Košík

 1. 1.
  0541083 - ÚSP 2021 RIV CZ slo B - Monografie kniha jako celek
  Halász, Ivan
  Republika so Svätou korunou? Svätá koruna, idea republiky a historická ústava v maďarskom právnom poriadku.
  [The Republic with the Holy Crown? The Holy Crown, the Idea of Republic and the Historic Constitution in the Hungarian Legal Order.]
  Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2020. 132 s. ISBN 978-80-87439-49-4
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: constitution * crown * history * monarchy * republic * president * terminology
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318663