Košík

  1. 1.
    0541378 - SOÚ 2021 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
    Guasti, Petra
    The Impact of the COVID-19 Pandemic in Central and Eastern Europe The Rise of Autocracy and Democratic Resilience.
    Democratic Theory. Roč. 7, č. 2 (2020), s. 47-60. ISSN 2332-8894
    Institucionální podpora: RVO:68378025
    Klíčová slova: autocracy * coronavirus * covid * democracy * CEE
    Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
    Obor OECD: Political science
    Způsob publikování: Open access
    https://www.berghahnjournals.com/view/journals/democratic-theory/7/2/dt070207.xml
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318941