Košík

 1. 1.
  0443819 - ÚSP 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
  Hálová, Miloslava
  Veřejnoprávní regulace soukromoprávních činností a uplatňování soukromého práva.
  Veřejné právo a právo soukromé : aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní úpravy plynoucí z problematiky právního dualismu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014 - (Handrlica, J.), s. 59-75. ISBN 978-80-87975-10-7
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: private law * public law * dualism of law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0246486