Košík

 1. 1.
  0518621 - ÚACH 2021 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Hradil, David - Hradilová, J. - Lanterna, G. - Galeotti, M. - Holcová, K. - Jaques, V. - Bezdička, Petr
  Clay and alunite-rich materials in painting grounds of prominent Italian masters – Caravaggio and Mattia Preti.
  Applied Clay Science. Roč. 185, FEB (2020), č. článku 105412. ISSN 0169-1317
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-25687S
  Institucionální podpora: RVO:61388980
  Klíčová slova: Alunite * Caravaggio * Globigerina limestone * Painting grounds * Powder X-ray micro-diffraction
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Obor OECD: Inorganic and nuclear chemistry
  Impakt faktor: 4.605, rok: 2019
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169131719304703?via%3Dihub
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306835