Košík

 1. 1.
  0542374 - ÚSMH 2022 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Bernauer, F. - Behnen, K. - Wassermann, J. - Egdorf, S. - Igel, H. - Donner, S. - Stammler, K. - Hoffmann, M. - Edme, P. - Sollberger, D. - Schmelzbach, C. - Robertsson, J. - Paitz, P. - Igel, J. - Smolinski, K. - Fichtner, A. - Rossi, Y. - Izgi, G. - Vollmer, D. - Eibl, E.P.S. - Buske, S. - Veress, Ch. - Guattari, F. - Laudat, T. - Mattio, L. - Sebe, O. - Olivier, S. - Lallemand, Ch. - Brunner, B. - Kurzych, A.T. - Dudek, M. - Jaroszewicz, L.R. - Kowalski, J.K. - Bonkowski, P.A. - Bobra, P. - Zembaty, Z. - Vackář, Jiří - Málek, Jiří - Brokešová, J.
  Rotation, Strain, and Translation Sensors Performance Tests with Active Seismic Sources.
  Sensors. Roč. 21, č. 1 (2021), č. článku 264. E-ISSN 1424-8220
  Institucionální podpora: RVO:67985891
  Klíčová slova: fiber-optic gyroscopes * noise * motions * rotation sensors * strain sensors * seismology * instrumentation
  Kód oboru RIV: JB - Senzory, čidla, měření a regulace
  Obor OECD: Environmental and geological engineering, geotechnics
  Impakt faktor: 3.576, rok: 2020
  https://www.mdpi.com/1424-8220/21/1/264
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0320605