Košík

 1. 1.
  0532774 - ÚMCH 2021 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kobera, Libor - Havlín, J. - Abbrent, Sabina - Rohlíček, Jan - Strečková, M. - Sopčák, T. - Kyselová, V. - Czernek, Jiří - Brus, Jiří
  Gallium species incorporated into MOF structure: insight into the formation of a 3D polycrystalline gallium-imidazole framework.
  Inorganic Chemistry. Roč. 59, č. 19 (2020), s. 13933-13941. ISSN 0020-1669
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-05259S
  Výzkumná infrastruktura: CESNET II - 90042; CERIT-SC - 90085; CIISB II - 90127
  Institucionální podpora: RVO:61389013 ; RVO:68378271
  Klíčová slova: metal-organic framework materials * Ga(I m) 6 MOF * structural analysis
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace; BM - Fyzika pevných látek a magnetismus (FZU-D)
  Obor OECD: Analytical chemistry; Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.) (FZU-D)
  Impakt faktor: 4.825, rok: 2019
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.inorgchem.0c01563
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312886