Košík

 1. 1.
  0523973 - ÚFM 2021 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Fintová, Stanislava - Kuběna, Ivo - Trško, L. - Horník, Vít - Kunz, Ludvík
  Fatigue behavior of AW7075 aluminum alloy in ultra-high cycle fatigue region.
  Materials Science and Engineering A-Structural materials. Roč. 774, FEB (2020), č. článku 138922. ISSN 0921-5093
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_013/0001823
  Institucionální podpora: RVO:68081723
  Klíčová slova: precipitate-free zones * anodic-oxidation * mechanisms * performance * damage * life * Fatigue * Ultra-high cycle fatigue * Fatigue crack initiation * Fatigue damage * aw7075
  Kód oboru RIV: JG - Hutnictví, kovové materiály
  Obor OECD: Materials engineering
  Impakt faktor: 4.652, rok: 2019
  https://doi.org/10.1016/j.msea.2020.138922
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308284