Košík

 1. 1.
  0531712 - ÚOCHB 2021 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Tufa, R. A. - Chanda, D. - Ma, M. - Aili, D. - Demissie, Taye Beyene - Vaes, J. - Li, Q. - Liu, S. - Pant, D.
  Towards highly efficient electrochemical CO2 reduction: Cell designs, membranes and electrocatalysts.
  Applied Energy. Roč. 277, Nov 1 (2020), č. článku 115557. ISSN 0306-2619
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: electrochemical CO2 reduction * membranes * electrocatalysts * cell designs * cell optimization * product selectivity
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Obor OECD: Physical chemistry
  Impakt faktor: 8.848, rok: 2019
  https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.115557
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310329