Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0579121 - FLÚ 2024 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Svatoš, Martin
  Jakého rodu je „matka filozofů“ a jakou matkou je studentům filozofie? Sv. Kateřina v genderových otázkách univerzitního kazatele Caspara Knittela, SJ.
  [What gender is „mother of philosophers“, and what kind of mother is she to students of philosophy? St. Catherine in the gender questions of university preacher Caspar Knittel, SJ.]
  Amicitiae vinculum potens et praevalidum vějíř pohledů do náboženského a kulturního života barokní společnosti k poctě Ivany Čornejové a Marie-Élizabeth Ducreux. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022 - (Bobková-Valentová, K.; Havlík, J.; Hojda, Z.), s. 328-348. ISBN 978-80-246-5039-5
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: gender issues * early modern period * conceptual preaching * St. Catherine * Caspar Knittel SJ
  Obor OECD: Specific languages
  https://karolinum.cz/knihy/bobkova-valentova-amicitiae-vinculum-potens-et-praevalidum-27638
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0348047
   
   
 2. 2.
  0564099 - FLÚ 2023 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Svatoš, Martin
  Ars nova eloquentiae, její stoupenci a Bohuslav Balbín.
  [Ars nova eloquentiae, its followers and Bohuslaus Balbinus.]
  BB400. Ó kráso Země české, vlastenče náš! Sborník příspěvků. Klatovy: Městská knihovna Klatovy, 2021 - (Bobková-Valentová, K.; Havlík, J.; Viták, K.), s. 255-265. ISBN 978-80-907785-6-6.
  [BB400. Ó kráso Země české, vlastenče náš! Klatovy (CZ), 02.12.2021-04.12.2021]
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Bohuslav Balbín SJ * ars nova eloquentiae * 17th century
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  http://www.knih-kt.cz/download/BB400_v1_202112.pdf
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0339906
   
   
 3. 3.
  0564081 - FLÚ 2023 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Svatoš, Martin
  Ohlédnutí za balbínovským bádáním v Československu do balbínovské konference v roce 1988.
  [Looking back at research on Bohuslav Balbin in Czechoslovakia until the Balbin Conference in 1988.]
  BB400. Ó kráso Země české, vlastenče náš! Sborník příspěvků. Klatovy: Městská knihovna Klatovy, 2021 - (Bobková-Valentová, K.; Havlík, J.; Viták, K.), s. 13-20. ISBN 978-80-907785-6-6.
  [BB400. Ó kráso Země české, vlastenče náš! Klatovy (CZ), 02.12.2021-04.12.2021]
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Bohuslav Balbín SJ * Czechoslovakia * 1970s and 1980s
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  http://www.knih-kt.cz/download/BB400_v1_202112.pdf
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0339907
   
   
 4. 4.
  0564073 - FLÚ 2023 RIV CZ cze, lat J - Článek v odborném periodiku
  Svatoš, Martin
  Iam proximus ardet Ucalegon - Již hoří sousedův dům.
  [Iam proximus ardet Ucalegon - Neighbor’s house is already on fire.]
  Český časopis historický. Roč. 120, č. 1 (2022), s. 15-28. ISSN 0862-6111
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA22-00477S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: edition of Latin text * Thomas Pessina of Czechorod * wars against the Turks
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Způsob publikování: Open access
  https://www.hiu.cas.cz/user_uploads/vydavatelska_cinnost/periodika/cesky_casopis_historicky/cch_1_2022_fin.pdf
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0339908
   
   
 5. 5.
  0544234 - FLÚ 2022 SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Podavka, Ondřej - Svatoš, Martin
  Od Balbína k Cerronimu: Historia litteraria v českých zemích.
  [From Balbín to Cerroni: Historia litteraria within the Czech Lands.]
  Studia bibliographica Posoniensia. -, č. 1 (2020), s. 203-206. ISSN 1337-0723
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Johann Peter Cerroni * historia litteraria * encyclopedias * scholars
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Způsob publikování: Open access
  https://www.ulib.sk/files/sk/publikacie-ukb/studia-bibliographica-posoniensia/web-sbp_2020_screen.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0321361
   
   
 6. 6.
  0521714 - FLÚ 2020 RIV CZ cze, lat, ger, yid B - Monografie kniha jako celek
  Förster, Josef - Kvapil, Jan - Matl, Jiří - Pelc, Vojtěch - Petrbok, Václav - Podavka, Ondřej - Polakovič, Daniel - Pumprla, Václav - Smyčka, Václav - Svatoš, Martin - Vaculínová, Marta - Žůrek, Jiří - Hádek, Karel
  Joannes Petrus Cerroni. Spisovatelé Království českého. Díl 2., C-D.
  [Johann Peter Cerroni. Writers of the Kingdom of Bohemia. Volume 2, C-D.]
  Praha: Filosofia, 2019. 478 s. ISBN 978-80-7007-514-2
  Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Johann Peter Cerroni * encyclopedies * scholars
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306312
   
   
 7. 7.
  0520273 - FLÚ 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Svatoš, Martin
  Loučíme se s Josefem Hejnicem, a přece se neloučíme.
  [Farewall to Joseph Hejnic, and yet we don’t say goodbye.]
  Listy filologické. Roč. 142, 3/4 (2019), s. 465-471. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: obituary * Josef Hejnic (1924–2019) * Neo-Latin studies
  Obor OECD: Specific languages
  Způsob publikování: Pouze metadata
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306610
   
   
 8. 8.
  0509070 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Svatoš, Martin
  Jsou ženy lidé? Jsou andělé? Variace kazatele Caspara Knittela SJ na biblické nova et vetera.
  [Are Women Humans? Are They Angels? Preacher Caspar Knittel’s Variations on the Biblical nova et vetera.]
  Zahrada slov: ad honorem Zuzana Silagiová. Praha: Filosofia, 2019 - (Černá, J.; Kocánová, B.; Nývlt, P.), s. 277-307. ISBN 978-80-7007-562-3
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Casparus Knittel SJ * Baroque rhetoric * Neo-Latin preaching * gender stereotypes
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299865
   
   
 9. 9.
  0496475 - FLÚ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Podavka, Ondřej - Svatoš, Martin
  Kritická edice Scriptores Regni Bohemiae Johanna Petera Cerroniho.
  [Critical edition of Scriptores Regni Bohemiae by Johann Peter Cerroni.]
  Folia Historica Bohemica. Roč. 32, 1/2 (2017), s. 43-54. ISSN 0231-7494
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Johann Peter Cerroni * historia litterarias * the Czech Lands * turn of the 18th and 19th century * principles for edition of early modern texts
  Obor OECD: Literary theory
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0289983
   
   
 10. 10.
  0486970 - FLÚ 2018 RIV CZ cze, lat, ger B - Monografie kniha jako celek
  Förster, Josef - Matl, J. - Pelc, Vojtěch - Petrbok, Václav - Podavka, Ondřej - Polakovič, Daniel - Pumprla, Václav - Svatoš, Martin - Smyčka, Václav - Žůrek, Jiří - Hádek, K. (ed.)
  Joannes Petrus Cerroni. Spisovatelé Království českého. Díl 3., E-F.
  [Johann Peter Cerroni. Writers of the Kingdom of Bohemia. Volume 3, E-F.]
  Praha: Filosofia, 2017. 243 s. ISBN 978-80-7007-507-4
  Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Johann Peter Cerroni * encyklopedies * scholars
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281676
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.