Košík

 1. 1.
  0504594 - GLÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Cílek, Václav - Ač, Alexander - Bárta, M. - Bartuška, V. - Beran, H. - Bezděk, Aleš - Filip, A. - Havel, P. - Chvála, V. - Klokočník, Jaroslav - Komárek, S. - Kostelecký, J. - Luptáková, M. - Navrátil, Tomáš - Rohovec, Jan - Řoutil, M. - Sůvová, Z. - Švihlíková, I. - Trapková, L. - Trnka, Miroslav - Wagner, Vladimír - Zelený, M.
  Věk nerovnováhy : klimatická změna, bezpečnost a cesty k národní resilienci..
  [The Age of Imbalance, Climate Change, Security and Ways towards National Resilience.]
  Praha: Academia, 2019. 346 s. ISBN 978-80-200-2930-0
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015061; GA ČR GA13-36843S; GA MŠk(CZ) LG15003
  Institucionální podpora: RVO:67985815 ; RVO:67985831 ; RVO:68378122 ; RVO:86652079 ; RVO:67179843 ; RVO:61389005
  Klíčová slova: climate change * security * society * resilience
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie; JF - Jaderná energetika (UJF-V); DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie (ASU-R); DG - Vědy o atmosféře, meteorologie (UEK-B)
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7); Energy and fuels (UJF-V); Physical geography (ASU-R); Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (UEK-B)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296190