Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0540538 - ÚSP 2021 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Štefko, Martin - Matejka, Ján
  Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19.
  Bulletin Advokacie. Roč. 2021, 1-2 (2021), s. 27-31. ISSN 1210-6348
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318164
   
 2. 2.
  0538004 - ÚSP 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Štefko, Martin
  Malá efektivita soudní ochrany u diskriminace z důvodu věku v případě skončení pracovního poměru výpovědí pro nadbytečnost.
  [Insufficient Effectiveness of Legal Protection in Age-Related Discrimination Cases, namely in Redundancy Dismissals.]
  Právo na rovné zacházení: Deset let antidiskriminačního zákona. Praha: Wolters Kluwer, 2020 - (Šmíd, M.), s. 199-210. ISBN 978-80-7598-850-8
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-26629S
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Labour Law * Termination of Employment Relationship * Notice of Dismissal * Wrongful Dismissal * Age Discrimination
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315836
   
 3. 3.
  0531786 - ÚSP 2021 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Štefko, Martin
  Česká stagnace vs. maďarská a polská (r)evoluce v sociálním dialogu.
  [Czech Stagnation vs. Hungarian and Polish (R)evolution.]
  Jurisprudence. Roč. 2020, č. 1 (2020), s. 36-41. ISSN 1802-3843
  Grant ostatní:MPSV(CZ) V06-S4
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: strike * tripartite * social dialogue
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310403
   
 4. 4.
  0531409 - ÚSP 2021 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Štefko, Martin
  Odškodňování úrazů na sportovních hrách pořádaných zaměstnavatelem.
  Právní rozhledy. Roč. 27, 13-14 (2020), s. 495-498. ISSN 1210-6410
  Grant ostatní:MPSV(CZ) V06-S4
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310073
   
 5. 5.
  0531408 - ÚSP 2021 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Štefko, Martin - Matejka, Ján
  Doručování v pracovněprávních vztazích ve světle zásady poctivého právního jednání.
  Bulletin Advokacie. Roč. 2020, č. 6 (2020), s. 33-38. ISSN 1210-6348
  Grant ostatní:MPSV(CZ) V06-S4
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310072
   
 6. 6.
  0521809 - ÚSP 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Štefko, Martin
  Právní úprava platu jako důsledek tereziánských reforem.
  [Wages and Salaries as developments of the Theresian Reforms.]
  Tereziánské právní reformy. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2019 - (Kober, J.; Lojek, A.), s. 67-79. ISBN 978-80-87439-33-3
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: salary * labour law * grants
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306371
   
 7. 7.
  0508205 - ÚSP 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Štefko, Martin
  Pracovní cesty cizinců v proměnách času.
  [Foreigners’ Business Trips in the Shifts of Time.]
  Pocta Milanu Galvasovi k 70. narozeninám.. Brno: Masarykova univerzita, 2019 - (Horecký, J.), s. 128-138. ISBN 978-80-210-9302-7
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: business trip * third-nationals * work permit
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299177
   
 8. 8.
  0507244 - ÚSP 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Štefko, Martin
  Dočasné přidělení v zajetí koncepčních problémů.
  [Temporary assignment on the brink of contractual freedom.]
  Časopis JOSRA. Roč. 12, č. 1 (2019). ISSN 1803-3687
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: temporary assignment * occupational safety * labour law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  https://www.bozpinfo.cz/josra/docasne-prideleni-v-zajeti-koncepcnich-problemu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298275
   
 9. 9.
  0499116 - ÚSP 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Štefko, Martin
  Pracovní smlouva v proměnách času.
  [Employment Contract Throughout Time.]
  Pocta Jarmile Pavlátové k 85. narozeninám. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018 - (Hromada, M.), s. 188-198. ISBN 978-80-261-0809-2
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: locatio conductio operarum * work-hours * employment contract * serfdom
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291387
   
 10. 10.
  0495261 - ÚSP 2019 RIV SI eng M - Část monografie knihy
  Štefko, Martin
  Early Retirement Ages under Czech Law, Search for Equality in Social Security Law.
  Teorija in praksa, pravo in življenje: liber amicorum Etelka Korpič-Horvat. Maribor: Univerzitetna založba Univerze Maribor, 2018 - (Senčur Peček, D.), s. 315-329. ISBN 978-961-286-199-5
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: miners * social security law * pensions * early retirement * equality
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0288263