Košík

 1. 1.
  0540096 - BFÚ 2021 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Solar, P. - Brázda, Václav - Levin, S. - Zamani, A. - Jancalek, R. - Dubový, P. - Joukal, M.
  Subarachnoid Hemorrhage Increases Level of Heme Oxygenase-1 and Biliverdin Reductase in the Choroid Plexus.
  Frontiers in Cellular Neuroscience. Roč. 14, NOV 26 2020 (2020), č. článku 593305. E-ISSN 1662-5102
  Institucionální podpora: RVO:68081707
  Klíčová slova: cerebral blood-flow * scavenger receptor * carbon-monoxide * brain-injury * metabolism * induction * bilirubin
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Obor OECD: Neurosciences (including psychophysiology
  Impakt faktor: 5.505, rok: 2020
  Způsob publikování: Open access
  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fncel.2020.593305/full
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0317755