Košík

 1. 1.
  0506194 - ÚSMH 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Renkerová, P. - Chumchalová, J. - Řimnáčová, Daniela - Sýkorová, Ivana
  Tuhé zbytky ze spalování uhlí ze Sokolovské uhelné pánve a jejich unikátní složení.
  [Coal Combustion Residuals from Brown Coal of the Sokolov Coal Basin and their unique composition.]
  Paliva. Roč. 11, č. 2 (2019), s. 43-48. ISSN 1804-2058
  Grant ostatní:OPPK(XE) CZ.2.16/3.1.00/21538
  Program:OPPK
  Institucionální podpora: RVO:67985891
  Klíčová slova: Fly ash * slag * Sokolov basin * precious metals
  Kód oboru RIV: DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Způsob publikování: Open access
  http://paliva.vscht.cz/cz/archiv-clanku/detail/44
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297478