Košík

 1. 1.
  0536158 - ARÚ 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kapustka, Katarína - Eigner, J. - Parkman, M. - Řezáč, M. - Přichystal, A. - Pokorný, P. - Lisá, Lenka - Ptáková, M. - Světlík, Ivo - Kočárová, R. - Metlička, M. - Koštová, Nikola
  Pozdně paleolitické a mezolitické osídlení Šumavy: možnosti výzkumu, datování a interpretace.
  [Late Palaeolithic and Mesolithic settlement of Šumava: the possibilities of research, dating and interpretation.]
  Památky archeologické. Roč. 111, prosinec (2020), s. 5-59. ISSN 0031-0506
  Grant CEP: GA MŠk EF16_019/0000728
  Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:67985831 ; RVO:61389005
  Klíčová slova: Late Palaeolithic * Mesolithic * lithics * mountain settlement * subsistence strategy * Šumava (Bohemian Forest)
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; DF - Pedologie (GLU-S); CB - Analytická chemie, separace (UJF-V)
  Obor OECD: Archaeology; Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (GLU-S); Analytical chemistry (UJF-V)
  https://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2019/11/PA_2020_01.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314117