Košík

 1. 1.
  0523408 - ÚMG 2020 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Blahoš, Jaroslav
  Model obesity a Diabetes mellitus 2. typu pomocí geneticky modifikovaných myší s insercí nadbytečných kopií genu pro SGIP1.
  [Model of obesity and type 2 diabetes mellitus using genetically modified mice with insertion of redundant copies of the SGIP1 gene.]
  Interní kód: TG01010066-V2-1 ; 2016
  Technické parametry: U některých neurologických onemocnění dochází k narušení synaptického přenosu. Synaptická plasticita podmíněná Endokanabinoidní signalizací je presynapticky zprostředkována aktivací Kanabinoidních receptorů 1 (CB1R). Vývoj léků působících na tyto receptory je podmíněn dokonalou znalostí principů jejich signalizace. V našich pokusech jsme zjistili, že SGIP1 má vazbu na CB1R, a že moduluje jeho signalizační vlastnosti.
  Ekonomické parametry: Výsledek je využíván zejména řešitelem dotace na jehož pracovišti dosahují díky využití výsledku reálné úspory zhruba 10.000,- Kč až 100.000,- Kč ročně podle intenzity práce s výsledkem v konkrétní laboratoři řešitele.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TG01010066
  Institucionální podpora: RVO:68378050
  Klíčová slova: Animal model * * * obesity * diabetes mellitus II
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307771