Košík

 1. 1.
  0499116 - ÚSP 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Štefko, Martin
  Pracovní smlouva v proměnách času.
  [Employment Contract Throughout Time.]
  Pocta Jarmile Pavlátové k 85. narozeninám. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018 - (Hromada, M.), s. 188-198. ISBN 978-80-261-0809-2
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: locatio conductio operarum * work-hours * employment contract * serfdom
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291387