Košík

 1. 1.
  0508205 - ÚSP 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Štefko, Martin
  Pracovní cesty cizinců v proměnách času.
  [Foreigners’ Business Trips in the Shifts of Time.]
  Pocta Milanu Galvasovi k 70. narozeninám.. Brno: Masarykova univerzita, 2019 - (Horecký, J.), s. 128-138. ISBN 978-80-210-9302-7
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: business trip * third-nationals * work permit
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299177