Košík

 1. 1.
  0532452 - BC 2021 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Schubert, V. - Neumann, Pavel - Marques, A. - Heckmann, S. - Macas, Jiří - Pedrosa-Harand, A. - Schubert, I. - Jang, Tae-Soo - Houben, A.
  Super-Resolution Microscopy Reveals Diversity of Plant Centromere Architecture.
  International Journal of Molecular Sciences. Roč. 21, č. 10 (2020), č. článku 3488. E-ISSN 1422-0067
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-09750S
  Institucionální podpora: RVO:60077344
  Klíčová slova: Luzula * microtubule * monocentromere * Pisum * Rhynchospora * structured illumination microscopy
  Obor OECD: Genetics and heredity (medical genetics to be 3)
  Impakt faktor: 5.924, rok: 2020
  Způsob publikování: Open access
  https://www.mdpi.com/1422-0067/21/10/3488/htm
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310940