook_12_4_2016.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0258839
   
 5. 5.
  0455913 - ÚSP 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Blahož, Josef - Balaš, V. - Klíma, K.
  Srovnávací ústavní právo.
  [Comparative Constitutional Law.]
  5. přepr. a dopl. - Praha: Wolters Kluwer, 2015. 520 s. ISBN 978-80-7478-687-7
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: comparative law * constitutional law * continental law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0256514
   
 6. 6.
  0446438 - ÚSP 2016 CZ cze R - Recenze
  Blahož, Josef
  Karel Klíma: Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva [Recenze].
  [Karel Klíma: Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva [Review].]
  [Klíma, K.: Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva, Wolters Kluwer, Praha 2015, 352 s]. Bulletin Advokacie. -, 7-8 (2015), s. 77-79. ISSN 1210-6348
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: constitutional law * review
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0248428
   
 7. 7.
  0444634 - ÚSP 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Blahož, Josef
  Magna Carta Libertatum – osmisté výročí.
  [Magna Carta Libertatum – Eight Hundred Years Anniversary.]
  Právník. Roč. 154, č. 6 (2015), s. 449-464. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Magna Carta Libertatum * development of constitutionalism * rule of law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0247118
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  prav_15_6_Blahož.pdf3153.6 KBVydavatelský postprintpovolen
   
 8. 8.
  0443581 - ÚSP 2016 CZ eng R - Recenze
  Blahož, Josef
  Schambeck, Herbert. Beiträge zum Verfassungs und Europarecht, Herausgegeben von Andreas Janko, Boguslaw Banaszak, Damiano Nocilla, Walter Schmitt Glaeser, Michal Tomášek. [Review].
  [Schambeck, H.: Beitrage zum Verfassungs und Europarecht, Herausgegeben von Andreas Janko, Boguslaw Banaszak, Damiano Nocilla, Walter Schmitt Glaeser, Michal Tomášek. Wien: Verlag Österreich, 2014, 461 p]. The Lawyer Quarterly. Roč. 5, č. 1 (2015), s. 73-75. ISSN 1805-8396
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: constitutional law * administrative law * political science
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246264
   
  Název recenzeStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  TLQ_2015_1_blahoz.pdf154 KBVydavatelský postprintpovolen
 9. 9.
  0443132 - ÚSP 2016 CZ cze R - Recenze
  Blahož, Josef
  Šišková Naděžda. From Eastern Partnership to the Association. A Legal and Political Analysis. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, 305 s. [Recenze].
  [Šišková Naděžda. From Eastern Partnership to the Association. A Legal and Political Analysis. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, 305 s. [Review].]
  [Šišková, N.: From Eastern Partnership to the Association. A Legal and Political Analysis. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, 305 s]. Právník. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Roč. 154, č. 3 (2015), s. 266-269. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Eastern Partnership * European law * human rights
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245886
   
  Název recenzeStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  rec_Prav_3_15_Blahož.pdf268.9 KBVydavatelský postprintpovolen
 10. 10.
  0437876 - ÚSP 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Blahož, Josef
  Zakladatelský význam díla Viktora Knappa pro právní komparatistiku v České republice.
  [The Foundation-laying Importance of Viktor Knapp’s Work for Czech Comparative Law.]
  Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014 - (Gerloch, A.), s. 425-432. ISBN 978-80-7380-509-8
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: eminent lawyer * comparative law * civil law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241363