Košík

 1. 1.
  0544579 - ÚMG 2022 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Takáč, T. - Křenek, P. - Komis, G. - Vadovič, P. - Ovečka, M. - Ohnoutková, Ludmila - Pechan, T. - Kašpárek, Petr - Tiichá, T. - Basheer, J. - Arick, M. - Šamaj, J.
  TALEN-Based HvMPK3 Knock-Out Attenuates Proteome and Root Hair Phenotypic Responses to flg22 in Barley.
  Frontiers in Plant Science. Roč. 12, April (2021), č. článku 666229. ISSN 1664-462X. E-ISSN 1664-462X
  Institucionální podpora: RVO:68378050 ; RVO:61389030
  Klíčová slova: flagellin * barley * HvMPK3 * talen * proteomics * root hairs * PR proteins * chitinases
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 5.754, rok: 2020
  Způsob publikování: Open access
  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.666229/full
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0321422